intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp phân cụm

Xem 1-20 trên 330 kết quả Phương pháp phân cụm
 • Luận văn có kết cấu gồm 2 phần và 3 chương. Trong đó, chương 1 trình bày về tổng quan khai phá dữ liệu Web; chương 2 trình bày về một số phương pháp phân cụm dữ liệu; chương 3 trình bày về xây dựng phương pháp tìm kiếm và kết quả thực nghiệm.

  pdf26p hpnguyen1 19-01-2018 76 13   Download

 • Luận văn được biên soạn với kết cấu nội dung được chia thành các phần sau: Chương 1/ Tổng quan về phân cụm dữ liệu; chương 2/ Giới thiệu bài toán phân cụm mờ và các phương pháp xác định số cụm trong gom cụm dữ liệu Chương này đề cập đến thuật toán phân cụm mờ Fuzzy C-Mean (FCM) và các phương pháp xác định số cụm trong gom cụm dữ liệu; chương 3/ Ứng dụng phương pháp phân cụm mờ cho bài toán phân tích thông tin quản lý rủi ro thuế doanh nghiệp.

  pdf55p hanh_tv26 04-04-2019 46 9   Download

 • Cấu trúc của luận văn "Phương pháp phân cụm dựa trên tập thô và giải thuật di truyền" gồm 3 chương : Chương 1. Phân cụm dữ liệu và một số vấn đề liên quan. Phân cụm dựa trên tập thô và thuật toán di truyền là nội dung chương 2. Chương 3. Cài đặt và phân tích thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo đề tài.

  pdf42p hanh_tv26 04-04-2019 18 4   Download

 • Đề tài nghiên cứu để tránh các trường hợp về đa dạng cách biểu diễn từ đồng nghĩa hay tồn tại các nhóm từ thường đi kèm cùng nhau trong một văn bản, nhóm nghiên cứu đề xuất phương pháp phân cụm các từ tiếng Việt dựa vào tần số xuất hiện cùng nhau của một cặp từ trên một trang, một đoạn hay một câu trong Wikipedia tiếng Việt (số trang, số đoạn hay số câu Wikipedia có chứa đồng thời cả 2 từ).

  pdf34p bautroibinhyen24 20-04-2017 61 3   Download

 • Bài viết này trình bày phương pháp phân cụm các khuôn mặt trong một tập ảnh khuôn mặt đã có dựa vào đặc trưng là các thành phần chính được trích rút bằng thuật toán PCA. Sau đó sử dụng thuật toán phân cụm phân cấp (HAC) để phân cụm các khuôn mặt vào các cụm riêng biệt. Nghiên cứu đã thực nghiệm trên tập ảnh gồm 100 ảnh. Các kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp mới đề xuất cho kết quả với độ chính xác tốt.

  pdf6p viapollo11 12-04-2019 37 0   Download

 • Phân cụm ảnh là tìm ra các cấu trúc nhóm có những đặc tính tương đồng để tạo thành cụm. Có nhiều phương pháp phân cụm khác nhau nhưng hầu hết đều cùng chiến lược là dựa vào sự khác nhau về màu sắc để phân chia các điểm ảnh về các cụm. Bài viết giải quyết vấn đề phân loại nhanh lớp phủ ảnh vệ tinh dựa trên phương pháp phân cụm phổ phục vụ công tác ngụy trang.

  pdf9p viengland2711 23-07-2019 15 0   Download

 • Nội dung chính của đồ án tốt nghiệp gồm 3 chương: Chương 1 - Trình bày các kiến thức cơ bản về khám phá tri thức, khai phá dữ liệu, một số vấn đề về biểu diễn và xử lý dữ liệu văn bản áp dụng trong khai phá dữ liệu. Chương 2 - Giới thiệu một số thuật toán phân cụm dữ liệu phổ biến và thường được sử dụng trong lĩnh vực khai phá dữ liệu Web. Chương 3 - Trình bày khai phá nội dung Web và tiếp cận theo hướng sử dụng các kỹ thuật phân cụm dữ liệu để giải quyết bài toán khai phá dữ liệu Web.

