intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp co niềm tin

Xem 1-20 trên 708 kết quả Phương pháp co niềm tin
 • Bài giảng "Nhập môn cơ điện tử: Chương 6 - Xử lý tín hiệu" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Khái niệm và phân loại xử lý tín hiệu số; Quá trình xử lý tín hiệu số; Phương pháp xử lý tín hiệu số. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

  pdf16p phuongthuy205 11-01-2023 5 1   Download

 • Nghiên cứu "Tổng hợp xu thế và các yêu cầu kỹ thuật hỗ trợ chuyển dịch hệ thống năng lượng điện" trình bày tổng quan về khái niệm cộng đồng năng lượng địa phương (LEC) và các vấn đề liên quan đến mô phỏng, điều khiển, và vận hành tối ưu một hệ thống LEC thực tế. Bản sao kỹ thuật số (Digital Twin - DT) được phát triển sử dụng các phương pháp mô hình hóa hiện đại nhằm cung cấp khả năng mô phỏng các phần tử và cả hệ thống LEC theo thời gian thực dựa trên thông tin đo thực tế và cơ sở dữ liệu trong quá khứ.

  pdf6p lieuyeuyeu18 23-12-2022 4 1   Download

 • Bài viết Tác động của thông tin thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá tác động thông tin thoái vốn nhà nước tới biến động giá cổ phiếu của doanh nghiệp. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện (event study) để đánh giá tác động của thông tin và phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất (OLS) để xác định nguyên nhân gây ra sự biến động của lợi nhuận bất thường tích lũy (CAR) của cổ phiếu.

  pdf22p viwmotors 02-12-2022 6 0   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 4 nhằm cung cấp những khái niệm cơ bản về các chính sách về vốn luân chuyển; Hiểu được tầm quan trọng của công tác quản trị vốn luân chuyển trong công ty, thông qua phương thức quản trị các loại tài sản ngắn hạn: tiền, phải thu và tồn kho;phương pháp lập và tác dụng ngân sách tiền mặt; phân tích các chính sách tín dụng, mô hình quản trị tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf41p trangvang0906 25-11-2022 10 1   Download

 • Đề tài "Khắc phục khó khăn tâm lý của học sinh THPT khi học trực tuyến" nghiên cứu nhằm đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức quản lí giáo dục, hoạt động dạy học để tìm ra biện pháp nâng cao chất lượng, giáo dục toàn diện học sinh: hình thành và phát triển một số phẩm chất nói chung cho học sinh như phẩm chất làm chủ bản thân,nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm; kích thích hứng thú nhận thức cũng như phát triển trí tuệ, giáo dục nhân cách cho các em.

  pdf81p matroinho0804 17-11-2022 9 2   Download

 • Bài giảng Khai phá web - Bài 4: Tìm kiếm thông tin. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: các khái niệm cơ bản; các mô hình tìm kiếm thông tin; phản hồi liên quan; các phương pháp đánh giá; tiền xử lý văn bản; chỉ mục ngược; đánh chỉ mục ngữ nghĩa ẩn; tìm kiếm web;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf62p duonghoanglacnhi 07-11-2022 10 1   Download

 • Môn học Kiến thức thông tin cung cấp những kiến thức cơ bản về khái niệm, các thành tố của kiến thức thông tin; một số mô hình và chuẩn kiến thức thông tin trên thế giới; phương pháp nhận dạng nhu cầu tin, định vị và tìm kiếm thông tin, đánh giá thông tin, sử dụng và trình bày thông tin, trao đổi thông tin. Ngoài ra môn học còn cung cấp kiến thức về thiết kế chương trình kiến thức thông tin và kỹ năng giảng dạy kiến thức thông tin cho người dùng tin.

  pdf90p duonghoanglacnhi 07-11-2022 22 2   Download

 • Bài giảng Toán đại cương: Chương 1.3 Hệ phương trình tuyến tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; cách giải hệ phương trình tuyến tính; hệ phương trình tuyến tính thuần nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p matroinho0804 17-11-2022 79 1   Download

 • "Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2016 (Statistical yearbook of Binh Duong 2016)" được biên soạn trên cơ sở lộ trình thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Trong từng chương có giải thích khái niệm, định nghĩa và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf385p duonghoanglacnhi 07-11-2022 11 2   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - GIS" được biên soạn với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin địa lý (GIS), những khái niệm cơ bản về GIS, các thành phần của GIS, cơ sở dữ liệu, đặc điểm của GIS, những phần mềm GIS, lịch sử hình thành và phát triển của GIS trên thế giới, các chức năng, ứng dụng của GIS trong mọi lĩnh vực. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf76p phuongnhan205 25-10-2022 21 4   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kế toán "Thông tin từ báo cáo tài chính và dự báo khó khăn tài chính: Nghiên cứu tại các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" trình bày tổng quan các công trình nghiên cứu, cơ sở lý luận về thông tin từ báo cáo tài chính và dự báo khó khăn tài chính; Xây dựng giả thuyết nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu.

