intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường THPT Số 2 Sa Pa

Chia sẻ: Nguyễn Đức Hiển | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:17

6
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường THPT Số 2 Sa Pa" nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục chính trị, đạo đức lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt tuyên truyền qua hệ thống mạng xã hội, kênh phát thanh, kênh Fanpage, Youtube của Đoàn trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường THPT Số 2 Sa Pa

 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT SỐ 2 THỊ XàSA PA SÁNG KIẾN GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐOÀN  VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG THPT SỐ 2 SA PA                      Họ và tên tác giả: Hoàng Ngọc Tài                      Chức vụ: Bí thư Đoàn trường                      Chuyên môn đào tạo: ĐHSP TDTT­GDQP                      Tổ chuyên môn: Sinh – Hóa – TD – GDQP – CN                       Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác Đoàn thanh niên Tháng 4 năm 2022 CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập­ Tự do­ Hạnh phúc   ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi:  Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở    Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh  Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây: Số  Họ và tên Ngày  Nơi công  Chức  Trình độ  Tỷ lệ (%) 
 2. tác (hoặc  đóng góp  tháng  nơi  chuyên  vào việc  TT danh năm sinh thường  môn tạo ra sáng  trú) kiến Trường  Bí thư  ĐHSP  Hoàng Ngọc  1 02/9/1987 THPT Số  Đoàn  TDTT ­  100% Tài 2 Sa Pa trường GDQP Là tác giả  (các đồng tác giả) đề  nghị  xét công nhận sáng kiến:   Giải  pháp đổi mới nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên   trường THPT Số 2 Sa Pa. ­ Chủ  đầu tư  tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả  không đồng thời là   chủ đầu tư tạo ra sáng  kiến): không ­ Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác Đoàn thanh niên trường học. ­ Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử, (ghi ngày nào  sớm hơn): Ngày 01/10/2021. ­ Mô tả rõ nội dung sáng kiến: + Về nội dung của sáng kiến: Các biện pháp áp dụng 1. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục chính trị, đạo  đức lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức khác  nhau, đặc biệt tuyên truyền qua hệ thống mạng xã hội, kênh phát thanh, kênh  Fanpage, Youtube của Đoàn trường...đáp  ứng yêu cầu trong công tác phòng  chống dịch Covid. 2. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực của cán bộ đoàn cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động. Đặc biệt nâng cao năng lực chuyển đổi số, kỹ năng   sử dụng mạng Internet và các công cụ hỗ trợ để tổ chức các hoạt động Đoàn. 3. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn theo các chủ  đề,  chủ điểm bám sát với thực tiễn, lồng ghép các trò chơi, các cuộc thi với công   tác tuyên truyền giáo dục nhằm tạo hứng thú cho Đoàn viên thanh niên tham  gia. 4. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, đánh giá hàng tuần, tháng, năm,  có tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến qua các  đợt thi đua; nghiên cứu lồng ghép các nội dung rèn luyện đoàn viên với việc   cụ  thể hóa việc học tập và làm theo Bác, gắn với thực hiện nhiệm vụ được  giao của từng đoàn viên thanh niên.Tăng cường công tác quản lý đoàn viên,  thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới, chú  trọng tuyên truyền và rèn luyện thử  thách; không chạy theo số  lượng, không  hạ  thấp tiêu chuẩn khi kết nạp thanh niên vào đoàn, phát triển đoàn viên với  phương châm tăng về  số  lượng, mạnh về  chất lượng, phát triển đi đôi với   củng cố tổ chức cơ sở đoàn.
 3. 5. BCH Đoàn Trường cần làm tốt hơn công tác phối hợp với lãnh đạo   nhà trường, các tổ  chức đoàn thể, đặc biệt là Giáo viên chủ nhiệm trong nhà   trường để có thể triển khai hiệu quả các hoạt động Đoàn và phong trào thanh  niên. Đoàn trường nên chủ  động tham mưu với cấp  ủy trong việc triển khai kế  hoạch, hoạt động, việc xã hội hóa kinh phí xây dựng các công trình, phần  việc thanh niên từ  các cơ  quan, doanh nghiệp trên địa bàn Sa Pa. Đặc biệt là  Hiệu trưởng nhà trường tạo điều kiện hỗ  trợ  kinh phí để  đoàn trường tổ  chức thực hiện các hoạt động một cách hiệu quả. 6. Công tác Đoàn phải đổi mới và nâng cao hiệu quả  các phong trào,  chương trình hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện,  sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ  quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. 