Phương án cổ phần hóa công ty

Xem 1-20 trên 161 kết quả Phương án cổ phần hóa công ty
 • Với kết cấu nội dung gồm 4 phần, tài liệu phương án cổ phần hóa "Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thủy lợi tỉnh Điện Biên" trình bày về thực trạng doanh nghiệp, kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thủy lợi tỉnh Điện Biên. Hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf35p thuyhuynh1702 16-12-2015 31 8   Download

 • Tài liệu gồm các phần chính: Phần 1. Khái niệm; Phần 2. Tình hình chung của doanh nghiệp trước thời điểm cổ phần hóa; Phần 3. Phương án cổ phần hóa; Phần 4. Kết luận và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf91p hpnguyen1 02-03-2018 10 1   Download

 • Tài liệu gồm các phần chính: Phần 1 - Tình hình chung của VISSAN trước khi cổ phần hóa; Phần 2 - Phương án cổ phần hóa VISSAN; Phần 3 - Phương án sử dụng lao động; Phần 4 - Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf93p hpnguyen2 05-03-2018 22 8   Download

 • Tài liệu gồm các phần chính: Phần I. Giới thiệu chung về doanh nghiệp trước cổ phần hóa; Phần II. Phương án cổ phần hóa; Phần III. Tổ chức thực hiện và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf69p hpnguyen1 02-03-2018 14 2   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 5 phần, tài liệu "Phương án cổ phần hóa Tập đoàn Dệt may Việt Nam" giới thiệu đến các bạn những nội dung về tình hình chung của doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa, thông tin về công ty cổ phần và kế hoạch kinh doanh sau cổ phần hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf102p huynhthuy1990 25-09-2015 28 4   Download

 • Tài liệu gồm các phần chính: Phần 1. Giới thiệu về doanh nghiệp cổ phần hoá; Phần 2. Kế hoạch phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hoá; Phần 3. Phương án cổ phần hoá PVOIL; Phần 4. Các phụ lục. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf114p hpnguyen1 02-03-2018 5 1   Download

 • Quyết định 1042/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng

  pdf3p tuyettrang 07-08-2009 91 4   Download

 • Nội dung đề án giới thiệu về doanh nghiệp cổ phần hóa, phương án Cổ phần hóa Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, phương hướng phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa, tổ chức thực hiện Phương án cổ phần hóa, một số kiến nghị và đề xuất.

  pdf107p kloiroong10 21-08-2017 22 4   Download

 • Quyết định số: 1710/QĐ-TTg "Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam" của Phó thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam theo Luật tổ chức Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 16 0   Download

 • Quyết định số 636/QĐ-TTg năm 2015 ban hành Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Rau quả, Nông sản. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...

  pdf4p bachma47 15-12-2017 9 0   Download

 • Quyết định số 1925/QĐ-TTg ban hành phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - tổng công ty thương mại Hà Nội. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc4p trangan_123 03-03-2018 9 0   Download

 • Quyết định số 1979/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - tổng công ty dầu Việt Nam (trực thuộc tập đoàn dầu khí Việt Nam). Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc6p trangan_123 03-03-2018 3 0   Download

 • Nội dung tài liệu trình bày thực trạng về doanh nghiệp ở thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và những vấn đề cần tiếp tục xử lý, hình thức cổ phần hóa, vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ, giá khởi điểm và phương án phát hành cổ phiếu theo quy định, dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động, phương án sắp xếp lao động và phương án hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa 53.

  pdf70p roongkloi10 11-08-2017 10 3   Download

 • Tài liệu gồm các phần chính: Phần 1. Căn cứ pháp lý cổ phần hóa; Phần 2. Thực trạng của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH MTV tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; Phần 3. Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và các vấn đề cần tiếp tục xử lý; Phần 4. Hình thức cổ phần hóa, vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ, giá khởi điểm và phương thức phát hành cổ phần lần đầu; Phần 5.

  pdf105p hpnguyen1 02-03-2018 12 2   Download

 • Quyết định 1042/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 75 4   Download

 • Thông tư Số 2243/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng. Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP, căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg.

  doc4p chuotchuot09 03-12-2015 37 0   Download

 • Quyết định số 1925/QD-TTg năm 2017 phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - tổng công ty thương mại Hà Nội. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc4p daoquocmanh28 13-12-2017 8 0   Download

 • Quyết định số 1977/QĐ-TTg ban hành phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam (trực thuộc tập đoàn dầu khí Việt Nam). Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc5p trangan_123 03-03-2018 3 0   Download

 • Quyết định số 2100/QĐ-TTg ban hành phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - tổng công ty Phát Điện 3 (trực thuộc tập đoàn điện lực Việt Nam). Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc5p mattroibecon_06 07-04-2018 9 0   Download

 • Quyết định số 2133/QĐ-TTg ban hành phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - tổng công ty lương thực Miền Nam. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc3p mattroibecon_06 07-04-2018 14 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Phương án cổ phần hóa công ty
p_strCode=phuongancophanhoacongty

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản