intTypePromotion=1
ADSENSE

Phòng rửa tiền

Xem 1-20 trên 281 kết quả Phòng rửa tiền
 • Rửa tiền không những chỉ ảnh hưởng xấu đến sự lành mạnh về lưu thông tiền tệ của một quốc gia mà còn ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như uy tín, vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Do đó việc nghiên cứu kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền của các quốc gia trên thế giới, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với Việt Nam là vấn đề có tính thời sự trong mọi thời kỳ.

  pdf7p sieunhansoibac7 25-04-2018 60 8   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf87p matbuon_266 21-07-2012 334 92   Download

 • Rửa tiền là một loại tội phạm xuất hiện từ rất lâu đời. Rửa tiền chính là hoạt động biến đồng tiền phi pháp thành hợp pháp do đó rửa tiền luôn đồng hành với tội ác. Ngày nay, với sự bành trướng của nạn tham nhũng, buôn ma túy và buôn lậu vũ khí trên toàn thế giới với doanh số lớn đã làm tăng nhu cầu rửa tiền. Để đáp ứng nhu cầu này, “dịch vụ rửa tiền” ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở nên tinh vi với những kỹ thuật cao cấp hơn....

  pdf70p nhanma1311 28-12-2012 132 56   Download

 • Đề tài Rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam nêu khái quát về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền, sơ lược về lịch sử của “rửa tiền” và tổ chức phòng, chống “rửa tiền” trên thế giới, một số hoạt động rửa tiền thường phát sinh trong thực. Thực trạng rửa tiền và phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam, thực trạng về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền trên thế giới.

  pdf31p wave_12 08-04-2014 174 38   Download

 • Trước tình hình tội phạm rửa tiền ngày càng gia tăng, năm 1997, Liên bang Nga đã tội phạm hóa hành vi rửa tiền trong Luật hình sự. Năm 2001, trong bối cảnh đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phòng chống rửa tiền (PCRT) trên phạm vi toàn cầu, cùng với những khó khăn gặp phải trong thực tiễn đấu tranh PCRT trong nước, Liên bang Nga đã tiến hành sửa đổi lần thứ nhất các quy định về PCRT, đồng thời xây dựng Luật PCRT, sơ bộ hình thành hệ thống pháp luật nền tảng trong lĩnh vực...

  pdf27p dontetvui 20-01-2013 127 21   Download

 • NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố. Điều 2. Đối tượng...

  pdf22p leeyounsung 10-05-2013 138 13   Download

 • Bài viết Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020 bao gồm những nội dung về mục tiêu của kế hoạch hành động quốc gia; nội dung chính của kế hoạch hành động quốc gia. Mời các bạn tham khảo.

  pdf4p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 60 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm góp phần tạo sự nhận thức và áp dụng pháp luật được thống nhất. Luận văn tìm ra nguyên nhân và đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội rửa tiền.

  pdf10p truongtien_07 03-04-2018 45 6   Download

 • Bài viết nhằm đánh giá thực trạng hoạt động phòng, chống rửa tiền (PCRT) cũng như hạn chế của hoạt động này làm ảnh hưởng xấu đến việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) nói riêng và quản lý vĩ mô nền kinh tế của Chính phủ nói chung.

  pdf6p caplock2711 21-02-2019 40 2   Download

 • Hoạt động rửa tiền qua các tổ chức tín dụng đã và đang trở thành một vấn đề lớn đối với nhiều quốc gia và là vấn đề được cả cộng đồng quốc tế quan tâm. Vì vậy, việc nghiên cứu, phân tích quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền qua tổ chức tín dụng của một số quốc gia tiến bộ như Hoa Kỳ và Singapore sẽ góp phần gợi mở các nội dung bổ ích cho Việt Nam trong quá trình hoàn hiện pháp luật về lĩnh vực này.

  pdf7p viankanra2711 11-09-2020 22 2   Download

 • Trải qua 5 năm thi hành, Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 bộc lộ những bất cập hạn chế nhất định gây ảnh hưởng đến hoạt động phòng, chống rửa tiền ở nước ta. Vì vậy, việc nghiên cứu hoàn thiện Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 là rất cần thiết.

  pdf7p vidoha2711 07-09-2020 9 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm hệ thống hoá, làm rõ cơ sở lý luận phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nghiên cứu quy định và các nôi dung tuân thủ về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ. Làm rõ những vấn đề mà các NHTM Việt Nam cần lưu ý đối với quy định phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ. Đề xuất những giải pháp đối với các NHTM để nâng cao công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trên cơ sở tuân thủ quy định Mỹ, bảm đảm quyền lợi của NHTM trong giao dịch.

  pdf92p viminnesota2711 08-01-2021 2 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu hệ thống pháp luật về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Singapore song song với việc nghiên cứu các quy định về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Việt Nam, đặc biệt tập trung vào các quy định phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từ đó đƣa ra các lưu ý nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Việt Nam.

  pdf126p viminnesota2711 08-01-2021 5 0   Download

 • Thông tư số 35/2013/TT-NHNN về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền, căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12, căn cứ Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012, căn cứ Nghị định số 116/2013/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc13p lethixuanhuong_9312 24-12-2015 62 5   Download

 • Nghị định số: 116/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống rửa tiền, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc19p lethixuanhuong_9312 24-12-2015 41 2   Download

 • Theo quan điểm của các nhà tội phạm học, “rửa tiền” là hoạt động mà bọn tội phạm tiến hành để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của những đồng tiền tội lỗi. Hoạt động rửa tiền là hành vi hợp thức hoá những khoản tiền thu được từ hoạt động tội phạm. Mục đích của hoạt động rửa tiền là tạo ra một khoảng cách xa nhất giữa tài sản bất hợp pháp và chủ sở hữu những tài sản đó. Hình thức biểu hiện lợi nhuận có được ban đầu thông thường là “ tiền”, nhưng sau......

  doc5p songanh 07-03-2009 494 162   Download

 • Hoạt động rửa tiền đã và đang trở thành một mối nguy cơ lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Theo ước tính của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc và thống kê của Qũy Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), hàng năm số tiền được bọn tội phạm tẩy rửa khoảng 400-500 tỷ USD, trong đó khoảng 60-70% là tiền mặt. Một trong những thủ đoạn rửa tiền phổ biến là thông qua hệ thống ngân hàng, điều đó có nghĩa là những quốc gia có hệ thống tài chính ngân hàng sơ khai, lỏng lẻo luôn là...

  pdf87p bidao13 19-07-2012 215 61   Download

 • Nghị định 74/2005/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền

  doc17p sontinh 18-08-2009 184 55   Download

 • Theo ước tính của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc và thống kê của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), hằng năm số tiền được bọn tội phạm tẩy rửa khoảng 400 - 500 tỉ USD - bằng 2-5% GDP của thế giới, trong đó khoảng 60-70% là tiền mặt. Rửa tiền đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền tài chính của nhiều nước.

  pdf12p hamdocsach08 26-12-2010 133 48   Download

 • Căn cứ điều 27 nghị định số 74/2005/NĐ - CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền ( sau đây gọi tắc là nghị định số 74), Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền như sau:

  pdf23p bachdiemmy 15-12-2009 155 44   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phòng rửa tiền
p_strCode=phongruatien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2