intTypePromotion=1
ADSENSE

Phòng công nghiệp việt nam

Xem 1-20 trên 1474 kết quả Phòng công nghiệp việt nam
 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam. Hoạt động của VCCI nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - công nghệ giữa Việt Nam với các...

  pdf3p cq511225 23-09-2010 217 27   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: những hiểu biết về phòng thương mại và công nghiệp việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p hotmoingay5 19-01-2013 72 10   Download

 • Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam có tên gốc là Phòng thương mại của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được thành lập năm 1963 ở Hà Nội nhằm phục vụ việc xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Chỉ với 93 tổ chức thành viên ở giai đoạn đầu, Phòng đã trải qua một vài giai đoạn hoàn thiện tương ứng với những

  pdf29p hotmoingay1 03-01-2013 135 12   Download

 • Bài viết Rủi ro của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phòng ngừa trình bày các đặc điểm của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; đánh giá tình hình rủi ro của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp VN; đề xuất một số giải pháp.

  pdf9p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 51 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu thực trạng về xây dựng và tổ chức bộ máy văn phòng tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam- VCCI. Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy văn phòng tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam- VCCI.

  pdf142p haosua999 12-04-2021 15 7   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là vận dụng lý luận chung để tìm hiểu thực trạng văn hóa công sở tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam như: nội quy, quy chế làm việc; giao tiếp, ứng xử; cơ sở vật chất, môi trường cảnh quan,... Đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện việc xây dựng và duy trì văn hóa công sở của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

  pdf130p haosua999 12-04-2021 13 1   Download

 • Nội dung bài luận văn gồm nội dung như lý luận về hoạt động xúc tiến thương mại. Thực trạng hoạt động xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp tại Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam. Các biện pháp hoàn thiện xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf125p seven_12 11-03-2014 70 16   Download

 • "quản lý bảo trì nhà máy công nghiệp" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: lịch sử bảo trì của thế giới, vai trò và thách thức; vài nét về bảo dưỡng công nghiệp việt nam, định nghĩa và phân loại bảo trì, mục tiêu và lợi ích của bảo trì, bảo trì phòng ngừa,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf249p thangnamvoiva21 02-10-2016 227 54   Download

 • cam kết wto về vận tải - phòng thương mại và công nghiệp việt nam có nội dung hệ thống ngắn gọn về wto và các cam kết gia nhập của việt nam như sau: việt nam cam kết những dịch vụ vận tải nào khi gia nhập wto, doanh nghiệp hàng hải nước ngoài chưa có hiện diện thương mại có thể cung cấp các dịch vụ nào cho khách hàng việt nam, nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ hàng hải tại việt nam dưới hình thức nào,... mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm nội dung chi tiết hơn.

  pdf28p esc_12 30-07-2013 123 25   Download

 • Nội dung của Báo Pháp luật Việt Nam số 296 năm 2019 trình bày Công bố Sách Trắng Công nghiệp: chỉ số công nghiệp Việt Nam đứng thứ 42 toàn cầu; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong: “Đừng để về hưu, tự đi làm giấy tờ mới thấy dân khổ thế nào”; Luồng tuyến hàng hải bị bồi lắng mỗi chuyến tàu mất cả ngàn USD....

  pdf20p maphithien 12-12-2019 6 0   Download

 • Hồ Chí Minh là người sáng lập, đồng thời là người giáo dục và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, Người đã kết hợp chặt chẽ giữa nhận thức lý luận và hoạt động, tổng kết thực tiễn, xác lập nên một hệ thống các quan điểm, tư tưởng về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng Cộng sản trong điều kiện một nước thuộc địa nửa phong kiến, kinh tế nông nghiệp lạc hậu với các đặc điểm văn hóa truyền thống phương Đông....

  doc4p thienlong009 19-05-2010 3622 638   Download

 • Tài liệu được biên soạn theo hình thức hỏi đáp bao gồm 276 câu hỏi về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam liên như: quá trình hình thành của Đảng, người sáng lập Đảng và những vai trò của Đảng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo bộ câu hỏi về lịch sử Đảng này.

  doc36p phuenter 25-10-2011 2620 431   Download

 • Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

  doc44p thienluc1 03-11-2011 893 334   Download

 • Đề cương môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày hoàn cảnh lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, luận cương chính trị tháng 10/1930, đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nội dung đường lối kháng chiến kiến quốc 1946-1954 của Đảng ta, đường lối công nghiệp hóa của Đảng thời kỳ trước đổi mới và quá trình đổi mới tư duy của Đảng về CNH - HĐH.

  pdf13p missminh32 12-04-2014 690 141   Download

 • Hồ Chí Minh (1890-1969) – danh nhân văn hoá thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc, là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, lãnh đ ạo nhân dân ta đến những thắng lợi vĩ đại.Một trong những đóng góp quan trọng của Ngườitrong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc là việc thống nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930, đáp ứng yêu cầu bứcthiết của cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ....

  doc7p nhocvirgin 25-05-2012 297 53   Download

 • Sự tiến bộ của cách mạng khoa học và thế giới phát triển mạnh.Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công công nghệ = thúc đẩy lực lượng sản xuất

  ppt38p namthaian 20-07-2010 304 39   Download

 • Bài giảng Mô phỏng kế toán Việt Nam giúp người học nắm được các kiến thức về tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán trong doanh nghiệp gồm tổ chức công tác kế toán và tổ chức bộ máy kế toán. Đặc biệt cuối bài giảng có phần bài tập nhằm củng cố kiến thức. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf113p minhminhquangtri32 07-07-2014 103 15   Download

 • Những lời dạy của Bác đối với sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân không chỉ có trong bức thư lịch sử ngày 13/10/1945, mà còn thể hiện ở rất nhiều bài nói, bài viết của Người liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia từ năm 2008 đã tập hợp các bài viết, bài nói của Người xuất bản thành Tài liệu “Bác Hồ với doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam”. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 2. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf156p uocvongxua04 22-07-2015 55 14   Download

 • Nội dung của đề cương bao gồm các nội dung: Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập và lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc (1930-1945); Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc (1945-1975); Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa (1954-1986); Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế (từ năm 1986 đến nay); Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kết hợp mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; Phát huy sức đại đoàn kết dân tộc trong cách mạng Việt Nam...

  doc117p khidoichuoi 29-02-2020 117 13   Download

 • Giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi tiên phong trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, liên minh, đoàn kết chặt chẽ với nông dân, trí thức và các tầng lớp nhân dân lao động trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc.

  pdf7p vidonut2711 08-11-2019 172 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1190 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phòng công nghiệp việt nam
p_strCode=phongcongnghiepvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2