Phong trào thi đua yêu nước

Xem 1-20 trên 30 kết quả Phong trào thi đua yêu nước
 • Phần 1 cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước gồm các nội dung: Công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua, mọi việc đều thi đua; thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất; người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua; thi đua phải có mục đích; thi đua phải có kế hoạch tỉ mỉ.

   

  pdf59p uocvongxua04 22-07-2015 45 11   Download

 •  Phần 2 cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước gồm các nội dung: Thi đua sản xuất và tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu; thi đua phát huy sáng kiến, phổ biến và áp dụng rộng rãi sáng kiến, kinh nghiệm tiên tiến; thi đua cải thiện đời sống, gây hạnh phúc cho dân; thi đua xây dựng con người mới; thi đua phải có sự lãnh đạo đúng.

  pdf61p uocvongxua04 22-07-2015 36 11   Download

 • Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ cũng như trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay, phong trào thi đua yêu nước luôn được phát triển sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bằng nhiều hình thức và nội dung làm cho thi đua trở thành động lực tinh thần thúc đẩy toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

  pdf6p nguyenthilamha 09-04-2017 8 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Đại hội toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu lần thứ nhất năm 1952", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Báo cáo kết quả của đại hội, một số tài liệu, hình ảnh tiêu biểu về phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ chống Pháp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf203p doinhugiobay_15 22-02-2016 19 2   Download

 • Khi nghiên cứu xã hội tư bản, đặc biệt là sự hoạt động của người lao động trong xã hội, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ ra rằng, thi đua là một hiện tượng khách quan nảy sinh do sự tiếp xúc xã hội trong quá trình lao động sản xuất. C.Mác viết “…ngay sự tiếp xúc xã hội cũng đã đẻ ra thi đua” [38, tr.474]. Trong một số tác phẩm của mình, V.I Lê nin đã đề cập đến thi đua, coi thi đua là một tất yếu và là một nguồn tiềm năng to lớn của chủ...

  pdf114p dellvietnam 23-08-2012 105 30   Download

 • Tóm tắt:Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hàng triệu người Việt Nam hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu như: Ba sẵn sàng, Ba đảm đang, Năm xung phong… các phong trào yêu nước đó mãi là trang sử vàng, là sức mạnh to lớn mà thế hệ đi trước của người Việt Nam tạo nên và làm lên chiến thắng hào hùng của dân tộc.

  pdf6p thulanh2 06-09-2011 103 7   Download

 • Kế hoạch số: 45/KH-PGD&DT năm 2013 triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong ngành Giáo dục huyện Văn Yên năm học 2013 - 2014.

  doc3p quangdungkien888 08-03-2015 17 1   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHONG TRÀO VỆ SINH YÊU NƯỚC NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN

  pdf4p mungtetmoi 21-01-2013 26 3   Download

 • Chỉ thị số 39-CT-TW về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

  pdf3p lawvhxh11 19-11-2009 294 37   Download

 • "Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm (cho tập thể thuộc Cụm, Khối thi đua)" đánh giá lại thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác của năm được giao và đề nghị được khen thưởng để động viên phong trào thi đua yêu nước của đơn vị, địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo để có thể soạn thảo cho mình mẫu tờ trình phù hợp với lĩnh vực đã hoạt động, công tác.

  pdf2p tieulaubau 15-06-2011 561 33   Download

 • Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND về phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawvhxh1 16-11-2009 66 10   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2010

  pdf6p inoneyear 06-04-2010 49 5   Download

 • Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND-VP về việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành

  pdf4p lawttnh9 12-11-2009 57 3   Download

 • CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2010

  pdf10p inoneyear 06-04-2010 31 3   Download

 • Chỉ thị số 22-CT về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước XHCN, hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1982, làm đà tiến lên hoàn thành kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981-1985) do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf4p lawxnk8 11-11-2009 52 2   Download

 • Chỉ thị số 144-CT về tổ chức phong trào thi đua yêu nước xã hội chủ nghĩa năm 1983 và 3 năm 1983-1985 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf4p lawvhxh17 19-11-2009 39 2   Download

 • Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 cuốn sách “Trí tuệ và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh” sau đây. Cuốn sách trình bày, phân tích xen kẽ những hoạt động, cống hiến khác nhau của Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; về kêu gọi, tổ chức phong trào Thi đua yêu nước; về chăm lo đời sống dân sinh và quyền con người.

  pdf209p uocvongxua03 21-07-2015 47 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1541/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p womanhood911_01 06-10-2009 84 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1542/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p womanhood911_01 06-10-2009 65 3   Download

 • Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đánh giá, xét Khen thưởng thực hiện phong trào Thi đua yêu nước do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

  pdf21p lawvhxh8 16-11-2009 41 3   Download

Đồng bộ tài khoản