Phương tiện kiểm định

Xem 1-20 trên 1148 kết quả Phương tiện kiểm định
 • Quy trình kiểm định này áp dụng đối với các cơ quan kiểm định kỹ thuật an toàn khi kiểm định các thiết bị nâng thuộc Danh mục các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được quy định tại Thông tư số 23/2003/TT-LĐTBXH ngày 03/11/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  doc41p hungminhconkd 01-09-2009 364 156   Download

 • Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị nâng thuộc Danh mục máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành.

  doc9p vuongthietbinang 15-03-2011 269 97   Download

 • Lý lịch thiết bị, hồ sơ kỹ thuật của thiết bị (đối với thiết bị cải tạo, sửa chữa có thêm hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa), các chứng chỉ cáp, móc, chi tiết cụm chi tiết an toàn. Hồ sơ lắp đặt (đối với những thiết bị lắp đặt cố định), sửa chữa, cải tạo của thiết bị.

  doc38p hungminhconkd 01-09-2009 512 145   Download

 • Chương 10 Kiểm định phi tham số trình bày về các nội dung chính như: giới thiệu về kiểm định phi tham số, các bài toán và phương pháp kiểm định phi tham số thường dùng.

  pdf23p five_12 18-03-2014 191 66   Download

 • Bài giảng Tổng quan về kiểm định chất lượng giáo dục đại học của TS.GVC. Trần Đình Lý sau đây trình bày về khái niệm chất lượng và kiểm định chất lượng; các loại kiểm định chất lượng giáo dục; chu trình kiểm định chất lượng giáo dục; phương pháp tiến hành kiểm định chất lượng giáo dục.

  ppt34p cocacola_08 19-11-2015 52 21   Download

 • (NB) Tài liệu môn Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm - ThS. Nguyễn Tiến Dũng giới thiệu tới bạn đọc những nội dung sau: Chỉ tiêu vi sinh vật được kiểm soát trong nước, thực phẩm và mỹ phẩm, kỹ thuật truyền thống trong phân tích vi sinh vật, các phản ứng sinh hóa trong xác định vi sinh vật, phương pháp không truyền thống. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của tài liệu. 

  pdf56p 123968574 19-06-2012 566 208   Download

 • Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ như sau: Điều 1. Phạm vi áp dụng 1. Thông tư này áp dụng đối với việc kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo...

  pdf25p tieutaithan 22-11-2010 346 127   Download

 • ĐLVN 68:2001. Phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thuỷ tinh. Quy trình kiểm định. Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu và bất thường phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thuỷ tinh (bình định mức, buret, pipet một mức, pipet chia độ, ống đong chia độ và cốc đong có miệng rót) có các yêu cầu kỹ thuật và đo lường phù hợp với quy định trong các phụ lục A, B, C, D, E và F của văn bản này Giỏ hàng ...

  pdf11p dinhlan05012 30-05-2011 350 123   Download

 • Lưu đồ kiểm tra phương tiện cơ giới đường bộ tại các trạm đăng kiểm tại Việt Nam

  pdf35p tieutaithan 22-11-2010 220 115   Download

 • ĐLVN 31:2001. Máy đo pH. Quy trình kiểm định. Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các máy đo pH phạm vi đo (0 đến 14) pH có giá trị độ chia 0,01 pH và 0,1 pH

  pdf7p dinhlan05012 30-05-2011 262 90   Download

 • ĐLVN 70:2001. Tỷ trọng kế. Quy trình kiểm định. Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các tỷ trọng kế có phạm vi đo (600 đến 2000) kg/m3, giá trị độ chia 0,5 kg/m3 và lớn hơn, bao gồm loại không có thang đo nhiệt độ và loại có thang đo nhiệt độ phạm vi đo (0 đến 50) oC và giá trị độ chia 0,1; 0,2; 0,5 và 1 oC Giỏ hàng ...