  pdf178p viporsche 25-10-2022 16 5   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Nghiên cứu và ứng dụng kiểm thử tự động sử dụng Puppeteer - CodeceptJS cho Công ty TNHH Seta - International Việt Nam" nhằm hệ thống hóa lại kiến thức và các lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu: Các khái niệm cơ bản, tiến trình kiểm thử, các phương pháp, kỹ thuật kiểm thử và ứng dụng; nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp cho việc kiểm thử tại công ty TNHH Seta. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf41p tieuduongchi 24-10-2022 42 3   Download

 • Phần 1 của bài giảng "Tin học ứng dụng chuyên ngành" cung cấp cho học viên những nội dung về: các khái niệm cơ bản; các lệnh vẽ cơ bản; các phương pháp nhập tọa độ thường dùng; nhóm lệnh hiệu chỉnh sửa; trình tự thiết lập một bản vẽ; ứng dụng trong thiết kế kỹ thuật; ứng dụng tin học trong thiết kế mở vỉa, đào lò;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf76p duonghanthienbang 05-10-2022 5 0   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Vận hành và điều khiển hệ thống điện" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: tính toán phân bố tối ưu công suất trong hệ thống điện bằng phương pháp qui hoạch động; những khái niệm cơ bản về độ tin cậy; các phương pháp đánh giá độ tin cậy của các sơ đồ cung cấp điện; chất lượng điện năng và vấn đề điều chỉnh tần số, điện áp trong hệ thống điện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf103p duonghanthienbang 05-10-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu đất đai với mục tiêu giúp các bạn sinh viên có thể giải thích khái niệm, thông tin, dữ liệu và cơ sở dữ liệu (CSDL); Các phương pháp tiếp cận quản lý dữ liệu và ưu điểm, nhược điểm; Kiến trúc của một cơ sở dữ liệu; Giải thích các mô hình dữ liệu khác nhau;...

  pdf49p dongcoxanh0804 18-10-2022 10 2   Download

 • "Bài giảng Sinh học 11 bài 30: Truyền tin qua Xinap" được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn học sinh lớp 11 các nội dung về: khái niệm Xinap; cấu tạo Xinap; quá trình truyền tin qua Xinap. Hi vọng với tài liệu này thầy cô và các em sẽ tham khảo để có phương pháp dạy và học hiệu quả.

  pdf14p phuongnguyen1704 14-09-2022 6 1   Download

 • Bài viết Công bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và bất cân xứng thông tin: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam phân tích liệu CSRD có làm giảm sự Bất Cân Xứng Thông Tin (BCXTT) nảy sinh giữa hai bên ủy quyền và đại diện. Dựa trên bộ Tiêu chí GRI (Global Sustainability Standards Board, 2016) , tác giả dùng phương pháp phân tích nội dung để xây dựng chỉ số đo lường mức độ CSRD của các doanh nghiệp niêm yết.

  pdf11p vihennessey 26-09-2022 7 1   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý (GIS)" cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và chuẩn hóa dữ liệu; định nghĩa và thành phần của GIS; mục đích của GIS; phương pháp thành lập GIS; khái niệm về CSDL không gian (địa hình); máy định vị vệ tinh (GPS); cơ sở dữ liệu GIS trong xây dựng, quản lý và bảo vệ đất nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt64p vuhuyennhi 06-09-2022 12 3   Download

 • Đồ án tốt nghiệp "Thiết kế CSDL theo phương pháp mô hình và ứng dụng vào việc xây dựng chương trình quản lý hệ thống Câu lạc bộ Thể dục thể thao Hà Nội" với mục tiêu nhằm tìm hiểu về cơ sở dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu theo phương pháp mô hình và ứng dụng vào việc xây dựng chương trình quản lý hệ thống câu lạc bộ thể dục thể thao Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf54p vuhuyennhi 06-09-2022 32 4   Download

 • Giáo trình Văn bản pháp quy (Nghề: Tin học văn phòng - Trung cấp) với mục tiêu nhằm giúp học viên trình bày được khái niệm và phân loại văn bản; trình bày được kiến thức về hình thức và nội dung văn bản; soạn thảo được các văn bản theo quy định; bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf93p hayatogokudera 18-07-2022 24 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp co niềm tin
p_strCode=phuongphapconiemtin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2