intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình đổi mới

Xem 1-20 trên 15284 kết quả Quá trình đổi mới
 • Tài liệu "Lịch sử Đông Nam Á" phác họa một bức tranh toàn cảnh sinh động về lịch sử hình thành và phát triển của các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, quá trình đầu tranh xây dựng các quốc gia thống nhất ổn định như ngày nay; đồng thời cũng cho chúng ta thấy rõ quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa,... giữa các nước Đông Nam Á đã có từ lâu đời trong lịch sử và cuộc đấu tranh giành độc lập trường kỳ, bền bỉ và oanh liệt của nhân dân các nước Đông Nam Á.

  pdf609p britaikridanik 24-06-2022 15 1   Download

 • Tài liệu "Lịch sử Đông Nam Á" phác họa một bức tranh toàn cảnh sinh động về lịch sử hình thành và phát triển của các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, quá trình đầu tranh xây dựng các quốc gia thống nhất ổn định như ngày nay; đồng thời cũng cho chúng ta thấy rõ quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa,... giữa các nước Đông Nam Á đã có từ lâu đời trong lịch sử và cuộc đấu tranh giành độc lập trường kỳ, bền bỉ và oanh liệt của nhân dân các nước Đông Nam Á.

  pdf677p britaikridanik 24-06-2022 6 0   Download

 • "Sự phát triển của các hình thức sở hữu ruộng đất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam" nhắm tái dựng lại quá trình hình thành các hình thức sở hữu ruộng đất ở các địa phương khác nhau của đất nước và nghiên cứu sự thay đổi của chúng trong xác giai đoạn lịch sử khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p britaikridanik 24-06-2022 15 0   Download

 • Mẫu Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ (Mẫu số 1A) áp dụng đối với người có công với cách mạng bị dừng hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng.Mẫu bản khai trình bày rõ thông tin người đề nghị, quá trình công tác,... Mời bạn tham khảo.

  doc2p thanhthanh191 23-06-2022 2 0   Download

 • Nội dung của "Việt Nam gia nhập WTO - Thuận lợi, thách thức và vai trò của quốc hội " được giữ nguyên theo chương trình nghị sự tại hội nghị, gồm ba phần: Phần I: Tổng quan quá trình đàm phán và cam kết của Việt Nam; Phần II: Thuận lợi và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam khi gia nhập WTO; Phần III: Hoàn thiện chính sách và pháp luật để thực thi cam kết gia nhập WTO. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf174p dongcoxanh25 22-06-2022 2 0   Download

 • Bài viết "Tác động của nghiên cứu và phát triển, tiếp nhận công nghệ đến kết quả kinh doanh ở các doanh nghiệp chế tạo - chế biến" được thực hiện nhằm đánh giá tác động trực tiếp và gián tiếp (thông qua đổi mới quy trình và đổi mới sản phẩm) của nghiên cứu và phát triển, tiếp nhận công nghệ đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp chế tạo - chế biến. Ngoài ra, bài viết cũng chỉ ra rằng các doanh nghiệp chế biến - chế tạo nên ưu tiên dành nhiều nguồn lực cho nghiên cứu và phát triển hơn so với tiếp nhận công nghệ.

  pdf9p thanhthanh191 20-06-2022 1 0   Download

 • Bài viết Phát triển năng lực lãnh đạo ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học cho hiệu trưởng các trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực Tây Nguyên trình bày kết quả khảo sát 579 cán bộ lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu và giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện ở 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên, đã cho thấy: trong xu thế chuyển đổi số giáo dục hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học đã được triển khai đều khắp tại các trường phổ thông dân tộc nội trú.

  pdf9p vianapatricia 22-06-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Kỷ nguyên mới trong điều trị tăng huyết áp do PGS.TS.BS. Nguyễn Ngọc Quang biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Tăng huyết áp khiến bệnh tim mạch đến sớm; Gánh nặng tăng huyết áp tại Việt Nam 2008; Hậu quả của các dạng biến thiên huyết áp; Ảnh hưởng của các giai đoạn tăng huyết áp; Đối tượng nào có nguy cơ cao về tim mạch;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết

  pdf61p viabigailjohnson 10-06-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp đối với bệnh nhân tăng huyết áp khi mới đến khám và điều trị tại khoa Cấp cứu tim mạch can thiệp - Bệnh viện TW Huế trình bày việc tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp của bệnh nhân THA để đưa ra hướng khắc phục hiệu quả.