7. Tổ chức các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trong điều kiện  phòng chống dịch Covid­19 dưới nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là các  hình thức trực tuyến khi không được tổ chức tập trung và nghỉ tránh dịch dài  ngày. + Về khả năng áp dụng của sáng kiến:  Đa số học sinh trường THPT Số 2 Sa Pa là các em học sinh người dân  tộc thiểu số và ở trong bán trú nhà trường nên việc tổ chức, huy động các em  tham gia các hoạt động Đoàn đạt hiệu quả  tốt. Bên cạnh đó cơ  sở  vật chất,  trang thiết bị  nhà trường, máy tính, mạng internet, wifi có  ở  nhiều khu vực  cũng tạo điều kiện thuật lợi cho việc học trực tuyến và tổ  chức các hoạt   động qua mạng. Khi đưa các giải pháp trên áp dụng vào hoạt động thực tiễn, chất lượng   dạy và học của nhà trường ngày càng được nâng cao, đoàn viên, thanh niên  chăm chỉ học tập, luôn có ý thức trau dồi đạo đức, các em đã trang bị cho mình  những kiến thức cơ  bản và kỹ  năng sống để  làm hành trang bước vào cuộc  sống.  Hoạt động đoàn thực sự  đi vào chiều sâu, thu hút được đông đảo đoàn  viên thanh niên tham gia, các em có một môi trường tốt để  hoàn thiện nhân   cách và phát huy năng lực, sở  trường của mình. Đặc biệt trong hoàn cảnh dịch  Covid­19 bùng phát mạnh các em có những kỹ năng, kiến thức cơ bản để bảo   vệ sức khỏe, có nhiều điều kiện được rèn luyện với việc học trực tuyến, các  hoạt động Đoàn dưới hình thức trực tuyến… ­ Tính mới, tính sáng tạo, điểm khác biệt của sáng kiến so với giải pháp  đã biết Trước khi áp dụng sáng kiến Sau khi áp dụng sáng kiến 1. Việc tổ chức tuyên truyền giáo dục  1. Dưới nhiều hình thức đa dạng như  lý tưởng cách mạng, giáo dục chính  phát   thanh,   các   video   youtube,   kênh 
 4. trị, đạo đức lối sống văn hóa cho đoàn  Fanpage, hình thức thi tìm hiểu, tuyên  viên, thanh niên còn hạn chế, chủ yếu  truyền của cơ  quan chuyên môn… đã  là tuyên truyền miệng, hình thức chưa  thu   hút   được   nhiều   đoàn   viên   thanh  đa dạng, chưa thu hút được đông đảo  niên tham gia, học tập lý tưởng cách  đoàn viên thanh niên hưởng  ứng học  mạng, giáo dục chính trị, pháp luật,  tập. đạo đức, lối sống văn hóa… 2. Cán bộ  đoàn của các chi đoàn còn  2. Sau khi được tập huấn các kỹ năng,  rụt rè, nhút nhát và đặc biệt là triển  nghiệp vụ  công tác đoàn, đặc biệt là  khai các hoạt động liên quan đến trực  việc   sử   dụng   các   ứng   dụng   mạng  tuyến   qua   mạng   internet   còn   chậm,  internet,   phần   mềm   quản   lý   đoàn  chưa đạt hiệu quả theo yêu cầu. viên,   app   thanh   niên   Việt   Nam,   hầu  hết các  cán  bộ   đoàn   đã  sử  dụng  và  triển khai công tác đoàn và phong trào  thanh niên đến chi đoàn một cách kịp  thời và hiệu quả. 3. Hình thức sinh hoạt chi đoàn chưa  3.   Hình   thức   tổ   chức   sinh   hoạt   chi   đa   dạng,   còn   tổ   chức   hình   thức,   đa  đoàn được tổ chức đa dạng với nhiều  phần chỉ  là đánh giá, nhận xét và ít  chủ   đề   khác   nhau,   các   chủ   đề   sinh  hoạt   động   tập   thể   cho   đoàn   viên  hoạt được thể  hiện đa dạng như  trò  thanh niên tham gia. chơi   tập   thể,   các   cuộc   thi   cá   nhân,  cuộc   thi   giữa   các   nhóm   trong   lớp…  thu   hút   nhiều   đoàn   viên,   thanh   niên  tích cực tham gia. 4. Công tác kiểm tra đánh gia của các  4. Đánh giá đoàn viên, thanh niên theo  chi đoàn còn thực hiện chưa tốt, chưa   từng tuần, từng tháng, từng học kì và  đánh   giá   đoàn   viên   theo   từng   hoạt  cả  nhiệm kỳ. Kịp thời giáo dục, rèn  động,   mới   chỉ   dừng   lại   ở   việc   xét  luyện ĐVTN chậm tiến thay đổi. Tạo  hạnh kiểm  của GVCN và  tính  đánh  nhiều hoạt động cho thanh niên tham  giá sang công tác Đoàn. Công tác rèn  gia, giới thiệu được nhiều thanh niên  luyện   Đoàn   viên,   giới   thiệu   thanh  ưu tú đủ  điều kiện tham gia học lớp  niên   ưu   tú   cho   đoàn   còn   mang   tính  đối tượng và đủ  điều kiện kết nạp  hình   thức,   chất   lượng   tham   gia   còn  đoàn viên. chưa cao. 5. Đoàn trường chưa phối hợp tốt với  5. Đoàn trường đã phối hợp tốt với   các   bộ   phận   trong   nhà   trường,   đặc  các   tổ   chức,   bộ   phận   trong   nhà  biệt   là   giáo   viên   chủ   nhiệm,   mới  trường: như  tổ  chức công đoàn trong  dừng  lại   ở   việc  thông  báo,  gửi  văn  việc phối hợp tổ  chức các hoạt động  bản đến GVCN để triển khai đến chi  cho   giáo   viên,   phối   hợp   tốt   với  đoàn. Chưa tham mưu  được cho chi  GVCN,   hướng   dẫn   GVCN   tổ   chức  bộ   về   việc   xã   hội   hóa   kinh   phí   sử  các   hoạt   động   cho   học   sinh.   Tham  dụng cho đoàn, chưa trình được hiệu  mưu cho chi bộ  về  công tác xã hội 
