intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phát triển marketing

Xem 1-20 trên 4123 kết quả Phát triển marketing
 • Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tìm hiểu việc triển khai một dự án marketing xã hội thông qua phương pháp học tập phục vụ cộng đồng – một hình thức học tập trải nghiệm mà sinh viên tiến hành các hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người và cộng đồng, kết hợp với mục tiêu nâng cao khả năng học tập và phát triển của sinh viên.

  pdf17p vijaychest 16-05-2024 0 0   Download

 • This paper explores the spillover effect and trading volume of Financial, Technology, and FinTech Exchange Traded Funds (ETFs) by using ARMA-GARCH model. The study finds significant interconnectedness and interdependencies between these ETF sectors and the stock market index, indicating the transmission of shocks and volatility. Market fluctuations plays a crucial role in influencing the ETF sectors, with negative shocks impacting volatility more prominently.

  pdf21p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • "The investigation of hot-hand fallacy and gambler’s fallacy in foreign exchange markets" using high frequency foreign exchange market data adopted from the Electronic Brokerage Service (EBS) platform, we explore whether a sequence of continuous trades and reversal trades bring judgment errors associated with processing information from random sequences for institutional investors. We find that, in keeping with hot-hand fallacy, longer spans lead to greater expectations for a continuation.

  pdf11p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • This study is to determine impacts of the dynamics of digital transformation as a strategic choice of banks on their performance under constant changes of technology, notably financial technologies and relatively stable market conditions such as macroeconomic policies, legal framework and industry structure. A sample of 23 Listed Commercial Banks in Vietnam was used that is based on the availability of ICT readiness index as a measure for the banks’ initial stages to prepare for digital transformation journey.

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • The paper "Policy uncertainty, market discipline and bank stability: Investigation from supply-side effect" uses the most up-to-date data from U.S. banks to investigate the impact of economic policy uncertainty (EPU) on bank stability. The results reveal that elevated uncertainty makes banks more fragile and prone to crash events through profitability erosion, capital buffer, and exacerbating return volatility. This negative impact of EPU is more pronounced for highly risky and large-size banks.

  pdf33p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • In this document, we want to explore options of win-win scenarios between the banking industry and emerging fintech and to discuss on how to utilize power of banks and the energy of start-up companies together. The methodology is to deep dive into the internal motivations & barriers of banks and startup companies. We will also discuss on learning opportunities from leading fintech ecosystem markets like USA for a good business model, China on fintech ecosystem model, and from Singapore on how to accelerate start-up culture.

  pdf7p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên thị trường chứng khoán quốc tế: Thực trạng và bài học cho Việt Nam" nghiên cứu thực trạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực chứng khoán trên thế giới. Các nghiên cứu gần đây cho thấy AI ngày càng có tác động lớn đến hoạt động của con người trên tất cả các khía cạnh.

  pdf9p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý marketing: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như Quá trình phát triển của Marketing; Bản chất của Marketing; Khái niệm Marketing; Các quan điểm quản trị marketing; Tổ hợp Marketing; Thách thức với doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt37p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 4: Sản phẩm, cung cấp cho người học những kiến thức như những vấn đề chung; Chu kỳ sống của sản phẩm; Quy trình phát triển sản phẩm mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt35p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng môn Marketing căn bản - Chương 1: Tổng quan về Marketing, cung cấp cho người học những kiến thức như các khái niệm cơ bản của marketing; các quan điểm marketing; tầm quan trọng của marketing; một số vấn đề marketing đương đại;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p khanhchi2550 10-05-2024 4 1   Download

 • Bài giảng môn Marketing căn bản - Chương 4: Chiến lược marketing và định hướng khách hàng, cung cấp cho người học những kiến thức như Sự phát triển của chiến lược marketing; Các bước thiết kế chiến lược marketing mục tiêu; Phân đoạn thị trường; Lựa chọn thị trường mục tiêu; Khác biệt hóa và định vị;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p khanhchi2550 10-05-2024 3 1   Download

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu định lượng các vấn đề kinh tế - xã hội để đưa ra các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển cho Việt Nam; Nghiên cứu định lượng về quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán, marketing, du lịch tại các doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số; Phân tích, dự báo các vấn đề kinh tế - xã hội dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (big data).

  pdf778p viellison 06-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 Đại cương về marketing, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được sự phát triển của lý thuyết Marketing qua các giai đoạn, phân biệt được Marketing cổ điển và hiện đại; hiểu đúng định nghĩa Marketing và những khái niệm liên quan; hiểu, phân tích và so sánh các quan điểm quản trị Marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng "Marketing" Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự ra đời và phát triển của Marketing; Các khái niệm cơ bản của marketing; Quản trị Marketing; Phân loại marketing; Chức năng và vai trò của marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu làm rõ vai trò của năng lực marketing trong định hình lợi thế cạnh tranh và cùng quyết định hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp. Kiểm định trên mẫu 336 doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, kết quả phân tích cho thấy hai trong số bốn năng lực marketing thành phần có tác động đáng kể đến lợi thế cạnh tranh và hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp.

  pdf20p viellison 06-05-2024 3 1   Download

 • Bài giảng "Marketing kỹ thuật số" Chương 8 Lập kế hoạch digital marketing, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên phát thảo kế hoạch digital marketing tích hợp; tổ chức các chiến thuật và hoạt động triển khai phù hợp (mix); xác định các phương pháp giám sát, kiểm soát, đo lường, điều chỉnh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p khanhchi2520 20-04-2024 3 1   Download

 • Bài giảng "Marketing chiến lược" Chương 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên làm rõ bối cảnh hình hành nên chiến lược marketing, qua đó thấy được các cấp độ marketing và vị trí của marketing chiến lược; Giới thiệu về quá trình phát triển chiến lược marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p khanhchi2520 20-04-2024 1 1   Download

 • Bài giảng "Marketing chiến lược" Chương 6 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên phân tích quá trình phát triển sản phẩm mới và xác định lý do phải phát triển sản phẩm mới; Phát triển các chiến lược theo quá trình tồn tại và phát triển của sản phẩm sản phẩm – chu kỳ sống sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p khanhchi2520 20-04-2024 3 1   Download

 • Bài giảng "Marketing kỹ thuật số" Chương 4 Marketing qua mạng xã hội, cung cấp cho người học những kiến thức như phương tiện truyền thông XH và tầm quan trọng; đối sánh và đặt mục tiêu cho marketing XH; định hướng chiến lược và kế hoạch quản trị phương tiện truyền thông XH; lắng nghe cộng đồng mạng và quản lý danh tiếng; phát triển marketing nội dung và chiến lược thu hút cho thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p khanhchi2520 20-04-2024 4 1   Download

 • Bài giảng "Marketing kỹ thuật số" Chương 6 Phát triển lượng truy cập, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên phân tích các tùy chọn trong xây dựng lượng truy cập; phát triển kế hoạch cân bằng giữa các tùy chọn; xác định yếu tố thành công cho các công cụ online khác nhau; xem xét lại các tùy chọn để đạt được hiệu quả hiển thị trên các website bên thứ ba;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p khanhchi2520 20-04-2024 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2