Phương pháp qui nạp toán học

Xem 1-8 trên 8 kết quả Phương pháp qui nạp toán học
 • Hệ thống các bài tập về phương pháp toán học giúp học sinh củng cố lại những kiến thức cần nhớ

  doc2p huynhphuoc 10-01-2010 2454 373   Download

 • Hiểu được nội dung của phương pháp qui nạp toán học gồm hai bước theo một trình tự qui định. 2.Kỹ năng: - Biết cách lựa chọn và sử dụng phương pháp qui nạp toán học để giải các bài toán một cách hợp lí. 3. Tư duy: - Tích cực hoạt động, phát triển tư duy trừu tượng. 4. Thái độ: - Nghiêm túc, hứng thú trong học tập

  pdf45p abcdef_43 09-11-2011 118 7   Download

 • Phương pháp qui nạp toán học. Để chứng minh rằng một định lý nào đó đúng với một số tự nhiên n, ta chỉ cần chứng minh : ...

  pdf654p duyha1309 21-02-2011 102 36   Download

 • §1.PHƯƠNG PHÁP QUI NẠP 1 2 3 4 k k+1 n n+1 Để chứng minh mệnh đề T(n) (1) phụ thuộc n∈N*, ta làm như sau: (ví du: 1+2+3+…+n=n(n+1)/2 ̣ Bước 1: Kiểm tra T(1) đúng khi thay n = 1 Bước 2: giả sử mệnh đề đúng với n=k ta chứng minh mệnh đề đúng với n= k+1.

  ppt177p dailocmk11 25-03-2013 77 25   Download

 • Chia hết là dạng toán quan trọng trong chương trình toán học THCS, kèm theo đó là các bài toán khó và hay. Bài toán này xin gửi đến các bạn đọc phương pháp giải các bài toán chia hết : phương pháp xét số dư, phương pháp qui nạp, phương pháp đòng dư

  pdf27p hoangyen999 15-05-2013 2886 1799   Download

 • Khái niệm về suy luận toán học - Trình bày các phương pháp chứng minh bao gồm: . Chứng minh rỗng . Chứng minh tầm thường . Chứng minh trực tiếp . Chứng minh gián tiếp . Chứng minh phản chứng . Chứng minh qui nạp

  pdf11p giadinhyenbank 25-05-2013 164 51   Download

 • 1/ Kiến thức: Hệ thống hóa lại kiến thức trọng tâm trong chương: Phương pháp qui nạp, cấp số cộng và cấp số nhân. Hiểu và biết sử dụng các định nghĩa, tính chất trong chương để giải bài tập. 2/ Kỹ năng: - Biết dùng phương pháp chứng minh qui nạp để chứng minh một mệnh đề phụ thuộc vào số nguyên dương. - Biết tính số hạng đầu tiên, công sai, công bội, số hạng thứ n, tổng n số hạng đấu tiên của một cấp số.

  doc4p vuotnguc 21-05-2009 757 80   Download

 • Tài liệu ôn tập toán áp dụng Phương pháp chứng minh qui nạp để giải các bài tập về dãy số

  doc6p phv1901 03-08-2010 770 251   Download

Đồng bộ tài khoản