intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp luật về dịch vụ thanh toán

Xem 1-20 trên 76 kết quả Pháp luật về dịch vụ thanh toán
 • Bài giảng "Luật ngân hàng - Chương 6: Pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán" trình bày các nội dung: Khái quát chung về hoạt động thanh toán qua tổ chức CUDVTT, pháp luật về các phương thức thanh toán qua tổ chức CUDVTT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p tramnamcodon_01 28-03-2016 140 25   Download

 • Đề tài Pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nhằm trình bày các nội dung chính như: khái niệm dịch vụ thanh toán, quan hệ pháp luật về tài khoản thanh toán, pháp luật về các phương thức thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

  pdf33p canon_12 29-03-2014 125 15   Download

 • Chương 6 Pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thuộc Bài giảng Pháp luật ngân hàng trình bày khái niệm dịch vụ thanh toán, quy chế pháp lý về tài khoản thanh toán, các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

  pdf86p canon_12 28-03-2014 125 33   Download

 • Hoạt động thanh toán là việc mở tài khoản, thực hiện dịch vụ thanh toán, tổ chức và tham gia hệ thống thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (trung gian thanh toán), và việc mở tài khoản, sử dụng dịch vụ thanh toán của người sử dụng dịch vụ thanh toán (khách hàng).

  ppt42p mientrung102 28-01-2013 118 25   Download

 • Bài giảng Luật Ngân hàng & Chứng khoán: Chương 6 - Pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức dịch vụ thanh toán có nội dung trình bày về khái niệm dịch vụ thanh toán, quan hệ pháp luật về tài khoản thanh toán, pháp luật về các phương thức thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

  ppt42p hoa_cuc91 27-06-2014 86 20   Download

 • Bài giảng Luật Ngân hàng: Chương 6 - Pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trình bày các nội dung sau: Khái niệm về dịch vụ thanh toán, quan hệ pháp luật về tài khoản thanh toán, pháp luật về các phương thức thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

  ppt53p kyniemchieumua_09 20-12-2017 114 16   Download

 • Bài giảng "Luật ngân hàng và chứng khoán - Chương 6: Pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức dịch vụ thanh toán" cung cấp cho người học những kiến thức khái niệm dịch vụ thanh toán, quan hệ pháp luật về tài khoản thanh toán, pháp luật về các phương thức thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

  ppt42p bautroibinhyen13 10-01-2017 39 6   Download

 •  Bài giảng "Luật ngân hàng và chứng khoán - Chương 6: Pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức dịch vụ thanh toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm dịch vụ thanh toán, quan hệ pháp luật về tài khoản thanh toán, pháp luật về các phương thức thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf42p doinhugiobay_07 16-12-2015 57 7   Download

 • Đề cương trình bày các mô tả về nội dung môn học về luật ngân hàng, địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam, địa vị pháp lý của các tổ chức tính dụng, hoạt dộng của các tổ chứ tính dụng, pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p phamthithuhuyen9b 21-03-2018 103 6   Download

 • Hiệp định này chi phối tất cả các dịch vụ chuyển tiền bưu chính. Các nước tham gia ký kết sẽ cùng nhau thoả thuận về các dịch vụ quy định trong Hiệp định này mà họ dự kiến cung cấp trong quan hệ với nhau. Các tổ chức không thuộc bưu chính có thể thông qua cơ quan bưu chính, tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển khoản hoặc thông qua một tổ chức khai thác mạng chuyển tiền bưu chính làm trung gian để tham gia trao đổi dịch vụ mà các điều khoản trong Hiệp định này quy định.

  doc10p kexauxi9 03-12-2019 6 0   Download

 • Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

  doc40p phamthithuhuyen9b 21-03-2018 36 1   Download

 • Bài viết này trình bày về vấn đề miễn trách nhiệm dân sự do sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật Việt Nam và những vấn đề liên quan đến việc thực hiện hợp đồng vay trong bối cảnh Covid-19.

