intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp thu thập thông tin định tính

Xem 1-20 trên 68 kết quả Phương pháp thu thập thông tin định tính
 • Bài giảng Vài thí dụ về phương pháp nghiên cứu định tính được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về các phương pháp thu thập thông tin định tính; phương pháp phân tích nội dung; một số ví dụ cụ thể.

  pdf46p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 434 34   Download

 • Mục tiêu bài giảng "Kỹ thuật thu thập thông tin định tính" nhằm giúp người học hiểu được lý do chọn mẫu, hiểu rõ các phương pháp chọn mẫu và trường hợp sử dụng, phân biệt 4 loại thang đo lường cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf36p hoanglam6666 14-01-2015 50 12   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật thu thập thông tin định lượng" với mục tiêu nhằm giúp người học hiểu rõ bản chất của dự án nghiên cứu định tính, nắm vững các kỹ thuật nghiên cứu định tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p hoanglam6666 14-01-2015 73 15   Download

 • Mục tiêu cơ bản của chương 3 Thu thập thông tin sơ cấp nằm trong bài giảng phương pháp nghiên cứu nhằm trình bày về thu thập thông tin định tính, thu thập thông tin định lượng: nghiên cứu điều tra, đo lường trong nghiên cứu và chọn mẫu trong nghiên cứu.

  pdf15p big_12 07-06-2014 92 10   Download

 • Là phương pháp phỏng vấn mà người hỏi vắng mặt, chỉ có sự tiếp xúc thông qua bảng hỏi, người trả lời tự điền câu trả lời vào bảng hỏi. Nhanh chóng Tiết kiệm chi phí Đảm bảo tính khuyết danh Câu trả lời mang tính khách quan hơn Đòi hỏi đối tượng có trình độ nhất định Tỷ lệ thất thoát phiếu điều tra cao Yêu cầu chặt chẽ về bảng hỏi Không kiểm soát được đối tượng trả lời...

  ppt90p ocsen2015 21-02-2013 244 67   Download

 • Bài giảng Nhân học y tế ứng dụng và phương pháp nghiên cứu định tính nhằm phân biệt được phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng, liệt kê được ba phương pháp thu thập thông tin định tính, thực hiện được ít nhất một phương pháp thu thập thông tin định tính và phát triển được đề cương nghiên cứu định tính: vấn đề nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu.

  pdf9p orange_12 05-06-2014 274 53   Download

 • Mục tiêu chính của bài giảng này phân biệt được phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Vận dụng/sử dụng được phương pháp nghiên cứu hợp lý cho từng loại đề tài nghiên cứu. Mời các bạn tham khảo!

  pdf53p ducninh 22-03-2019 48 8   Download

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận án gồm 3 chương: Chương 1/ Những vấn đề chung và tổng quan tình hình hình nghiên cứu về thống kê khách du lịch nội địa. Chương 2/ Xác định tiêu chí nhận dạng khách du lịch nội địa ở Việt Nam. Chương 3/ Hoàn thiện phương pháp thu thập, tổng hợp thông tin về các chỉ tiêu thống kê khách du lịch nội địa ở Việt Nam.

  pdf12p hanh_tv27 16-04-2019 25 2   Download

 • Nh ng ng i làm marketing th ữ ườ ường gặp phải tình huống khi mà những thông tin cần thiết không thể có được từ việc nghiên cứu thứ cấp hay từ các thông tin sẵn có trên thị trường. Khi đó, công ty sẽ phải tự mình tiến hành việc thu thập thông tin sơ cấp. Cho dù mục đích của việc nghiên cứu là thăm dò hay thực nghiệm thì quyết định tiến hành nghiên cứu sơ cấp cũng phải được đưa ra một cách thận trọng, vì việc này sẽ làm tiêu tốn nhiều thời gian cũng như chi phí....

  doc2p hung565656 11-12-2009 666 135   Download

 • SA-RT (Structured Analysis for Real-Time Systems) là một phương pháp phân tích dựa trên tính năng và sự hoạt động của các ứng dụng của hệ điều khiển thông qua các thể hiện dưới dạng đồ họa (graphiques) và dạng ký tự (textes) để trả lời cho câu hỏi "Hệ làm gì?". Việc mô tả bằng phương pháp SA-RT làm cho các giai đoạn "thu thập thông tin" (Cahier des charges), và "xác định yêu cầu" (Spécifications) của hệ điều khiển trở nên "formelles" theo nghĩa mà ở đó phương pháp luận (tất cả các dữ liệu để phân tích)...

  pdf24p halo87 13-01-2010 217 54   Download

 • CHƯƠNG V. XỬ LÝ THÔNG TIN I. ĐẠI CƯƠNG VỀ THÔNG TIN VÀ XỮ LÝ THÔNG TIN Kết quả thu thập thông tin từ công việc nghiên cứu tài liệu, số liệu thống kê, quan sát hoặc thực nghiệm tồn tại dưới hai dạng: + Thông tin định tính Ví dụ: trong nghiên cứu cơ sở đào tạo, thì thông tin định tính là chất lượng đòa tạo, sự đáp ứng của các nhà tuyển dung... + Thông tin định lượng Đây chính là số lượng sinh viên ra trường hàng năm các ngành nghề đào tạo, số lượng giáo...

