intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong trào chính trị

Xem 1-20 trên 421 kết quả Phong trào chính trị
 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu tài liệu để từ đó khôi phục lại bức tranh toàn cảnh về nước Mỹ trong thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI, từ đó chứng minh được tiềm lực siêu cường của Mỹ; thông qua nghiên cứu tài liệu, tập trung làm rõ tham vọng của Mỹ trong thế kỷ XXI trên các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, quân sự, chính trị, văn hóa,... Từ đó có nhận định khách quan hơn về những chính sách cho việc bảo vệ ngôi bá quyền của Mỹ.

  pdf61p phuanhphu 13-05-2022 16 1   Download

 • Ebook Hồi ký Đào Duy Anh (Nhớ nghĩ chiều hôm): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Nghiên cứu địa lý học lịch sử và tiếp tục làm từ điển; nghiên cứu Khổng giáo, Lão giáo và Phật giáo; tìm hiểu phong trào thiện đàn đối với cuộc vận động ái quốc – Kinh Đạo Nam; đối thoại với một nhà đạo học hiện đại; trí thức việt Nam với dân tộc và cách mạng;… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf132p cucngoainhan7 21-03-2022 5 1   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, nhóm tác giả nghiên cứu có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội và giáo dục. Tư tưởng đó của Người đã trở thành kim chỉ nam định hướng cho Đảng và Nhà nước ta hoạch định, thực hiện tốt các chính sách đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số hiện nay.

  pdf4p vilouispasteur 11-03-2022 0 0   Download

 • Các phân tích trường gió trung bình từ năm 1979–2018 đã cho thấy rằng trong vịnh Vân Phong, quá trình thủy động lực chịu ảnh hưởng chính bởi dòng triều khi mà tần suất gió yếu chiếm tỷ lệ khá cao và chế độ gió chịu ảnh hưởng hoàn toàn bởi tính địa phương và ít có khả năng thay đổi đáng kể tốc độ dòng triều. Dựa trên mô hình phần tử hữu hạn thủy động lực nước nông (FEM), mô hình thủy động lực hai chiều đã được phát triển cho vịnh Vân Phong, nhằm nghiên cứu các đặc điểm thủy động lực và đặc biệt là khả năng trao đổi nước biển với biển mở.

  pdf10p vielonmusk 21-01-2022 7 0   Download

 • Quyển sách Quản trị học: Phần 1 gồm có 7 chương, trình bày các nội dung chính như: Khái niệm về quản trị và quản trị kinh doanh; Sự phát triển của những lý thuyết quản trị kinh doanh; Quyết định quản trị; Hoạch định; Tổ chức; Lãnh đạo;...Mời các bạn tham khảo để nắm chi tiết nội dung phần 1.

  pdf163p tomjerry009 11-12-2021 22 2   Download

 • Bài viết bước đầu tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Albert Camus, vị trí của tác giả Albert Camus trong trường phái hiện sinh; Phân tích quá trình nhận thức cái phi lý của Meursault, nhân vật chính trong tiểu thuyết “Kẻ xa lạ” để góp phần làm phong phú và sâu sắc hơn các nghiên cứu về chủ nghĩa hiện sinh.

  pdf11p viwilliamleiding 10-12-2021 10 0   Download

 • Cùng tham khảo tài liệu về Trang phục Việt Nam từ 1945 đến 1975 để nhìn thấy sự thay đổi của mỗi vùng miền ở nước Việt Nam. Do ảnh hưởng của chế độ chính trị mà trang phục nam nữ ở thời kỳ này có sự khác nhau.

  doc16p motgo260103 10-12-2021 96 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm sưu tầm một khối lượng thơ trào phúng chính trị 30 năm đầu thế kỉ XX; tìm ra đặc trưng nội dung, nghệ thuật của thơ trào phúng 30 năm đầu thế kỉ XX; tạo nên một cách so sánh có tính hệ thống, tổng thể về các tác giả trào phúng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf88p closefriend10 22-11-2021 0 0   Download

 • Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Khẩu hiệu “Tự do - Bình đẳng - Bác ái” – Thôi thúc Hồ Chí Minh hướng tới nước Pháp; “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” – “Quả bom chính trị” dấu ấn lớn đầu tiên của người cách mạng trẻ tuổi trên đất Pháp; “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” – Ánh sáng soi đường cách mạng Việt Nam; Sáng lập Đảng Cộng sản Pháp – Chiến sĩ Cộng sản đầu tiên của Việt Nam.

