intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển cây sắn

Xem 1-20 trên 1566 kết quả Phát triển cây sắn
 • Phú Yên là một tỉnh thuần nông, có hơn 70% người dân sống ở nông thôn và có nguồn thu nhập chính từ hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, những năm gần đây diện tích đất canh tác nông nghiệp đang bị thu hẹp dần trong khi đó dân số ngày một tăng. Do vậy, để nâng cao đời sống người dân ở khu vực nông thôn và miền núi, thông qua phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó có phát triển cây sắn là một yêu cầu bức thiết nhằm nâng cao mức thu nhập cho hộ nông dân trồng sắn.

  doc122p quochoangsnn 08-05-2017 51 15   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển cây sắn. Phân tích thực trạng phát triển cây sắn trên địa bàn tỉnh Kon. Mời các bạn tham khảo!

  pdf26p quaymax5 16-09-2018 22 3   Download

 • Định hướng nghiên cứu và phát triển sắn của Việt Nam đến 2020 là: Kế thừa các thành tựu nghiên cứu về giống và kỹ thuật canh tác sắn của quốc tế và trong nước, xác định chiến lược nghiên cứu phát triển sắn phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, có chính sách khuyến khích đầu tư và tiêu thụ sản phẩm, chính sách hỗ trợ nghiên cứu phát triển. Kết hợp giữa phương pháp chọn tạo giống cổ truyền và phương pháp hiện đại.Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống (chuyển và tạo đột biến gen để tạo giống có năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh). Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf11p iasvn_org123 26-06-2014 72 13   Download

 • Đề tài nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm phát triển bền vững hoạt động sản xuất sắn theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng cường mức đóng góp của ngành đối với kinh tế địa phương, cải thiện thu nhập và lợi ích đối với các đối tượng tham gia sản xuất sắn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf138p bautroibinhyen5 01-12-2016 34 6   Download

 • Luận văn trình bày các nội dung chính như: hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển cây cao su tiểu điền. Phân tích, đánh giá thực trạng cũng như kết quả, hiệu quả sản xuất và tiêu thụ cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Gia lai. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển cây cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Gia lai trong thời gian tới.

  pdf26p six_12 15-03-2014 152 43   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Phát triển cây ăn quả tỉnh Vĩnh Long theo hướng bền vững giới thiệu tới các bạn về cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp phát triển cây ăn quả tỉnh Vĩnh Long. Mời các bạn tham khảo luận văn để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf154p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 118 41   Download

 • Nghiên cứu thực trạng, những thuận lợi, khó khăn của sản xuất cây mía để từ đó đề xuất một số giải phát phát triển cây mía trên địa bàn tỉnh Bình Định đáp ứng nhu cầu trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển bộ mặt nông thôn của tỉnh.

  pdf26p six_12 15-03-2014 100 28   Download

 • Bắc Kạn là một tỉnh miền núi phía Bắc còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, nhưng trong những năm qua Bắc Kạn đã tích cực đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất và đời sống. Mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết "Kết quả ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển cây trồng đặc sản tại Bắc Kạn" để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf28p vtu123 18-03-2016 62 5   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chiến lược phát triển cây cao su trên cơ sở lý luận chung về chiến lược phát triển cây công nghiệp; đánh giá thực trạng và xu thế phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Bố Trạch trong thời gian qua; xác định các yếu tố ảnh hưởng có tính quyết định đến khả năng phát triển sản xuất, cũng như trong việc cạnh tranh của sản phẩm cao su và tiêu thụ sản phẩm này;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf113p thangnamvoiva30 02-11-2016 49 4   Download

 • Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển cây cao su; phân tích, đánh giá thực trạng cũng như kết quả, hiệu quả sản xuất và tiêu thụ cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; đề xuất một số giải pháp nhằm định hướng xây dựng các cơ chế chính sách trong tổ chức triển khai thực hiện đầu tư phát triển cây cao su gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước.

  pdf26p bautroibinhyen26 03-05-2017 19 2   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum có nội dung gồm 3 chương. Chương 1: những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển cây cao su, trình bày khái quát về cây cao su và phát triển của cây cao su, nôi dung và tiêu chí đánh giá phát triển cây cao su, nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất cây cao su. Chương 2: thực trạng phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Ia H’Drai. Chương 3: các giải pháp phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Ia H’Drai. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf26p dtphuongg 05-09-2018 21 2   Download