  pdf6p tieulaubau 16-06-2011 129 49   Download

 • Dạy học có đánh giá có nghĩa là xem xét những gì bạn thực hiện trong lớp, xem xét lí do bạn tiến hành những hoạt động đó và xem xét tính hiệu quả của chúng – đó là một quá trình tự quan sát và tự đánh giá. Bằng cách thu thập thông tin về những gì diễn ra trong lớp, bằng việc phân tích và đánh giá những thông tin này, chúng ta có thể xác định và tìm hiểu sâu hơn về những hoạt động thực tiễn và lí thuyết cơ bản. Việc này có thể giúp...

  pdf6p bibocumi5 07-10-2012 112 36   Download

 • Nhu cầu nắm bắt thông tin trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa là rất lớn. Nếu như trước đây trong nền kinh tế bao cấp, với thành phần kinh tế Quốc Doanh chiếm đa số, việc thu thập thông tin chủ yếu bằng hình thức báo cáo thống kê định kỳ, thì nay với nền kinh tế nhiều thành phần đòi hỏi phải cải tiến phương pháp thu thập số liệu sao cho vừa đảm bảo tính chính xác, kịp thời và đầy đủ vừa phải tính đến hiệu quả của chi phí thu...

  pdf229p nokia_12 07-05-2013 67 6   Download

 • Mục tiêu của chương 2 Xác định yêu cầu hệ thống nằm trong bài giảng công nghệ phần mềm nhằm trình bày về các nội dung chính: các kỹ thuật thu thập thông tin, các phương pháp phát triển hệ thống và đánh giá tính khả thi hệ thống.

  pdf69p little_12 13-06-2014 52 5   Download

 • Tổng quan Học máy (Machine Learning) là một ngành khoa học nghiên cứu các thuật toán cho phép máy tính có thể học được các khái niệm (concept). Phân loại: Có hai loại phương pháp học máy chính Phương pháp quy nạp: Máy học/phân biệt các khái niệm dựa trên dữ liệu đã thu thập được trước đó. Phương pháp này cho phép tận dụng được nguồn dữ liệu rất nhiều và sẵn có.

  pdf31p samsung_12 06-05-2013 172 47   Download

 • Nghiên cứu đi sâu tìm hiểu tình hình thực hiện quy định về quản lý hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong sản xuất rau tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Bằng phương pháp thu thập thông tin sơ cấp và thứ cấp cùng với phương pháp phân tích thống kê mô tả và so sánh, nghiên cứu cho thấy hoạt động thanh tra quản lý kinh doanh thuốc BVTV cơ bản đã được quan tâm và tiến hành thường xuyên. Tuy vậy, còn nhiều bất cập như: tần suất thanh, kiểm tra còn...

  pdf8p banhukute 18-06-2013 113 14   Download

 • Mục tiêu: Cách thức xác định dữ liệu cần thu thập, So sánh quá trình thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu giữa AIS thủ công và AIS máy tính, Các hoạt động ghi nhận dữ liệu trong AIS thủ công và máy tính, Cách thức lưu trữ dữ liệu trong AIS thủ công và máy tính, Vai trò của các tập tin chính, tập tin nghiệp vụ, Các phương pháp mã hóa thực thể mang dữ liệu, Các phương thức nhập dữ liệu, Các cấu trúc tổ chức dữ liệu....

  ppt24p khacduan 08-12-2010 562 129   Download

 • Cách thức xác định dữ liệu cần thu thập So sánh quá trình thu thập, lưu trữ và xử lý dữ Cách thức xác định dữ liệu cần thu thập So sánh quá trình thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu giữa AIS thủ công và AIS máy tính Các hoạt động ghi nhận dữ liệu trong AIS thủ công và máy tính Cách thức lưu trữ dữ liệu trong AIS thủ công và máy tính Vai trò của các tập tin chính, tập tin nghiệp vụ Các phương pháp mã hóa thực thể mang dữ liệu Các phương thức nhập dữ liệu Các cấu...

  ppt27p dragonet_lucky 31-12-2010 287 74   Download

 • Thông tin là những tư liệu ở dạng định tính hoặc định lượng được sử dụng để hỗ trợ và minh hoạ cho các nhận định trong báo cáo tự kiểm định của trường. Minh chứng là những thông tin gắn với nội hàm từng chỉ báo trong từng tiêu chuẩn để xác định mức độ đạt được trong mỗi tiêu chuẩn.

  ppt65p khakhakha123do 23-06-2011 191 32   Download

 • Trí tuệ nhân tạo: trí tuệ nhân tạo có thể được định nghĩa như một hệ thống máy móc có khả năng thực hiện những hành động của con người được xem là thông minh. Thông minh: sự nghiên cứu, sự thu thập thông tin tiêu biểu như: cố gắng học những ý tưởng xử lý của bộ não con người, bao gồm cả việc nghiên cứu sự vật có ý tưởng, có ý nghĩa, có sự chú ý, nhận dạng, hiểu vấn đề và sáng tạo ra vấn đề....

  ppt52p phamthienluat 02-08-2011 150 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp thu thập thông tin định tính
p_strCode=phuongphapthuthapthongtindinhtinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2