  pdf69p thithizone5 12-08-2019 105 11   Download

 • Luận án nghiên cứu các thuật toán phân cụm bán giám sát mờ vào phân đoạn ảnh, phát triển các nghiên cứu đề xuất cải tiến các phương pháp phân cụm bán giám sát mờ cho phân đoạn ảnh nha khoa; các thuật toán cải tiến được đề xuất dựa trên các thông tin không gian đặc trưng của ảnh nha khoa nhằm mục đích nâng cao chất lượng phân cụm của các thuật toán phân cụm bán giám sát mờ áp dụng với bài toán phân đoạn ảnh nha khoa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf143p lovivivi000 22-12-2016 48 4   Download

 • Cấu trúc của luận văn được chia làm ba chương như sau: Chương 1. Tổng quan về phân cụm dữ liệu, giới thiệu về phân cụm dữ liệu và các phương pháp phân cụm; chương 2. Lý thuyết tập thô, trình bày tổng quan về lý thuyết tập thô bao gồm hệ thông tin, bảng quyết định, tính không phân biệt được và xấp xỉ tập hợp; chương 3. Áp dụng thuật toán phân cụm thô vào bài toán phân cụm người dùng trên Web. Dựa trên lý thuyết tập thô và áp dụng thuật toán phân cụm thô phân cụm người dùng trên Web( chuyển hướng Web của người dùng).

  pdf53p hanh_tv25 02-04-2019 24 4   Download

 • Mục tiêu của đề tài là ứng dụng thuật toán phân cụm mờ trong phân tích thông tin rủi ro quản lý thuế doanh nghiệp. Một cơ sở dữ liệu mẫu về thông tin tờ khai thuế, báo cáo tài chính doanh nghiệp, mức độ rủi ro của 644 doanh nghiệp được sử dụng để làm đầu vào cho hệ thống phân tích rủi ro sử dụng phương pháp phân cụm mờ. Hệ thống phân tích sẽ được triển khai xây dựng và thử nghiệm kiểm chứng.

  pdf28p hanh_tv27 06-04-2019 19 2   Download

 • Luận án nghiên cứu các thuật toán phân cụm bán giám sát mờ vào phân đoạn ảnh. Phát triển các nghiên cứu đề xuất cải tiến các phương pháp phân cụm bán giám sát mờ cho phân đoạn ảnh nha khoa. Các thuật toán cải tiến được đề xuất dựa trên các thông tin không gian đặc trưng của ảnh nha khoa nhằm mục đích nâng cao chất lượng phân cụm của các thuật toán phân cụm bán giám sát mờ áp dụng với bài toán phân đoạn ảnh nha khoa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p lovivivi000 22-12-2016 39 1   Download

 • Trong nghiên cứu này, nhằm đề xuất phương pháp chia tầng cho hệ thống WBAN phân cụm để tránh ảnh hưởng 2 lần bởi việc truyền một gói tin, vì thế có thể tăng thông lượng của hệ thống, xét mô hình chia tầng trong điều kiện có lỗi bít, vì thế các công thức tính lỗi bít được đưa vào để phân tích thông lượng của hệ thống. Thông lượng của các phương pháp điều khiển được so sánh khi các tham số hệ thống thay đổi và thông lượng của phương pháp chia tầng đề xuất cao hơn nhiều so với phương pháp phân cụm.

  pdf4p hanh_tv21 06-03-2019 31 0   Download

 • Bài viết này đề xuất một mạng nơron min-max mờ cải tiến cho vấn đề phân cụm dữ liệu với phương pháp học bán giám sát. Mô hình đề xuất sử dụng phương pháp lan truyền nhãn trong quá trình huấn luyện gọi là MSS-FMM. Một số mẫu trong tập dữ liệu huấn luyện được gán nhãn là thông tin bổ trợ được sử dụng trong phương pháp phân cụm bán giám sát.

