intTypePromotion=4
ADSENSE

Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

Xem 1-20 trên 108 kết quả Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam
 • Những bất cập trong quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành về quyền tác giả cũng không đảm bảo tính xã hội nếu vi phạm các quy định của doanh nghiệp về lựa chọn nhân sự khi chấm dứt hợp đồng hoặc vẫn có thể sử dụng NLĐ làm việc ở vị trí khác trong doanh nghiệp và HĐXN đã phản đối bằng văn bản trong thời hạn quy định.

  pdf6p keomotmau 20-05-2013 112 33   Download

 • Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và hội nhập quốc tế: Phần 1 trình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và tiến trình thi hành Hiệp định TRIPs ở Việt Nam, hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf129p viryucha2711 25-04-2019 28 5   Download

 • "Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam" được biên soạn để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên, học viên và những người quan tâm đến Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. Việc biên soạn giáo trình dựa trên cơ sở các quy định của Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành đồng thời cũng đảm bảo tính phù hợp với chương trình khung của Bộ giáo dục và đào tạo.

  pdf253p namde02 21-03-2013 1040 344   Download

 • Bài giảng Luật sở hữu trí tuệ nhằm giúp cho người học nắm bắt được các quy định của luật sở hữu trí tuệ Việt Nam trên cơ sở tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam và một số công ước quốc tế liên quan.

  pdf69p five_12 19-03-2014 241 52   Download

 • Thông qua việc so sánh, phân tích, đánh giá khái niệm nhãn hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quy định về nhãn hiệu trong pháp luật của một số quốc gia phát triển lẫn các điều ước quốc tế cũng như thực tiễn thi hành, tác giả đưa ra quan điểm của mình để hoàn thiện khái niệm về nhãn hiệu trong Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

  pdf7p meolep4 02-01-2019 33 2   Download

 • Giáo trình Pháp luật sở hữu trí tuệ: Phần 1 sẽ trình bày tổng quan về sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ, pháp luật về sở hữu trí tuệ, xác lập quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, chủ thể xác lập quyền, xác lập quyền tác giả và các chủ đề liên quan, xác lập quyền sở hữu công nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf58p viapollo11 09-04-2019 114 13   Download

 • Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Pháp luật sở hữu trí tuệ" phần 2 tiếp tục trình bày các vấn đề pháp luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ như: Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền đối với giống cây trồng, vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p viapollo11 09-04-2019 56 10   Download

 • Bài giảng Luật sở hữu trí tuệ nhằm giới thiệu những vấn đề lý luận chung về sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ, giới thiệu hệ thống các văn bản pháp luật Việt Nam và quốc tế về sở hữu trí tuệ, những chế định cụ thể về quyền sở hữu trí tuệ như quyền tác giả và quyền liên quan.

  pdf33p five_12 19-03-2014 405 99   Download

 • Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 thừa nhận chỉ dẫn địa lí và nhãn hiệu đều là đối tượng SHCN được pháp luật bảo hộ. Là những chỉ dẫn thương mại được gắn trên các sản phẩm hàng hóa có chức năng cung cấp thông tin về nguồn gốc sản phẩm, nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lý chính là phương tiện giúp người tiêu dùng có thể phân biệt các sản phẩm khác nhau trên thị trường.

  pdf10p noel_noel 12-01-2013 113 34   Download

 • Tiếp nhận pháp luật từ luật quốc tế cần có sự đồng thuận các yếu tố văn hóa xã hội tại quốc gia tiếp nhận. Thực tiễn những giới hạn và khó khăn của việc áp dụng luật sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Trung quốc (TQ) và Việt Nam (VN), phản ảnh sự xung đột quyền lợi giữa các nước phát triển và nước tiếp nhận pháp luật, những bất đồng của môi trường tiếp nhận và thực chất của việc áp đặt luật SHTT của các nước có nền công nghiệp và kỹ nghệ tiên tiến, thông qua hiệp định TRIPS.

  pdf8p meolep4 02-01-2019 19 0   Download

 • Bàn về quy định của luật sở hữu trí tuệ Việt Nam liên quan đến giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan Đối với NSDLĐ, lí do quan trọng có thể là: NLĐ thường xuyên nghỉ việc không có lí do chính đáng; xúc phạm nghiêm trọng NSDLĐ hoặc người quản lí; tiết lộ bí mật, công nghệ kinh doanh... Đối với NLĐ, việc NSDLĐ không trả lương đầy đủ mặc dù đã được nhắc nhở trước đó hoặc yêu cầu NLĐ làm thêm giờ trái quy định pháp luật... là những lí do quan trọng....

