intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp tích phân kinh điển

Xem 1-20 trên 811 kết quả Phương pháp tích phân kinh điển
 • Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên: Nghiên cứu trường hợp điển hình sinh viên ngành Kinh tế - Đại học Thuỷ lợi được nghiên cứu với mục tiêu đặt ra là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp (YĐKN) của sinh viên ngành Kinh tế - Đại học Thủy lợi, nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát đối tượng sinh viên và ứng dụng các phương pháp phân tích định lượng để giải quyết mục tiêu nghiên cứu.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 11 3   Download

 • Nghiên cứu nhằm mục đích xác định các nhân tố văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự gắn bó của công nhân viên tại Viễn thông Sóc Trăng (VNPT Sóc Trăng). Số liệu được thu thập qua khảo sát 173 công nhân viên. Mô hình nghiên cứu đề xuất gồm sáu nhân tố với 24 biến quan sát. Phương pháp phân tích Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy đa biến được sử dụng trong nghiên cứu này.

  pdf11p vipatriciawoertz 02-06-2022 7 0   Download

 • Bài viết trình bày hàng loạt trường hợp bóc nhân TTL thể tích lớn bằng laser Holmium để phân tích kỹ hơn những đặc điểm của phương pháp này với phương pháp cắt đốt nội soi (CĐNS) kinh điển. Đối tượng và phương pháp: 63 bệnh nhân được chẩn đoán bướu lành TTL có thể tích bướu lớn trên 60ml được đưa vào nghiên cứu, mô tả hàng loạt trường hợp.

  pdf6p viirenerosenfeld 02-06-2022 1 0   Download

 • Đặc tính của sản phẩm cuối được đánh giá bằng các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại như xác định diện tích bề mặt riêng BET (Brunauer-Emmett-Teller), kính hiển vi điện tử quét SEM (Scanning electron microscopy), kính hiển vi điện tử truyền qua HR-TEM (High-resolution Transmission Electron Microscope), phân tích nhiệt trọng trường TGA (Thermogravimetric Analysis).

  pdf5p viirenerosenfeld 26-05-2022 8 1   Download

 • "Giáo án học phần Kinh tế quốc tế" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được mục đích và phương pháp nghiên cứu của môn học; trình bày được những nội dung về quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thế giới như khái niệm, cơ cấu, các giai đoạn phát triển và những bối cảnh mới; phân tích khái quát được các xu thế lớn trong sự vận động của nền kinh tế thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf108p andromedashun 16-05-2022 11 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tổng quan về thương mại điện tử và việc ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động bán hàng; phân tích đánh giá thực trạng hệ thống bán hàng bằng hình thức TMĐT của công ty, từ đó nêu ra những ưu và nhược điểm của nó dựa trên cơ sở lý luận về hệ thống bán hàng qua mạng; đưa ra các giải pháp giúp công ty có cái nhìn đúng đắn hơn khi áp dụng TMĐT vào hoạt động bán hàng nhằm hoàn thiện hệ thống mạng lưới bán hàng của mình.

  pdf77p bakerboys03 02-05-2022 42 5   Download

 • Trong bài viết này, đứng từ góc độ người dạy, tác giả đề cập đến thực chất của phương pháp blended learning, trao đổi một số kinh nghiệm khi sử dụng blended learning cũng như những ưu, nhược điểm của blended learning, từ đó đưa ra các giải pháp để phát huy tính tích cực của phương pháp này trong giảng dạy các học phần lý luận chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 09-05-2022 8 1   Download

 • Mục đích của bài viết nhằm phân tích những ảnh hưởng của chuyển đổi số trong giáo dục đại học, cao đẳng có thể tạo ra đột phá trong việc thúc đẩy bình đẳng trong giáo dục ở hai phương diện: tăng cường sự tiếp cận của người học và nâng cao chất lượng đào tạo nhờ khai thác sức mạnh công nghệ. Bài viết cũng chia sẻ định hướng và một số kinh nghiệm bước đầu về chuyển đổi số ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục của Việt Nam.

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 12 2   Download

 • Bài viết này tập trung vào phân tích và làm rõ khái niệm và đặc điểm của giải quyết tranh chấp trực tuyến và rút ra nhưng bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức trực tuyến.

  pdf20p viindranooyi 09-05-2022 22 3   Download

 • Nghiên cứu này sử dụng số liệu của 100 hộ canh tác chè năm 2018-2019 trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Phương pháp phân tích thống kê kinh tế được sử dụng để phân tích thực trạng sản xuất chè, trong khi đó mô hình logit nhị phân được sử dụng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia liên kết của hộ. Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng phương pháp ghép điểm xu hướng để phân tích tác động của liên kết tới thu nhập của hộ.

  pdf9p viindranooyi 09-05-2022 52 2   Download

 • Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp lịch sử, phân tích, đối chiếu sử liệu từ nguồn thư tịch cổ của Việt Nam để làm rõ những nội dung về giáo dục Nho học thời Trần. Kết quả nghiên cứu mang tới những nhận thức mới về giáo dục Nho học, về mối quan hệ song hành giữa sự phát triển của Nho giáo và giáo dục Nho học ở Việt Nam thế kỉ XIII-XIV cũng như những nỗ lực của vương triều Trần trong quá trình xây dựng và củng cố thể chế chính trị quân chủ tập trung thống nhất.