  pdf5p vidoha2711 07-09-2020 14 0   Download

 • Bài giảng Luật các tổ chức tín dụng nhằm trình bày khái quát về luật tổ chức tín dụng hiện nay, bài giảng gồm 5 chương: Chương 1: Tổng quan về Luật các tổ chức tín dụng, chương 2: Pháp luật về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng, chương 3: Pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay, chương 4: Pháp luật điều chỉnh hoạt động dịch vụ thanh toán, chương 5: Quy định hạn chế nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

  pdf205p small_12 11-06-2014 304 63   Download

 • Séc là lệnh chi tiền vô điền kiện của chủ tài khoản được lập theo mẫu in sẵn của ngân hàng để đề nghị ngân hàng phục vụ mình trích tiền từ tài khoản tiền gửi của mình để trả cho người hưởng có tên trên séc hay người cầm tờ séc đó.Séc có thể áp dụng cho tiền nội tệ và tiền ngoại tệ. Séc ghi bằng ngoại tệ được thanh toán số tiền ghi trên séc bằng ngoại tệ khi người thụ hưởng cuối cùng được phép thu ngoại tệ theo qui định của pháp luật về quản lí ngoại hối. (Pháp lệnh số 28/2005/PL-UBTVQH11 của...

  ppt31p le_1307 14-05-2013 186 26   Download

 • Nghiên cứu này đề xuất mô hình chấp nhận và sử dụng dịch vụ taxi Uber. Kết quả nghiên cứu chỉ ra các yếu tố kiến thức pháp luật, dễ dàng sử dụng, chuẩn chủ quan, và giá trị giá cả có ảnh hưởng đến sự chấp nhận và sử dụng Uber ở Việt Nam.

  pdf10p sansan2 26-05-2018 104 11   Download

 • Quy chế cung ứng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng Sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hóa gắn liền với sự phát triển của tiền tệ và lưu thông tiền tệ. Do đặc điểm và yêu cầu của các lĩnh vực sản xuất khác nhau và các chu kỳ sản xuất hàng hóa khác nhau mà việc tổ chức thanh toán vốn (tiền tệ) trong nền kinh tế trở thành một yêu cầu khách quan, tất yếu. Có thể nói, mọi hoạt động trao đổi hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động khác trong...

  pdf29p phalinh20 25-08-2011 82 7   Download

 • Thời gian qua, thuật ngữ Chính sách hình sự (CSHS) và những yếu tố cấu thành của nó- những nội dung chính trị- pháp lý đã được giới luật học quan tâm nghiên cứu. Dưới những góc độ tiếp cận khác nhau, đã có nhiều khái niệm về CSHS được đưa ra(1). Tựu chung lại, một cách sơ lược có thể nói: CSHS là toàn bộ quan điểm, phương hướng, đường lối của Đảng và Nhà nước về vấn đề tội phạm và việc xử lý tội phạm, vấn đề hình phạt và các vấn đề khác có liên quan, được thể chế hoá trong các văn bản pháp luật mà...

  pdf9p minhhaia12 26-06-2010 381 148   Download

 • Khái niệm, đặc điểm tổ chức tín dụng: Tổ chức tín dụng (TCTD) là một doanh nghiệp được thành lập theo Luật Các Tổ chức tín dụng và các qui định khác của pháp luật để thực hiện hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi, sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán.[1] Như vậy, định nghĩa về tổ chức tín dụng bao gồm các dấu hiệu đặc trưng: + Thứ nhất, tổ chức tín dụng là doanh nghiệp được thành...

  pdf17p thiuyen3 17-08-2011 253 39   Download

 • Bước đầu phòng đã gặp rất nhiều khó khăn do trình độ và kinh nghiệm còn hạn chế, máy móc thiết bị lạc hậu, thêm vào đó, bản thân các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu cũng chưa có những cán bộ am hiểu về Thanh toán Quốc tế cũng như ưu nhược điểm của từng phương thức thanh toán này. Vì vậy, để hoạt động Thanh toán quốc tế của ngân hàng diễn ra một cách an toàn, hiệu quả và tuân thủ những quy định của pháp luật về Thanh toán quốc tế, bản thân SGD...

  pdf8p ttcao7 25-08-2011 134 37   Download

 • Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán. Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan....

  pdf14p tuoanh05 04-08-2011 70 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật về dịch vụ thanh toán
p_strCode=phapluatvedichvuthanhtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2