  pdf10p visumika2711 17-07-2019 5 0   Download

 • Dựa trên giả thuyết “các protein có tương tác với nhau thường có chung một số chức năng nào đó”, trong nghiên cứu này, tác giả đưa ra một phương pháp dự đoán chức năng của protein dựa vào mạng tương tác protein và dữ liệu chú giải chức năng trong từ điển genes. Phương pháp của chúng tôi dựa trên các thuật toán phân cụm (clustering) proteins.

  pdf14p tamynhan8 04-11-2020 3 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đề xuất một hệ thống khuyến nghị cộng tác dựa trên phân cụm bán giám sát mờ để khắc phục nhược điểm của phương pháp phân cụm nhị phân đối với những dữ liệu thưa và không cân bằng.

  pdf8p quenchua11 23-03-2021 3 0   Download

 • Tài liệu trình bày về phương pháp phân kiểu kinh tế - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện, sử dụng mô hình phân tích nhân tố trong phân nhóm các tỉnh theo trình độ phát triển kinh tế xã hội, phân kiểu các tỉnh theo các nhóm chỉ tiêu nhân khẩu học, kinh tế và phát triển xã hội theo phương pháp phân cụm thứ bậc và không thứ bậc, ứng dụng các kết quả phân kiểu vùng trong phân vùng kinh tế xã hội.

  pdf188p muathu102 20-03-2013 131 43   Download

 • Tổng quan về phân cụm dữ liệu: Giới thiệu cách biểu diễn dữ liệu trong máy tính nhằm phục vụ cho quá trình phân cụm, giới thiệu độ tương đồng giữa các đối tượng trong tập dữ liệu, các phương pháp phân cụm dữ liệu. Với mỗi phương pháp phân cụm sẽ trình bày một số thuật toán tương ứng. Giải thuật di truyền: Tổng quan về giải thuật di truyền với các cách biểu diễn dữ liệu, cách xây dựng một giải thuật di truyền và mô tả các phép toán thực hiện trên đó. Phân tích ứng...

  pdf4p banhbeovodung 20-06-2013 56 6   Download

 • Trong các cơ sở dữ liệu đa phương tiện lớn vấn đề tìm kiếm âm nhạc theo nội dung rất quan trọng. Tìm kiếm âm nhạc trong các cơ sở dữ liệu hiện tại thường dựa trên cơ sở tìm kiếm chỉ mục. Tuy nhiên, việc tìm kiếm âm nhạc theo chỉ mục có nhiều nhược điểm. Nhiều khi người dùng có thể không nhớ được các từ khóa text của bài hát như tên bài hát, tác giả, ca sĩ hoặc lời bài hát. Tìm kiếm âm nhạc theo nội dung khắc phục được những nhược điểm này.

  pdf6p cumeo2004 02-07-2018 31 2   Download

 • Trong nghiên cứu này, dữ liệu ảnh rađa Sentinel-1A được sử dụng nhằm trích xuất thông tin đường bờ tại khu vực thành phố Phan Thiết. Ranh giới giữa đất và nước được xác định thông qua quy trình gồm hai bước: Phân cụm mờ và thiết lập ngưỡng. Kết quả trên cho thấy khả năng ứng dụng phương pháp phân cụm mờ và thiết lập ngưỡng nhằm rút trích đường bờ tự động trên ảnh vệ tinh Sentinel-1A phục vụ đánh giá nhanh tình hình xói lở, bồi tụ khu vực ven biển hữu hiệu.

  pdf6p hanh_tv23 27-03-2019 37 1   Download

 • Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của CNTT đã làm cho khả năng thu thập và lưu trữ thông tin của các hệ thống thông tin tăng nhanh một cách chóng mặt. Bên cạnh đó, việc tin học hóa một cách ồ ạt và nhanh chóng các hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như nhiều lĩnh vực hoạt động khác đã tạo ra cho chúng ta một lượng dữ liệu lưu trữ khổng lồ. Hàng triệu CSDL đã được sử dụng trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý..., trong đó có nhiều CSDL cực lớn cỡ Gigabyte, thậm...

  pdf100p nhatkyvodanh 04-08-2012 270 122   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp phân cụm
p_strCode=phuongphapphancum

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2