 5. trưởng   nhà   trường   để   xin   kinh   phí  hóa các doanh nghiệp đang cung cấp  hoạt động, chủ yếu kinh phí từ nguồn  dịch vụ  cho nhà trường và các doanh  Đoàn   phí,   quỹ   thanh   niên   còn   hạn  nghiệp trên địa bàn. Đã trình xin kinh  chế. phí tổ chức cho giải thể thao, văn hóa  văn nghệ, các hoạt động khác... 6. Các hoạt động đoàn còn chưa được  6.   Các   hoạt   động   xung   kích,   tình  đổi   mới,   đa   phần   do   Bí   thư   đoàn  nguyện vì cộng đồng được xây dựng  trường xây dựng, tìm hoạt  động  để  đa dạng, ĐVTN đã tự  chủ  động, tích  triển   khai,   các   chi   đoàn   chưa   có   sự  cực tham gia các hoạt động như: hoạt  chủ động, chưa tìm hiểu nhiều về các  động   giúp  đỡ   hỗ   trợ   các   điểm   tiêm  phong trào tình nguyện, chưa có tính  Vắc xin Covid­19, hoạt động vệ  sinh  xung  kích,   sáng   tạo.  Tham   gia   chưa  bảo vệ  môi trường, trồng cây xanh,  thực sự  nhiệt tình và còn mang tính  xây dựng công trình thanh niên…Các  hình thức. hoạt động đó do cán bộ  đoàn tự  xây  dựng và triển khai thực hiện. 7. Trước tình hình dịch Covid­19 diễn  8. Bằng việc tổ  chức nhiều cuộc thi,   biến phức tạp, nghỉ tránh dịch diễn ra  hoạt  động qua hình thức trực tuyến  nhiều, ĐVTN đã quen với việc sinh  như cuộc thi làm video về Đoàn, cuộc  hoạt Đoàn trực tiếp nên việc sử dụng  thi   văn   nghệ   qua   làm   MV,   cuộc   thi  các hình thức trực tuyến để sinh hoạt  làm tập san bằng máy tính đăng trên  đoàn còn hạn chế. Các cán bộ  đoàn  kênh Fanpage… hay tham gia các cuộc  chậm, hoặc không triển khai tổ  chức  thi trực tuyến qua app thanh niên Việt  được các hoạt động qua mạng, dẫn  Nam, các cuộc thi tìm hiểu do Đoàn  đến các cuộc thi, các hoạt động trực  cấp   trên,   Sở   GD&ĐT,   tỉnh   ủy   Lào  tuyến   còn   chậm   và   hiệu   quả   chưa  Cai…phát động, Đoàn viên thanh niên  cao. được rèn kỹ  năng, nghiệp vụ  và thực  hiện rất hiệu các hoạt động trong tình  hình   dịch   Covid­19   diễn   biến   phức  tạp. ­ Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): Không ­ Các điều kiện cần thiết để  áp dụng sáng kiến: Cơ  sở  vật chất của  nhà trường, hệ thống mạng internet có dây và không dây… ­ Đánh giá lợi ích/hiệu quả thu được hoặc dự  kiến có thể  thu được so  với trước và sau khi áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả: + Hiệu quả kinh tế:…………………………………………………. + Hiệu quả xã hội:…………………………………………………. + Hiệu quả trong công tác chuyên môn, công tác quản lý: Qua thời gian  áp dụng sáng kiến, kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ Đoàn các chi đoàn đã được   nâng cao, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong trường đã có sự  thay  đổi rõ rệt. Việc đổi mới quản lý, số  hóa, sử  dụng các phần mềm, ứng dụng  
 6. cơ  bản công nghệ  thông tin vào công tác đoàn tạo ra nhiều hình thức, hoạt   động phong phú, giúp đoàn viên thanh niên nhà trường có nhiều sân chơi bổ  ích, hoạt động tích cực, đổi mới chất lượng công tác đoàn cũng như  chất  lượng chuyên môn. ­ Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được so với trước   và sau khi áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp  dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): Không ­ Danh sách những người tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):  Không. Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực  đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.          Sa Pa, ngày 12 tháng 5 năm 2022             Người nộp đơn                   (Ký và ghi rõ họ tên)   Hoàng Ngọc Tài
 7. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  Tự do  Hạnh phúc BÁO CÁO TÓM TẮT HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: Giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng công tác Đoàn  và phong trào thanh niên trường THPT Số 2 Sa Pa. Họ và tên tác giả: Hoàng Ngọc Tài Mã số: ……………. (tác giả không ghi vào phần này) 1. Tình trạng giải pháp đã biết:  1.1. Việc tổ  chức tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục  chính trị, đạo đức lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên chủ yếu là tuyên  truyền miệng, tuyên truyền bằng bản cứng, hình thức chưa đa dạng, chưa thu  hút được đông đảo đoàn viên thanh niên hưởng ứng học tập.  1.2. Cán bộ đoàn của các chi đoàn còn rụt rè, nhút nhát, kỹ năng nghiệp  vụ  công tác đoàn còn yếu và đặc biệt là triển khai các hoạt động liên quan   đến trực tuyến qua mạng internet còn chậm, chưa đạt hiệu quả theo yêu cầu. 1.3. Hình thức sinh hoạt chi đoàn chưa đa dạng, còn tổ  chức hình thức,   đa phần chỉ là đánh giá, nhận xét và ít hoạt động tập thể cho đoàn viên thanh   niên tham gia. 1.4. Công tác kiểm tra đánh giá của các chi đoàn còn thực hiện chưa tốt,   chưa đánh giá đoàn viên theo từng hoạt động, mới chỉ  dừng lại  ở  việc xét  hạnh kiểm của GVCN và tính đánh giá sang công tác Đoàn. Công tác rèn  luyện Đoàn viên, giới thiệu thanh niên  ưu tú cho đoàn còn mang tính hình  thức, chất lượng tham gia còn chưa cao. 1.5. Đoàn trường chưa phối hợp tốt với các bộ  phận trong nhà trường,  đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, mới dừng lại  ở việc thông báo, gửi văn bản  đến GVCN để  triển khai đến chi đoàn. Chưa tham mưu được cho chi bộ  về 