  pdf9p keomotmau 20-05-2013 97 24   Download

 • Từ việc nghiên cứu những vấn đề lý luận về hàng hóa giả mạo về SHTT cũng như phân tích thực trạng áp dụng và xử lý hàng hóa giả mạo về SHTT ở Việt Nam, tác giả sẽ đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hơn về hệ thống các quy định của pháp luật về hàng hóa giả mạo về SHTT cũng như một số biện pháp nhằm góp phần ngăn chặn và xử lý hiệu quả hơn đối với các hành vi sản xuất, buôn bán loại hàng hóa này qua đó góp phần xây dựng một môi trường SHTT ngày một trong sạch và lành mạnh hơn ở Việt Nam.

  pdf13p hvdungcdcn12 27-11-2018 34 7   Download

 • Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề pháp lý cũng như cơ sơ sở lý luận của vấn đề bảo hộ quyền liên quan theo pháp luật Việt Nam. Trong nội dung trình bày, tác giả sẽ làm sáng tỏ các cơ sở pháp lý, đưa ra những nhận xét, đánh giá việc áp dụng các qui định của pháp luật về vấn đề bảo hộ quyền liên quan tại Việt Nam. Qua đó nêu lên những kiến nghị trong việc áp dụng pháp luật và hoàn thiện pháp luật quyền liên quan trong giai đoạn hiện nay.

  pdf26p hannguyetti 09-04-2017 47 3   Download

 • Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 quy định về quyến tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10.

  doc96p phongson989 05-01-2011 467 242   Download

 • Đến nay, rõ ràng các nhà đàm phán tại Vòng Đàm phán Uruguay về thỏa thuận sở hữu trí tuệ, Thỏa thuận về các Phương diện Liên quan đến Thương mại của Quyền Sở hữu Trí tuệ (TRIPS), đã đảm bảo rằng việc làm của họ mang lại một hiệu quả lâu dài. Đây là điểm khởi đầu cho những nỗ lực tương lai nhằm cải thiện việc thực thi.

  pdf5p haidang 11-06-2009 433 89   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác lập, chủ thể,nội dung, giới hạn quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, đại diện sở hữu công nghiệp và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu công nghiệp... Cá nhân, pháp nhân và cá chủ thể khác của pháp luật dân sự ( sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân)......

  pdf0p doxuan 07-07-2009 381 68   Download

 • Quyền Sở Hữu Trí Tuệ (Tái Bản Lần Thứ Nhất Bổ Sung, Sửa Đổi Theo Luật Sở Hữu Trí Tuệ)" nhằm mục đích cung cấp tài liệu tham khảo cho các sinh viên ngành luật, các học viên của các khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ, các nhà nghiên cứu về luật sở hữu trí tuệ và các luật sư. Cách tiếp cận vấn đề của tác giả là xem xét và nghiên cứu quyền sở hữu trí tuệ dưới góc độ của một quốc gia đang phát triển, phân tích luật pháp trên những nguyên tắc triết học và kinh tế, dựa vào điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.

  pdf325p little_12 16-06-2014 249 66   Download

 • Luật số 36/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5. Luật này căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10. Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11.

  pdf21p truongvekien 10-10-2009 175 41   Download

 • Tài liệu Những nội dung cơ bản của Luật sở hữu trí tuệ được xuất bản dưới dạng song ngữ Việt - Anh sẽ cung cấp cho bạn đọc các nội dung chính của Luật sở hữu trí tuệ. Tài liệu gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf247p lalala7 07-12-2015 98 19   Download

 • Chuyên đề Bảo hộ sở hữu trí tuệ - Thực trạng và giải pháp trình bày các khái niệm về sở hữu trí tuệ, quá trình phát triển sở hữu trí tuệ. Vì sao phải bảo hộ sở hữu trí tuệ? Vai trò của bảo hộ sở hữu trí tuệ. Luật bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam Các hiệp ước bảo hộ sở hữu trí tuệ tham gia Thực trạng bảo hộ sở hữu trí tuệở Việt Nam Giải pháp nâng cao bảo hộ sở hữu trí tuệ nhằm thu hút FDI.

  pdf39p acc_12 03-04-2014 118 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam
p_strCode=phapluatsohuutrituevietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2