  pdf23p viabigailjohnson 10-06-2022 1 0   Download

 • Ngoài phần đặt vấn đề, kiến nghị và tài liệu tham khảo, Báo cáo khoa học "Nghiên cứu thực trạng bệnh sâu răng và một số yếu tố nguy cơ ở học sinh 12 tuổi tại trường THCS Bế Văn Đàn - Hà Nội, năm 2013" tập trung trình bày 3 chương: Chương 1 tổng quan tài liệu, chương 2 trình bày đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu, chương 3 trình bày kết quả nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf51p thanhthanh191 20-06-2022 17 1   Download

 • Thực hành liêm chính cũng là việc làm khó nhất đối với mỗi người làm quan trước sự chi phối và cám dỗ của quyền lợi và vật chất. Từ việc tìm hiểu nội hàm của liêm chính và nguyên tắc thực hành liêm chính đối với quan lại, bài viết này khảo cứu việc thực hành liêm chính trong quan trường thời Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài trong hai thế kỉ XVII - XVIII.

  pdf10p viabigailjohnson 10-06-2022 6 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Tâm lý học "Kỹ năng hợp tác trong học thực hành của sinh viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về kỹ năng hợp tác trong học thực hành của sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật; Tổ chức và phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu thực trạng về kỹ năng hợp tác trong học thực hành của sinh viên các trường Đại học sư phạm kỹ thuật.

  pdf248p viabigailjohnson 10-06-2022 4 0   Download

 • Cuốn sách "Hướng dẫn của OECD về Quản trị Công ty trong doanh nghiệp Nhà nước" được chia làm hai phần. Phần đầu tiên trình bày các nội dung như Khuôn khổ pháp lý và quản lý hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, Nhà nước đóng vai trò chủ sở hữu, Đối xử bình đẳng với cổ đông, Quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan, Minh bạch và công bố thông tin, Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị trong doanh nghiệp Nhà nước. Phần thứ hai là các hướng dẫn chi tiết về các nội dung đã nêu trên. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

  pdf120p thenthen19 08-06-2022 2 1   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics) - Chương 1: Ngôn ngữ học đối chiếu - Những nét tổng quát. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm ngôn ngữ học đối chiếu; các phân ngành của ngôn ngữ học so sánh; lược sử quá trình hình thành và phát triển của ngôn ngữ học đối chiếu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p hidetoshidekisugi 16-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 0: Giới thiệu học phần. Chương này giới thiệu đối tượng, mục tiêu, nội dung môn học và các tài liệu tham khảo, đề tài thảo luận nhóm trong quá trình tham gia học phần Kế toán tài chính Việt Nam 1. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p hidetoshidekisugi 15-06-2022 21 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 6: Báo cáo tài chính. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan báo cáo tài chính doanh nghiệp; lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp; qui định kế toán về lập và trình bày báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p hidetoshidekisugi 15-06-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính nâng cao - Chương 0: Giới thiệu học phần. Chương này giới thiệu đến học viên đối tượng, mục tiêu, nội dung và tài liệu tham khảo trong quá trình học Kế toán tài chính nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p hidetoshidekisugi 15-06-2022 4 1   Download

 • Bài viết Đánh giá rủi ro bụi PM5, khí CO, SO2 đối với người lao động tại Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn trình bày việc đánh giá rủi ro bụi PM5, CO và SO2 trong môi trường làm việc là điều kiện cần để đưa ra những biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ người lao động trong quá trình làm việc.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 3 0   Download

 • Bài viết "So sánh phân tích công năng ngữ dụng đại từ nhân xưng trong tiếng Việt và tiếng Hán" trình bày kết quả so sánh phân tích đại từ nhân xưng tiếng Việt và tiếng Hán. Bằng kết quả so sánh phân tích được sẽ đưa ra một vài phương án và ý kiến giúp người học giải quyết vấn đề khó khăn gặp phải trong quá trình dịch Hán - Việt và Việt - Hán. Phương pháp phân tích chính là đưa ra các ví dụ so sánh đối với mỗi điểm, phản ánh cụ thể sự khác biệt giữa đại từ nhân xưng tiếng Việt và tiếng Hán, đồng thời thể hiện rõ chính xác mục đích quan điểm của đề tài.

  pdf11p runordie2 06-06-2022 8 0   Download

 • Bài viết Sự biến đổi nhà ở truyền thống người Chăm H’roi, khu vực Phú Yên dưới tác động của quá trình đô thị hóa nghiên cứu sự biến đổi nhà ở truyền thống người Chăm H’roi, khu vực Phú Yên là rất cần thiết, làm cơ sở cho những đề xuất mang tính định hướng cho việc quản lý quỹ kiến trúc nhà ở truyền thống và phát triển kiến trúc nhà ở mới cho người Chăm H‘roi, khu vực Phú Yên trong giai đoạn hiện nay.

  pdf12p vimegwhitman 10-06-2022 11 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quá trình đổi mới
p_strCode=quatrinhdoimoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2