 8. việc xã hội hóa kinh phí sử  dụng cho đoàn, chưa trình được hiệu trưởng nhà   trường để  xin kinh phí hoạt động, chủ  yếu kinh phí từ  nguồn Đoàn phí, quỹ  thanh niên còn hạn chế. 1.6. Các hoạt động đoàn còn chưa được đổi mới, đa phần do Bí thư  đoàn trường xây dựng, tìm hoạt động để  triển khai, các chi đoàn chưa có sự  chủ  động, chưa tìm hiểu nhiều về  các phong trào tình nguyện, chưa có tính  xung kích, sáng tạo. Tham gia chưa thực sự nhiệt tình và còn mang tính hình  thức. 1.7. Trước tình hình dịch Covid­19 diễn biến phức tạp, nghỉ tránh dịch  diễn ra nhiều, ĐVTN đã quen với việc sinh hoạt Đoàn trực tiếp nên việc sử  dụng các hình thức trực tuyến để  sinh hoạt đoàn còn hạn chế. Các cán bộ  đoàn chậm, hoặc không triển khai tổ  chức được các hoạt động qua mạng,  dẫn đến các cuộc thi, các hoạt động trực tuyến còn chậm và hiệu quả  chưa   cao. 2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến:  Mục đích của giải pháp: Nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và  phong trào thanh niên trường THPT Số 2 Sa Pa. 2.1. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục chính trị, đạo  đức lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên Nhằm nắm được thực trạng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng,  giáo dục chính trị, đạo đức lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên, tôi tiến   hành khảo sát, lấy ý kiến của 10 đoàn viên, thanh niên đại diện mỗi chi đoàn,   kết quả như sau: Câu hỏi: Em có nắm được các nội dung tuyên truyền, giáo dục chính trị,  đạo đức lối sống mà Đoàn trường và chi đoàn triển khai không? Trả lời Chi đoàn Không Nhớ 50% Nhớ hoàn toàn 10A1 7 3 0 10A2 6 4 0 10A3 8 2 0 10A4 7 3 0 11A1 6 3 1 11A2 5 4 1 11A3 6 4 0 11A4 4 5 1 12A1 3 5 2 12A2 6 3 1 12A3 3 3 4 Để thay đổi thực trạng trên và đổi mới trong công tác giáo dục lý tưởng  cách mạng, giáo dục chính trị, đạo đức lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh   niên. Ngay từ sau đại hội tôi đã ra quyết định thành lập và bổ sung thành viên   vào Ban thông tin truyền thông, ban phát thanh của Đoàn trường.
 9. Đối  với  ban phát  thanh: đã lập kế  hoạch hoạt  động tổng thể  trong  nhiệm kỳ 2021 – 2022, trong kế hoạch có ghi cụ thể theo tháng các nội dung,   chủ  đề  tuyên truyền, các hình thức phát thanh với nhiều nội dung đa dạng.  Bên cạnh đó, mỗi tuần sẽ có chi tiết chủ đề phát thanh tuyên truyền, với hình  thức như phóng sự, nhạc cổ động, câu chuyện … Đặc biệt những nội dung,   hình thức và hoạt động của Ban phát thanh đều do thành viên là học sinh, cán  bộ Đoàn được lựa chọn từ các chi đoàn, được tập huấn nghiệp vụ và hướng  dẫn công việc chi tiết. Đối với Ban thông tin, truyền thông: Thực hiện công tác tuyên truyền  trên nền tảng mạng xã hội FaceBook, kênh youtube. Bằng việc thành lập  kênh Fanpage Đoàn trường, triển khai đến tất cả  các chi đoàn cho đoàn viên,  thanh niên tham gia vào Fanpage. Mỗi một chủ  điểm, chương trình và hoạt  động của Đoàn trường đều được ban thông tin đăng tin lên Fanpage Đoàn   trường, đặc biệt là những bài tuyên truyền, giáo dục, những câu chuyện hay,  những   tấm   gương   người   tốt   việc   tốt   …   Sau   khi   đăng   tin   tức   trên   kênh  Fanpage các thành viên trong ban thông tin, truyền thông sẽ cho quay video các   hoạt động, các chương trình hay các chủ  đề  tạo thành một chương trình hay  tin tức bằng video và đăng lên kênh Youtube của Đoàn trường. Triển khai đến  các chi đoàn bằng đường link Fanpage, youtube, thu hút được rất nhiều lượt   tham gia từ các đoàn viên, thanh niên các chi đoàn. Ngoài ra tại các chương trình ngoại khóa, các buổi sinh hoạt tập thể  của Đoàn trường, thay vì việc đứng đọc tuyên truyền nội dung, tôi đã đưa ra  các hình thức khác như: Sân khấu hóa các nội dung tuyên truyền, tổ  chức   thành các cuộc thi tìm hiểu, mời những đơn vị  chức năng trực tiếp về  tuyên  truyền,... Phối hợp với ban quản lý bán trú, hướng dẫn học sinh bán trú việc  sinh hoạt, học tập, kỹ năng sống tập thể, hướng dẫn chương trình một ngày  bán trú … Sau khi áp dụng các giải pháp trên, tôi một lần nữa tiến hành khảo sát  tương tự như khảo sát đầu năm, kết quả thu được: Câu hỏi: Em có nắm được các nội dung tuyên truyền, giáo dục chính trị,  đạo đức lối sống mà Đoàn trường và chi đoàn triển khai không? Trả lời Chi đoàn Không Nhớ 50% Nhớ hoàn toàn 10A1 1 2 7 10A2 0 3 7 10A3 0 2 8 10A4 0 3 7 11A1 1 1 8 11A2 0 1 9 11A3 2 2 6 11A4 0 2 8 12A1 1 2 7 12A2 0 2 8
