intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp tính thuế tài nguyên

Xem 1-20 trên 85 kết quả Phương pháp tính thuế tài nguyên
 • Thủ tục Khai phương pháp xác định giá tính thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên, thủ tục hành chính, thủ tục cục thuế tỉnh

  doc1p duyphuong1204 31-12-2009 176 28   Download

 • Chương 3 giới thiệu về thuế giá trị gia tăng (GTGT) thông qua các nội dung sau: Lịch sử áp dụng thuế GTGT, một số khái niệm về thuế GTGT, nội dung cơ bản của thuế GTGT, phương pháp tính thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt46p namthangtinhlang_00 30-10-2015 76 8   Download

 • Luật thuế giá trị gia tăng gồm 4 chương trình bày về những quy định chung; căn cứ và phương pháp tính thuế; khấu trừ, hoàn thuế; điều khoản thi hành của Luật thuế giá trị gia tăng. Phần đầu Tài liệu có trích dẫn nguyên văn Lệnh số 08/2008/L-CTN ngày 12-6-2008 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật thuế giá trị gia tăng và văn bản Luật thuế giá trị gia tăng.

  pdf23p hoa_khoai91 05-06-2014 63 7   Download

 • Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học: Hiểu được khái niệm về hàng tồn kho, tài sản cố định; hiểu được khái niệm tính giá và các nguyên tắc tính giá cần tuân thủ; hiểu được các phương pháp theo dõi hàng tồn kho, các phương pháp tính thuế GTGT ảnh hưởng đến giá trị của hàng tồn kho, tài sản cố định;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p tangtuy11 20-05-2016 68 7   Download

 • Chương 4 - Tính giá các đối tượng kế toán. Sau khi học xong chương này bạn có thể: Hiểu được khái niệm về hàng tồn kho, tài sản cố định; hiểu được khái niệm tính giá và các nguyên tắc tính giá cần tuân thủ; hiểu được các phương pháp theo dõi hàng tồn kho, các phương pháp tính thuế GTGT ảnh hưởng đến giá trị của hàng tồn kho, tài sản cố định;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf44p tangtuy11 20-05-2016 46 2   Download

 • Luận án kết cấu thành 4 chương, được trình bày như sau: Tổng quan nghiên cứu các công trình liên quan đến công trình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu; Cơ sở lý luận về tác động của thuế tài nguyên và kinh nghiệm thực tiễn về sử dụng thuế tài nguyên đối với khai thác tài nguyên thiên nhiên; Thực trạng tác động của thuế tài nguyên đối với khai thác tài nguyên thiên nhiên ở tỉnh Ninh Bình;...

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 10 1   Download

 • Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc6p thuyanlac000 04-11-2019 7 0   Download

 • Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND sửa đổi điều 2 quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh gia lai ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  doc2p thuyanlac000 04-11-2019 6 0   Download

 • Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  doc10p thuyanlac000 04-11-2019 7 0   Download

 • Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015;

  doc20p soninhduc999 26-11-2019 7 0   Download

 • Quyết định 24/2019/QĐ-UBND ban hành việc quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc4p manhinh999 20-04-2020 7 0   Download

 • Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 tại tỉnh Yên Bái. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc20p manhinh999 20-04-2020 6 0   Download

 • Quyết định này quy định bảng giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên là khoáng sản không kim loại và nước thiên nhiên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc4p manhinh999 20-04-2020 4 0   Download

 • Quyết định 39/2019/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc17p manhinh999 20-04-2020 4 0   Download

 • Quyết định 45/2019/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

  doc23p manhinh999 20-04-2020 14 0   Download

 • Quyết định 49/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thuế Tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

  doc4p manhinh999 20-04-2020 12 0   Download

 • Quyết định 54/2019/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015;

  doc19p manhinh999 20-04-2020 3 0   Download

 • Quyết định 58/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

  doc16p manhinh999 20-04-2020 12 0   Download

 • Quyết định 63/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Long An. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Thuế Tài nguyên ngày 25/11/2009;

  doc4p manhinh999 20-04-2020 5 0   Download

 • Quyết định số 67/2019/QĐ-UBND ban hành quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc8p manhinh999 20-04-2020 7 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp tính thuế tài nguyên
p_strCode=phuongphaptinhthuetainguyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2