  pdf11p viindranooyi 07-05-2022 63 2   Download

 • Mục đích của bài viết nhằm phân tích những ảnh hưởng của chuyển đổi số trong giáo dục – đào tạo có thể tạo ra đột phá trong việc thúc đẩy bình đẳng trong giáo dục ở hai phương diện: tăng cường sự tiếp cận của người học và nâng cao chất lượng đào tạo nhờ khai thác sức mạnh công nghệ. Bài viết cũng chia sẻ định hướng và một số kinh nghiệm bước đầu về chuyển đổi số ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục của Việt Nam.

  pdf11p atarumoroboshi 05-05-2022 8 1   Download

 • Hiện nay, năng lượng mặt trời đang trở thành xu hướng phát triển trên toàn thế giới về nhu cầu năng lượng và hiệu quả tài chính. Trong đó, Việt Nam ta là một nước có tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời. Do đó việc phân tích kinh tế tài chính trong việc lắp đặt, vận hành hệ thống điện là rất đáng quan tâm. Trong khuôn khổ nghiên cứu này, báo cáo tập trung vào phân tích kinh tế, tài chính của việc lắp đặt và vận hành ở Việt Nam.

  pdf4p vistephenhawking 26-04-2022 13 0   Download

 • Kỷ yếu Diễn đàn sinh viên nghiên cứu khoa học 2020 - Chủ đề: Năng lượng tái tạo trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu đề xuất kết hợp lắp đặt thêm công nghệ tuabin xoáy nước phía dưới chân thủy điện; Phương pháp phân tích kinh tế của hệ thống điện mặt trời áp mái; Đánh giá kết quả ứng dụng QGIS trong nghiên cứu tiềm năng khai thác thủy điện và tác động đến môi trường của thủy điện nhỏ trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf262p vistephenhawking 26-04-2022 12 0   Download

 • Bài viết tiến hành thực nghiệm phân tích và đánh giá sự thay đổi entropy của tín hiệu EEG trước, trong và sau cơn động kinh. Xây dựng phần mềm phân tích chỉ số Sample entropy của tín hiệu điện não để tiến tới xây dựng công cụ tự động phát hiện các cơn động kinh trong các bản ghi điện não hỗ trợ cho các bác sỹ chuẩn đoán bệnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 4 0   Download

 • Nội dung chương 4 Bài giảng giảng Giải tích mạch - phân tích mạch trong miền thời gian nghiên cứu hoạt động của mạch điện trong chế độ quá độ, tính toán các sơ kiện, ứng dụng phương pháp tích phân kinh điển để tính mạch quá độ, ứng dụng biến đổi Laplace giải mạch quá độ. Mời các bạn tham khảo.

  pdf75p lavender2022 21-04-2022 14 1   Download

 • Phương pháp PCA được áp dụng cho dữ liệu chất lượng nước (CLN) sông Trà Bồng (đoạn đi qua Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi) để xác định trọng số (wi) của các thông số CLN i (i = 1 – 11) trong tính toán Chỉ số chất lượng nước (WQI). Dữ liệu CLN gồm 11 thông số: pH, EC (độ dẫn điện), DO, TSS, BOD5, COD, N-NH4 +, NNO3-, P-PO4 3-, Fe (tổng sắt tan) và TC (tổng coliform) được quan trắc ở 8 vị trí trong 4 đợt (tháng 5, 7, 8 và 10 năm 2017).

  pdf14p viplato 05-04-2022 9 0   Download

 • Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về chế độ công vụ theo VTVL trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nước ta trong giai đoạn mới, trên cơ sở phân tích, làm rõ về phương diện lý luận và thực tiễn các vấn đề xây dựng, hoàn thiện pháp luật về chế độ công vụ theo VTVL trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay và kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới.

  pdf173p badbuddy08 25-03-2022 7 0   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu có hệ thống việc hoàn thiện hệ thống pháp luật KTNN, phân tích đánh giá thực trạng về triển khai thực hiện pháp luật KTNN ở nước ta hiện nay, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, so sánh địa vị pháp lý, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan kiểm toán tối cao với KTNN Việt Nam, từ đó đưa ra những giải pháp, phương hướng hoàn thiện pháp luật về KTNN, góp phần xây dựng khuổn khổ pháp lý đầy đủ và toàn diện cho tổ chức và hoạt động của KTNN trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay.

  pdf158p badbuddy08 16-03-2022 13 1   Download

 • Bằng việc nghiên cứu một cách có hệ thống các quy định của pháp luật về quản trị CTCP về phương diện lý luận cũng như trong thực tiễn thi hành, luận văn tập trung phân tích những điểm bất cập, hạn chế, những điểm chưa phù hợp trong quy định của pháp luật hiện hành qua đó kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản trị CTCP ở Việt Nam.

  pdf129p badbuddy07 11-03-2022 3 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp tích phân kinh điển
p_strCode=phuongphaptichphankinhdien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2