 10. 12A3 0 1 9 Vậy, bằng việc đổi mới và đưa ra nhiều giải pháp, đặc biệt là áp dụng  công nghệ  thông tin thì công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối   sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên đã có nhiều tác dụng tích cực. Đoàn  viên thanh niên đã hưởng  ứng, tích cực bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối   sống. Không còn tình trạng đoàn viên thanh niên thiếu lý tưởng, buông thả  bản thân, không còn tình trạng đoàn viên thanh niên vi phạm đạo đức và đa số  đoàn viên thanh niên có lối sống lành mạnh, tích cực, tham gia nhiệt tình vào   công tác đoàn và phong trào thanh niên nhà trường cũng như tích cực học tập  kiến thức. 2. 2. Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ  cho cán bộ đoàn Ngay đầu năm học, việc củng cố, xây dựng tổ  chức đoàn của các chi   đoàn là một vấn đề rất quan trọng, đặc biệt với các chi đoàn khối 10, chưa tổ  chức đại hội nên việc thành lập một BCH lâm thời là rất cấp thiết để  hoạt   động đoàn. Từ  thực tế  cán bộ  đoàn từ  năm học trước và cán bộ  đoàn là học sinh  lớp 10 mới vào trường, hầu hết các em chưa được làm quen nhiều với công  tác đoàn và phong trào thanh niên trường THPT, đa số các em là người dân tộc   thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn, bản thân các em thường thiếu tự tin, nhút  nhát trong việc tham gia hoặc tổ chức các hoạt động.  Với tổng số  cán bộ  đoàn của các chi đoàn học sinh là 33 và 03 cán bộ  đoàn từ chi đoàn giáo viên, tôi có làm khảo sát với câu hỏi: Đồng chí hiểu thế  nào về công tác đoàn thì thu được kết quả: Chi đoàn Kết quả Không biết gì Bảo đâu làm đó Đã nắm rõ Học sinh 22 11 0 Giáo viên 0 1 2 Từ thực tế đó, ngay sau khi các chi đoàn lựa chọn xong cán bộ đoàn tôi   đã tổ  chức lớp tập huấn đầu nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chuyên   môn, nghiệp vụ công tác đoàn cho các em cán bộ đoàn các chi đoàn. ­ Trong buổi tập huấn các cán bộ đoàn được học tập về: + Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi đoàn, ban chấp hành và bí  thư đoàn. + Đại hội chi đoàn: Những công việc chuẩn bị để tiến hành đại hội chi   đoàn và tiến trình tổ chức đại hội chi đoàn. + Tập một số ca khúc sinh hoạt tập thể. + Sử dụng trang tính google trong việc theo dõi nền nếp đoàn viên thanh   niên. Tạo biểu trực tuyến, chia sẻ thông tin theo dõi rèn luyện đoàn viên. Mở đầu buổi tập huấn các cán bộ đoàn được khởi động bằng nhiều trò  chơi vui vẻ, tạo hứng khởi trước khi vào tập huấn các nội dung. Các chủ  đề 
 11. được xây dựng trên các slide rõ ràng, ngắn gọn, dễ  hiểu, thêm vào đó là  những ví dụ minh họa và tương tác cùng cán bộ đoàn. Xen giữa các chủ đề là các trò chơi tạo sự sôi nổi, yêu cầu cán bộ đoàn  phải thể hiện bản thân, phải chủ động tham gia tích cực, giúp cán bộ đoàn tự  tin hơn, năng động hơn. Kết quả: 100% cán bộ  đoàn tham gia tập huấn đã nắm vững về  công   tác đoàn, biết được việc mình cần phải làm để  xây dựng công tác Đoàn và  phong trào thanh niên của chi đoàn mình. Vào đầu tháng 11, dưới tình hình dịch bệnh Covid­19 đang diễn biến  hết sức phức tạp, tôi đã xây dựng và tổ  chức 02 cuộc thi trực tuyến chào  mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Đó là cuộc thi  ảnh đẹp với chủ  đề:  “Trường THPT Số  2 Sa Pa trong trái tim tôi” và cuộc thi thiết kế  video với   chủ đề: “Người thầy của tôi”, đây là cuộc thi rất mới đối với đoàn viên, thanh   niên và các chi đoàn trong nhà trường. Rất nhiều cán bộ  đoàn không biết sẽ  phải làm như thế nào, do đó tôi đã tổ chức buổi tập huấn thứ 2 cho các cán bộ  Đoàn. ­ Ở buổi tập huấn thứ 2 các cán bộ đoàn đã được tập huấn về: + Kỹ  thuật sử  dụng các  ứng dụng camera trên điện thoại thông minh,  trong đó có phần chụp ảnh, chỉnh sửa hình ảnh… + Kỹ thuật sử dụng các ứng dụng tạo video trên điện thoại thông minh,  trong đó có kỹ thuật quay video, cắt, ghép video, lồng tiếng, nhạc cho video… + Hướng dẫn truy cập Fanpage, youtube Đoàn trường, chia sẻ, thu hút  người khác xem và chia sẻ ảnh và video sản phẩm của chi đoàn mình. Qua buổi tập huấn, các cán bộ đoàn của các chi đoàn được hướng dẫn,  thực hành các thao tác và sử dụng tốt các ứng dụng cơ bản để làm ảnh đẹp và   video đúng theo chủ đề. Kết quả: 100% cán bộ  đoàn biết sử  dụng camera điện thoại để  chụp   ảnh, quay video. 100% cán bộ đoàn đã biết sử dụng ứng dụng Capcut để cắt,   ghép, chỉnh sửa và làm được video. 100% cán bộ  đoàn đã biết cách truy cập   Fanpage, youtube của đoàn trường, biết chia sẻ sản phẩm của chi đoàn. ­ Đứng trước tình hình đất nước ta đang đổi mới, các ngành đang dần  chuyển hoàn thành chuyển đổi số. Nghiệp vụ quản lý công tác đoàn viên cũng  dẫn phải thay đổi. Theo yêu cầu của tỉnh đoàn và thị đoàn sa pa về việc đăng   ký thông tin chung lên hệ thống quản lý đoàn viên bằng app Thanh niên Việt  Nam, tôi đã tổ chức buổi tập huấn thứ 3 cho các bộ đoàn chủ chốt của các chi   đoàn. Ở buổi tập huấn này cán bộ đoàn được tìm hiểu về: + Kỹ năng truyền thông đối với cán bộ Đoàn ­ Hội ­ Đội. + Đăng ký xác thực thông tin Đoàn viên bằng app Thanh niên Việt Nam. + Tạo tài khoản trên hệ thống quản lý đoàn viên trên internet, phê duyệt  đoàn viên, sử dụng một số chức năng cơ bản của hệ thông quản lý đoàn viên.