  pdf12p dinhlan05012 30-05-2011 189 82   Download

 • Tham khảo sách 'kiểm định tiêu chuẩn phương tiện cơ giới đường bộ', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf120p 123859674 02-07-2012 155 68   Download

 • Chương 4 Kiểm định trung bình nói đến việc kiểm định trung bình của tổng thể trong trường hợp mẫu lớn và mẫu nhỏ, với điều kiện đã biết hoặc chưa biết phương sai tổng thể, để tiến hành kiểm định thống kê cho một giả thuyết nào đó, cần thiết phải đưa ra những giả định nào đó về dữ liệu quan sát.

  pdf16p small_12 10-06-2014 431 63   Download

 • ĐLVN 87:2001. Phương tiện đo độ ẩm không khí. Quy trình kiểm định tạm thời. Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định các phương tiện đo độ ẩm không khí có phạm vi đo từ 0, RH, văn bản này cũng được quy định đối với các phương tiện đo độ ẩm không khí tự ghi, RH đến 100, RH, độ chính xác từ cộng trừ 1,5, RH đến cộng trừ 6

  pdf6p dinhlan05012 30-05-2011 117 59   Download

 • ĐLVN 03:1998. Cân băng tải - Quy trình kiểm định Văn bản này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu và định kỳ các cân tự động liên tục được lắp trên giàn băng tải, làm việc theo nguyên lý trọng lượng (gọi tắt là cân băng tải), cấp 1 và cấp 2, để xác định khối lượng hàng hoá, vật liệu rời trong quá trình vận chuyển

  pdf18p dinhlan05012 30-05-2011 136 56   Download

 • ĐLVN 7:1998.Công tơ điện xoay chiều. Quy trình kiểm định. Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu và kiểm định định kỳ các công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng loại một pha, ba pha, một biểu giá và nhiều biểu giá dùng để đo điện năng tác dụng cấp chính xác 0,5; 1; 2 và đo điện năng phản kháng cấp chính xác 0,5; 1; 2 và 3 làm việc ở lưới điện tần số từ 45 đến 65 Hz. Văn bản này không áp dụng cho công tơ...

  pdf14p dinhlan05012 30-05-2011 135 54   Download

 • ĐLVN 80:2002. Máy đo tổng chất rắn hoà tan. Quy trình kiểm định tạm thời. Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu, định kỳ và bất thường máy đo tổng chất rắn hoà tan trong dung dịch, có phạm vi đo (0-200000)mg/L và có độ chính xác lớn hơn hoặc bằng +-0,5

  pdf8p dinhlan05012 30-05-2011 150 54   Download

 • ĐLVN 88:2001. Phương tiện đo nhiệt độ không khí kiểu cảm biến. Quy trình kiểm định tạm thời. Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các phương tiện đo nhiệt độ không khí kiểu cảm ứng có phạm vi đo từ 0 oC đến 50 oC, độ chính xác từ cộng trừ 0,3 oC đến cộng trừ 1 oC, văn bản này cũng được áp dụng đối với các phương tiện đo nhiệt độ không khí tự ghi...

  pdf6p dinhlan05012 30-05-2011 115 52   Download

 • ĐLVN 45:2001. Máy đo hàm lượng khí. Quy trình kiểm định. Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các máy đo hàm lượng khí SO2, CO, CO2, NO, NO2, H2S, CH4, HC, có phạm vi đo và độ chính xác được nêu trong bảng 1

  pdf13p dinhlan05012 30-05-2011 144 48   Download

 • ĐLVN 107:2002. Máy đo hàm lượng cồn trong hơi thở. Quy trình kiểm định. Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu, kiểm định kỳ và kiểm định bất thường các máy đo hàm lượng cồn trong hơi thở có phạm vi đo (0,000-2,000) mg/L, giá trị độ chia 0,001 mg/L

  pdf11p dinhlan05012 30-05-2011 55 20   Download

Đồng bộ tài khoản