 • Nội dung bài viết trình bày kết quả nghiên cứu phát triển giống sắn Sa21-12. Năm 1996, 31 tổ hợp chéo sắn gồm 1.603 hạt lai đã được CIAT/Colombia (Trung tâm quốc tế về nông nghiệp nhiệt đới) giới thiệu đến Việt Nam. Một số dòng vô tính có triển vọng đã được chọn vào năm 2001 từ năm đầu tiên của thí nghiệm đánh giá cây giống (F1C0), trong đó giống Sa21-12 được chọn từ tổ hợp chéo SM2354 (mẹ của nó là CM805-15 trong polycross có nguồn gốc từ CIAT/Colombia) SM2354-4 clone được coi là giống tiềm năng nhất.

  pdf7p hanh_tv29 20-04-2019 7 0   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế cũng như những giá trị cuộc sống mà cây Thanh trà mang lại cho con người; tìm hiểu, phân tích và đánh giá tình hình sản xuất Thanh trà ở xã Thủy Biều; đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất Thanh trà trên địa bàn xã mà vẫn giữ nguyên vẹn chất lượng, hương vị Thanh trà xưa, đồng thời phát triển thương hiệu “Thanh trà Huế” bền vững.

  pdf93p thangnamvoiva30 02-11-2016 121 9   Download

 • Giải pháp phát triển sân xuất cây vụ đông trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình trình bày đánh giá thực trạng phát triển sản xuất vụ đông; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển cây vụ đông trên địa bàn huyện; đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất vụ đông trong những năm tới đạt hiệu quả kinh tế cao,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p dangthitrangtrang 07-05-2018 37 4   Download

 • Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển sản xuất cây cao su; phân tích, đánh giá thực trạng cũng như kết quả, hiệu quả sản xuất và tiêu thụ cao su trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất cao su trên địa bàn huyện Bố Trạch trong thời gian tới.

  pdf26p bautroibinhyen26 03-05-2017 47 3   Download

 • Bài viết giới thiệu các kết quả điều tra thực trạng sản xuất cam trên địa bàn huyện Qùy Hợp, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển. Các điều tra nghiên cứu đƣợc tiến hành từ tháng 02/2016 đến tháng 10/2016 tại 5 đơn vị cấp huyện và 13 xã có diện tích trồng cam trên địa bàn bằng hình thức kế thừa số liệu và phát phiếu điều tra, phỏng vấn sâu cán bộ và các hộ dân trồng cam.

  pdf9p tonymina21 05-12-2018 35 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển sản xuất cây cao su. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển sản xuất cây cao su tại Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia lai. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất cao su trên địa bàn Huyện Chư Păh trong thời gian tới.

  pdf26p quaymax5 16-09-2018 20 2   Download

 • Bài viết giới thiệu các kết quả điều tra thực trạng và đề xuất các biện pháp thúc đẩy sản xuất cam trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Số liệu được thu thập từ các báo cáo nhiều năm của các đơn vị quản lý ở cấp tỉnh (5 sở chuyên ngành), ở cấp huyện (5 phòng chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn) và tham vấn ý kiến các chuyên gia liên quan lĩnh vực sản xuất cam.

  pdf9p hvdungcdcn12 26-11-2018 32 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là điều tra thực trạng về thành phần loài và đề xuất giải pháp phát triển LSNG tại 2 xã Hồ Sơn và Đại Đình. Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp kế thừa tài liệu, phỏng vấn trực tiếp người dân địa phương và phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia PRA (Participatory Rapid Appraisal). Kết quả nghiên cứu cho thấy số loài cây cho LSNG được gây trồng là đa dạng và phong phú với 43 loài và được phân thành 5 nhóm theo công dụng.

  pdf8p hanh_tv31 26-04-2019 34 1   Download

 • Phần 1 của Tài liệu Cây chè sản xuất và chế biến tiêu thụ giới thiệu tới người đọc các nội dung của 3 chương đầu tiên Tài liệu bao gồm: Lịch sử phát triển cây chè trên thế giới và Việt Nam, đặc điểm sinh vật học của cây chè, kĩ thuật trồng trọt chè. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf115p tsmttc_005 22-06-2015 231 76   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển cây sắn
p_strCode=phattriencaysan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2