  pdf7p vilarrypage 21-11-2021 23 0   Download

 • Bài giảng Hội chứng trào ngược do BS. CKII. Trương Quốc Việt biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Hội chứng trào ngược trong mổ lấy thai; Tần suất, biến chứng, tử vong; Sinh lý thực quản dạ dày; Các yếu tố nguy cơ viêm phổi hít; Sinh lý bệnh; Triệu chứng lâm sàng; Điều trị; Phòng ngừa; Điều cần lưu ý trong mổ lấy thai. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf19p vimarkzuckerberg 04-11-2021 2 0   Download

 • Bài giảng Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam: Chương 1 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) với mục tiêu cung cấp cơ sở lịch sử khẳng định sự lựa chọn đúng đắn con đường cách mạng giải phóng dân tộc và phát triển đất nước của Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đầu xây dựng Đảng. Trang bị cho sinh viên phương pháp nhận thức biện chứng, khách quan về quá trình Đảng ra đời và vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xác lập chính quyền cách mạng.

  pdf65p caphesuadathemtac 09-11-2021 33 5   Download

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 3 Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Chủ nghĩa xã hội; Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p tomjerry003 03-11-2021 42 3   Download

 • Bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 1 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) cung cấp cho người học các kiến thức: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2-1930); Lãnh đạo quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930-1945).

  pdf28p tomjerry003 03-11-2021 34 7   Download

 • Mục đích của sáng kiến này là tạo ra được ý thức tự rèn luyện phấn đấu vươn lên về phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ trong từng giáo viên. Phong trào tự học tự bồi dưỡng của giáo viên là “ món ăn” không thể thiếu được trong quá trình dạy học để điều chỉnh những lệch lạc về kiến thức cũng như kỹ năng sư phạm để giáo viên phấn đấu vươn lên trong công tác và tự hoàn thiện mình, thực hiện tốt công tác giảng dạy. Là cơ sở giúp cho người cán bộ quản lý đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

  doc13p caphesuadathemtac 02-11-2021 31 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là đưa ra các giải pháp hiệu quả nhằm duy trì các thành tích đã đạt được môn bóng bàn trường tiểu học; đặc biệt là một số biện pháp trong thi đấu bóng bàn nhằm đạt kết quả tốt nhất phù hợp với khả năng của học sinh mình. Đem lại thành tích chung cho phong trào Thể dục thể thao nhà trường. Đó chính là điểm mới của đề tài.

  doc17p tomjerry002 27-10-2021 3 1   Download

 • Bài nghiên cứu này sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy lựa chọn được 04 giải pháp và xây dựng chi tiết nội dung từng giải pháp phát triển các nguồn lực như: Nhân lực, vật lực, tài lực, trí lực để đáp ứng phong trào TDTT quần chúng ở miền núi. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

  pdf7p quakhumetmoi 01-10-2021 5 0   Download

 • Đối với ngành Giáo dục, việc triển khai được thực hiện với nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động sâu rộng, thông qua đó đã tạo được sự thay đổi to lớn trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo.Trước những yêu cầu và bối cảnh mới của ngành Giáo dục, đòi hỏi đội ngũ nhà giáo không ngừng tự nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, lí luận chính trị và đạo đức cách mạng theo phong cách nêu gương của Hồ Chí Minh.

  pdf6p vikarina2711 20-08-2021 10 0   Download

 • Cuối những năm 1960 - đầu những năm 1970, tình hình chính trị quốc tế có nhiều chuyển biến, Mỹ và Liên Xô bước vào thời kỳ hòa hoãn; Hàn Quốc đối mặt với nhiều khủng hoảng. Các kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Tổng thống Park Chung Hee đạt được trong giai đoạn đầu cầm quyền (1961 - 1971) chủ yếu dựa trên tiềm năng sẵn có của khu vực kinh tế truyền thống và viện trợ của Mỹ, nên khó có thể nhanh chóng biến Hàn Quốc trở thành một quốc gia “nước giàu quân mạnh”.

  pdf5p vinayeon2711 17-08-2021 19 0   Download

 • Trên cơ sở, yêu cầu của việc bồi dưỡng môn lịch sử cho các lớp chuyên sử trong trường THPT Chuyên và được sự phân công của tổ chuyên môn, tôi quyết định lựa chọn đề tài này, Trong phạm vi đề tài chủ yếu khai thác hai nội dung chủ yếu là: phong trào “phá Ấp chiến lược” và thắng lợi chính trị trong cuộc kháng chiến của Mĩ (1954-1975).

  pdf6p heavysweetness 04-08-2021 4 0   Download

 • Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ của sự nghiệp thể dục, thể thao trong những năm tới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy đảng quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn các nội dung.

  pdf5p caygaocaolon12 12-07-2021 9 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1109 lượt tải
207 tài liệu
1283 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phong trào chính trị
p_strCode=phongtraochinhtri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2