 12. Qua buổi tập huấn 100% cán bộ  đoàn của các chi đoàn đã nắm được  một số kỹ năng truyền thông, biết đăng ký xác thực thông tin bằng app và đã  duyệt được cho bản thân vào hệ  thống quản lý đoàn viên. Biết cách hướng  dẫn cho đoàn viên của chi đoàn mình thực hiện. Đến hiện tại đã có trên 50%  đoàn viên được xác thực trên hệ thống quản lý chung của Đoàn. 2.3. Công tác sinh hoạt chi đoàn  Trong năm học trước, công tác sinh hoạt chi đoàn đã thực hiện thường  xuyên, tuy nhiên hình thức tổ  chức chưa đa dạng, chủ  yếu chỉ  là nhận xét,  đánh giá, xếp loại theo tuần, hoạt động ngoại khóa chỉ  dừng lại  ở  việc đọc   các nội dung tuyên truyền theo chủ  đề. Các hoạt động đó dễ  gây nhàm chán  cho đoàn viên thanh niên, và dần dần về  sau không thu hút được đoàn viên   thanh niên dẫn đến chất lượng công tác sinh hoạt chi đoàn không tốt. Trước thực tế  đó tôi đưa ra một số  giải pháp để  nâng cao chất lượng  công tác sinh hoạt chi đoàn. Trước hết, ngay từ đầu nhiệm kỳ tôi đã xây dựng  các chủ đề ngoại khóa sinh hoạt dưới cờ, các chủ đề sinh hoạt lớp theo từng   tuần, từng tháng, bám sát theo tình hình thực tiễn. Đối với giờ sinh hoạt ngoại khóa dưới cờ, lớp trực tuần phải chuẩn bị  các nội dung trong tuần trước đó và gửi cho đoàn trường duyệt vào thứ 7 tuần  trước. Đổi mới hình thức sinh hoạt bằng các hoạt động như tổ chức cuộc thi   giữa   các   chi   đoàn,   tổ   chức   trò   chơi,   hay   sân   khấu   hóa   các   chủ   đề   tuyên  truyền… Đối với giờ sinh hoạt lớp, phần tổng kết hoạt động và triển khai công  việc tuần sau được giới hạn thời gian ngắn, còn lại đa số  thời gian để  dành  cho chi đoàn tổ  chức các hoạt động ngoại khóa theo chủ  đề. Hình thức tổ  chức cũng tương tự  như giờ  chào cờ, đưa vào các hoạt động ngoại khóa các   trò chơi vui vẻ, các cuộc thi giữa các cá nhân, nhóm, tổ  trong lớp … tổ chức   sao cho đoàn viên thanh niên trong lớp hưởng  ứng, tham gia tích cực, nhiệt  tình trong các hoạt động. Trong tình hình dịch bệnh Covid­19 kéo dài, có tuần, tháng phải nghỉ để  tránh dịch thì công tác sinh hoạt chi đoàn cũng gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên  bằng việc sử dụng các trang mạng xã hội như zalo, facebook …để thực hiện  sinh hoạt chi đoàn đã được triển khai hiệu quả. Các chi đoàn tham gia sinh   hoạt qua các nhóm  zalo, nhóm facebook, nhóm messenger  hay bằng nhiều   trang mạng khác, để cùng đưa ra ý kiến về một việc phải làm, hay tìm hiểu   chủ  đề  theo kế  hoạch đã đề  ra, hay tham gia các cuộc thi trực tuyến…cũng  thu hút được rất nhiều đoàn viên hưởng ứng, và tích cực tham gia. Kết quả: 100% các chi đoàn đã thực hiện đổi mới sinh hoạt chi đoàn, tổ  chức dưới nhiều hình thức như trò chơi, cuộc thi, sân khấu hóa, tuyên truyền  bằng video, hình ảnh … thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên trong chi   đoàn tích cực tham gia, giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, tạo sự  đoàn kết trong chi đoàn, giúp đoàn viên thanh niên tích cực, mạnh dạn hơn.
 13. 2.4. Công tác kiểm tra đánh giá, quản lý đoàn viên, kết nạp đoàn   viên Năm học trước công tác kiểm tra, đánh giá chưa được chú trọng, hàng  tuần, hàng tháng hoặc qua các đợt thi đua chủ điểm chưa đánh giá đúng được  sự tham gia của các chi đoàn, mới chỉ tuyên dương, khen thưởng các cá nhân,  tập thể vào các dịp như cuối kỳ I, kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26/3. Trước thực tế đó, ngay từ đầu năm học được chi bộ nhà trường giao về  việc quản lý nền nếp học sinh, tôi đã thành lập ngay đội Thanh niên xung  kích, theo dõi nền nếp, việc chấp hành nội quy, quy định của đoàn viên thanh   niên trong các chi đoàn, qua đó làm minh chứng đánh giá chính xác việc rèn   luyện của đoàn viên thanh niên. Khi thực hiện công việc, tôi đã cho đội thanh niên xung kích xây dựng  biểu theo dõi nền nếp hàng tuần, biểu này được chia sẻ  cho tất cả giáo viên  chủ nhiệm, bí thư các chi đoàn để biết thông tin vi phạm của đoàn viên thanh   niên chi đoàn mình. Cuối mỗi tuần đội thanh niên xung kích sẽ  tổng hợp và   chấm điểm theo biểu điểm đã thống nhất với tổ  chủ  nhiệm, từ  biểu chấm   điểm đó sẽ xếp loại các chi đoàn theo từ tự từ cao xuống thấp. Ngoài ra, đội  thanh niên xung kích cũng sẽ làm một bản báo cáo chi tiết việc chấp hành nền   nếp của tất cả  các chi đoàn, trong báo cáo này sẽ  có số  liệu cụ  thể  về  tỉ  lệ  chuyên cần, nền nếp ra vào lớp, việc chấp hành an toàn giao thông, việc tham  gia học tập trên lớp …báo cáo sẽ được gửi cho chi bộ và chuyển lại cho các  chi đoàn được biết. Bí thư các chi đoàn, căn cứ vào đánh giá nền nếp của Đoàn trường, căn  cứ tình hình thực tế của đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động của chi  đoàn, phân xếp loại đoàn viên theo từng tuần, tổng hợp theo tháng, học kì và  cả nhiệm kỳ. Qua các hoạt động chủ  điểm, các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ  lớn trong năm, Đoàn trường sẽ có báo cáo chi tiết việc tham gia các hoạt động  của chi đoàn, trong đó sẽ có tuyên dương, phê bình các cá nhân, tập thể; Đoàn  trường đã nghiên cứu lồng ghép các nội dung rèn luyện đoàn viên với việc cụ  thể hóa việc học tập và làm theo Bác, gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao   của từng đoàn viên thanh niên. Tăng cường công tác quản lý đoàn viên, thực hiện nghiêm nguyên tắc,   quy trình và thủ  tục kết nạp đoàn viên mới, chú trọng tuyên truyền và rèn   luyện thử thách; không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn khi kết  nạp thanh niên vào đoàn, phát triển đoàn viên với phương châm tăng về  số  lượng, mạnh về chất lượng, phát triển đi đôi với củng cố tổ chức cơ sở đoàn. Qua 02 đợt tổ chức, 120 thanh niên ưu tú đã được tham gia lớp tập huấn   đối tượng đoàn, được tìm hiểu về  tổ  chức Đảng, tổ  chức đoàn và phấn đấu  trở thành người đoàn viên. Kết quả, đã có 116 thanh niên ưu tú được làm thủ  tục và tổ chức kết nạp vào hàng ngũ của đoàn.
 14. 2.5. Công tác phối hợp giữa Đoàn trường với nhà trường và các   đoàn thể khác * Phối hợp giữa Đoàn trường và nhà trường Những năm học trước đây, tuy đã có quy chế  phối hợp giữa Đoàn và  nhà trường, nhưng hầu hết các hoạt động của Đoàn trường đều do BCH chủ  động thực hiện, chưa có nhiều sự hỗ trợ từ nhà trường. Trong nhiệm kỳ này, tôi đã thực hiện tốt hơn công tác phối hợp với nhà   trường, bằng việc tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường trong việc xã hội  hóa kinh phí cho công trình thanh niên, xin kinh phí tổ chức các hoạt động lớn  trong nhà trường như kinh phí tổ chức thi thể thao, văn nghệ, …Trong nhiệm   kỳ  đã xã hội hóa được hơn 173 triệu đồng (190 máy tính cầm tay, 290 chăn   ấm) quà cho học sinh từ  chương trình Đông  ấm cùng WonHome, xã hội hóa  được hơn 20 triệu đồng vật liệu xây dựng công trình thanh niên (lò  ủ  nước   nóng cho học sinh bán trú). Các giải thưởng liên quan đến các phong trào thi  đua của Đoàn trường trong nhà trường cũng được nhà trường ủng hộ đầy đủ  như: Giải thể  thao đá cầu, bóng đá; giải thi  ảnh đẹp, làm video về  thầy cô,  làm video văn nghệ, cuộc thi làm tập san, thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi   đồng … * Phối hợp giữa Đoàn trường và các bộ phận trong nhà trường ­ Trong nhiệm kỳ này ngay từ đầu tôi đã lên kế hoạch phối hợp với các   bộ  phận trong nhà trường. Phối hợp với phó hiệu trưởng phụ  trách chuyên  môn về công tác chuyên môn của giáo viên, chất lượng học tập của học sinh,   công tác học sinh mũi nhọn như  thi học sinh giỏi, thi nghiên cứu khoa học,   sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng… ­ Phối hợp với công đoàn nhà trường trong việc tổ  chức kỷ  niệm các  ngày lễ  cho giáo viên như  ngày Quốc tế  phụ  nữ  8/3, ngày phụ  nữ  Việt nam   20/10, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 bằng nhiều hình thức như  tổ  chức thể  thao, tọa đàm, lễ  kỷ  niệm ngoài ra còn phối hợp trong việc giao lưu với các  chi đoàn bạn. ­ Phối hợp với Tổ chủ nhiệm, hướng dẫn và triển khai các hoạt động  đoàn đến chi đoàn một cách hiệu quả. Giáo viên chủ  nhiệm đóng vai trò rất  quan trọng trong chi đoàn đặc biệt là công tác thu nộp Đoàn phí, có thể lấy ý   kiến của giáo viên chủ nhiệm trước khi tổ chức các hoạt động đoàn và phong  trào thanh niên để  có thể  triển khai một cách hiệu quả  nhất. Phối hợp với  giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục những thanh niên chậm tiến vì mục   tiêu chung của nhà trường. 2.6. Các phong trào, chương trình hành động cách mạng, phát huy  vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai  trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính  đáng của thanh niên
 15. Những năm trước các phong trào và chương trình tình nguyện của Đoàn  trường có thực hiện, nhưng chỉ  dừng  ở  mức khi nào Đoàn cấp trên có kế  hoạch thì đoàn trường mới triển khai, chính vì thế  chưa có sự  chủ  động và  hiệu quả công tác chưa cao. Trong nhiệm kỳ  này, tôi xác định phong trào, chương trình hành động  cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên,   khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ  quyền và lợi ích hợp   pháp, chính đáng của thanh niên là một nội dung cực kỳ quan trọng, nếu thực  hiện tốt sẽ thu hút, tập hợp được nhiều đoàn viên thanh niên tham gia. Qua đó  tôi đã áp dụng một số giải pháp: Thứ  nhất, ngay từ  đầu nhiệm kỳ  tôi đã phân công, lựa chọn cán bộ  đoàn và thành lập lên câu lạc bộ tình nguyện của Đoàn trường, xây dựng kế  hoạch cụ  thể  về  việc tổ  chức các phong trào, các chương trình tình nguyện   trong nhiệm kỳ. Thứ  hai, chủ  động liên hệ  với Đoàn cấp trên, đoàn các xã bạn để  tìm  hiểu các chương trình tình nguyện trong năm, phối hợp với Đoàn cấp trên và  đoàn xã bạn để cùng tổ chức chương trình. Thứ 3, phối hợp với ban lao động, ban quản lý bán trú để xây dựng các   phong trào, chương trình hành động trong nhà trường. Kết quả  đã tổ  chức được rất nhiều phong trào và chương trình tình  nguyện trong nhiệm kỳ  như: Phối hợp với Đoàn xã Bản Hồ, Mường Bo hỗ  trợ các điểm tiêm vắc xin phòng Covid­19; phối hợp với Đoàn xã Mường Bo  trong trực chốt kiểm dịch thuộc địa phận xã giáp ranh với Huyện Bảo Thắng;  tổ  chức cho đoàn viên thanh niên xây dựng công trình thanh niên (lò  ủ  nước  nóng cho học sinh bán trú); thực hiện chương trình ngày thứ  7 tình nguyện,  ngày chủ nhật xanh; hưởng ứng xây dưng mô hình vườn cây thanh niên, trồng  hoa và cây xanh trong khuôn viên nhà trường; Tham gia cùng Thị  đoàn trong   chương trình tháng 3 biên giới tại xã Y Tý thuộc huyện Bát Xát; thường  xuyên phối hợp với ban lao động nhà trường cho đoàn viên thanh niên dọn  dẹp, vệ sinh trường lớp, chăm sóc hoa, cây xanh, về sinh môi trường trong và   ngoài nhà trường… 2.7. Tổ  chức các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trong  điều kiện phòng chống dịch Covid­19 Trước tình hình dịch Covid­19 còn diễn biến phức tạp, nguy cơ  lây  nhiễm cao và khả  năng nghỉ  trách dịch và học trực tuyến là khó có thể  tránh  khỏi. Trước tình hình đó tôi đã xây dựng kế  hoạch để  tổ  chức hoạt động  đoàn và phong trào thanh niên bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là   hình thức trực tuyến. Đối với công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện trên kênh Fanpage và  kênh youtube của Đoàn trường. Đối với thực hiện tham gia các cuộc thi ngoài trường: Hướng dẫn cho 
 16. đoàn viên thanh niên tham gia các cuộc thi trực tuyến như An toàn giao thông  cho nụ  cười ngày mai, cuộc thi tìm hiểu về  đoàn trên app Thanh niên Việt   Nam, cuộc thi học tập và làm theo bác, cuộc thi tìm hiểu về  Đại tướng Võ   Nguyên Giáp, hưởng  ứng cuộc thi cổ  động phòng chống Covid­19 qua nền  tảng Tik tok của Trung tâm y tế Sa Pa … Tổ  chức các cuộc thi, có giải cho các chi đoàn: Như  cuộc thi  ảnh đẹp   (thực hiện chấm điểm trên Fanpage của đoàn trường), cuộc thi làm video về  thầy cô (Chấm điểm qua video trên kênh Youtube của Đoàn trường), cuộc thi   làm tập san về  ngày 26/3 thiết kế  trên máy tính, cuộc thi làm MV văn nghệ  (Chấm điểm qua video trên kênh Youtube của Đoàn trường)…Các cuộc thi   này thu hút được rất nhiều chi đoàn và đoàn viên thanh niên tham gia, các sản   phẩm được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội và được chia sẻ công khai, thu   hút được nhiều sự chú ý của khán giả ngoài trường. 3. Khả năng áp dụng của giải pháp:  Các giải pháp nêu trên có khả năng áp dụng với công tác đoàn và phong  trào thanh niên của trường THPT Số  2 Sa Pa. Đó là bài học kinh nghiệm và  sáng kiến của tôi để  làm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đoàn và  phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ này. 4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp  dụng giải pháp ­ Theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã áp dụng sáng kiến (nếu có); ­ Theo ý kiến của tác giả sáng kiến: + Trước khi áp dụng sáng kiến: ………………………………… + Hiệu quả sau khi áp dụng sáng kiến: Hiệu quả kinh tế: ………………………….. Hiệu quả xã hội: …………………………… Hiệu quả  trong công tác chuyên môn, quản lý: Qua thời gian áp dụng  sáng kiến, kỹ  năng, nghiệp vụ  của cán bộ  Đoàn các chi đoàn đã được nâng   cao, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong trường đã có sự thay đổi rõ  rệt. Việc đổi mới quản lý, số hóa, sử dụng các phần mềm, ứng dụng cơ bản   công nghệ  thông tin vào công tác đoàn tạo ra nhiều hình thức, hoạt động  phong phú, giúp đoàn viên thanh niên nhà trường có nhiều sân chơi bổ  ích,  hoạt động tích cực, đổi mới chất lượng công tác đoàn cũng như  chất lượng  chuyên môn. 5. Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu  có): Không 6. Tài liệu kèm theo gồm: ­ Bản vẽ, sơ đồ … (bản) ­ Bản tính toán … (bản) ­ Các tài liệu khác … (bản). Nhận xét của tổ chức, cá nhân đã áp  Sa Pa, ngày 12 tháng 5 năm 2022
 17. dụng sáng kiến lần đầu và ký tên, đóng   Người báo cáo dấu  (Ký ghi rõ họ tên) Hoàng Ngọc Tài
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2