intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình giáo dục

Xem 1-20 trên 7402 kết quả Quá trình giáo dục
 • Bài báo đề cập một số vấn đề lí luận về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất tại các trường đại học sư phạm, đồng thời nêu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất.

  pdf3p vidanh95 14-12-2018 42 3   Download

 • Bài viết tập trung phân tích về năng lực nêu gương của cha mẹ trong quá trình giáo dục con ở lứa tuổi thiếu niên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năng lực nêu gương của cha mẹ trong quá trình giáo dục con chưa cao. Cha mẹ chưa có nhận thức đầy đủ về phương pháp nêu gương nên trong quá trình vận dụng còn gặp nhiều hạn chế. Có sự khác biệt về năng lực nêu gương giữa những nhóm cha mẹ ở độ tuổi và ngành nghề khác nhau.

  pdf10p visasuke2711 02-05-2019 28 0   Download

 • Đề cương ôn tập Giáo dục học đại cương giúp học viên ôn tập lại kiến thức của 12 chương. Chương 1: Giáo dục học là một khoa học, chương 2: Quá trình giáo dục, chương 3: Giáo dục và sự phát triển nhân cách, chương 4: Nguyên lý giáo dục, chương 5: Mục đích và các nhiệm vụ của giáo dục, chương 6: Hệ thống giáo dục quốc dân, chương 7: Nghề dạy học, chương 8: Quá trình dạy học, chương 9: Nguyên tắc dạy học, chương 10: Nội dung dạy học, chương 11: Phương pháp dạy học, chương 12: Phương tiện dạy học.

  pdf14p missminh32 09-04-2014 1248 207   Download

 • Bài giảng Lý luận giáo dục do ThS. Nguyễn Thành Nhân biên soạn bao gồm những nội dung về bản chất quá trình giáo dục; đặc điểm quá trình giáo dục; logic quá trình giáo dục; cấu trúc quá trình giáo dục; nguyên tắc giáo dục; phương pháp giáo dục.

  ppt53p cocacola_08 20-11-2015 213 49   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, khảo sát thực trạng quản lý quá trình GDCTTT cho SV ở Trường Đại học Trà Vinh, đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

  pdf26p quaymax8 27-09-2018 66 12   Download

 • Mời các bạn tham khảo tài liệu Đề cương Giáo dục học sau đây để nắm bắt được những kiến thức về giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt; chức năng của giáo dục; phân tích quá trình giáo dục; giáo dục là một khoa học và một số kiến thức khác.

  doc24p dobinhluan 24-07-2016 154 11   Download

 • Tài liệu Học sinh phổ thông và hướng dẫn thực hiện giáo dục kỹ năng sống: Phần 1 sẽ trình bày một số vấn đề về kỹ năng sống, ý nghĩa của giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông, mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, vai trò của kỹ năng sống trong quá trình giáo dục học sinh,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p vizeus 06-03-2019 95 13   Download

 • Bài giảng Liệu pháp giáo dục bệnh nhân (ETP) được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về định nghĩa giáo dục bệnh nhân; mục tiêu giáo dục bệnh nhân; quá trình giáo dục bệnh nhân. Với các bạn chuyên ngành Y học thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf14p cocacola_09 26-11-2015 65 6   Download

 • Triết học giáo dục là hạt nhân của tư tưởng triết học thực dụng John Dewey mà trong đó là sự đồ sộ về nội dung hay thậm chí những vấn đề liên quan đến giáo dục từ cơ bản đến phổ quát.

  pdf13p vishizuka2711 12-04-2020 39 4   Download

 • Bài viết xác định mục tiêu của chủ đề/bài học; lựa chọn nội dung và phương tiện dạy học; lựa chọn phương pháp, kĩ thuật và hình thức tổ chức dạy học; thiết kế các công cụ đánh giá quá trình giáo dục.

  pdf11p cothumenhmong8 05-11-2020 149 11   Download

 • Tài liệu Giáo dục và các vấn đề lí luận: Phần 1 sẽ mang đến cho bạn đọc các nội dung về khái niệm, bản chất và hệ thống của lí luận giáo dục thông qua các nội dung chính sau: Quá trình giáo dục, nguyên tắc giáo dục, nội dung giáo dục, tự giáo dục và giáo dục lại,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf86p vizeus 02-03-2019 48 1   Download

 • Bài viết đề cập một số yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến hành vi lao động của phạm nhân trong quá trình giáo dục, cải tạo tại trại giam. Các yếu tố khách quan như: Ảnh hưởng của tập thể lao động; sự quan tâm của cán bộ quản giáo đến phạm nhân, chính sách khoan hồng và hình thức kỉ luật của Nhà nước trong lao động của phạm nhân.

  pdf5p vicolor2711 10-07-2019 50 2   Download

 • Làm theo cái tốt, cái thiện, tránh cái xấu, cái ác, đấu tranh được với cái xấu, cái ác, tất nhiên phụ thuộc nhiều yếu tố xã hội khách quan. Song chỉ có thể sống tốt khi được trang bị đầy đủ, được nhận thức đúng đắn những tri thức về đạo đức tiến bộ. Bài viết đã tập trung thảo luận một số vấn đề lí luận về phạm trù Thiện và Ác và vận dụng vào quá trình giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay.

  pdf6p tamynhan5 10-12-2020 37 1   Download

 • Mỗi hệ thống đều có cái huyệt, chỉ khi bấm huyệt hệ thống mới vận động và phát triển. Vậy huyệt của giáo dục Việt Nam hiện nay là gì? Vấn đề này được giải quyết bắt đầu từ sự nghiên cứu bản chất quá trình giáo dục “Cấu trúc quản lý thuộc tính…”, nghiên cứu thực trạng giáo dục Việt Nam hiện nay, từ đó phát hiện những vấn đề không hợp quy luật, nêu lên những mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu: a. Xã hội đã vận hành theo cơ chế thị trường, nhưng nhà trường còn bao cấp. b. Mâu thuẫn giữa mục đích giáo dục và công tác kiểm tra đánh giá.

  pdf11p vichoji2711 04-05-2020 13 0   Download

 • Môn giáo dục học nghề nghiệp được đưa vào dạy học trong trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những đơn vị tri thức cơ bản, hiện đại, khái quát có hệ thống về giáo dục học nghề nghiệp, thông qua đó hình thành và phát triển hệ thống những kỹ năng sư phạm cũng như những thái độ sư phạm cần thiết ở người học. Giáo trình giáo dục học nghề nghiệp này được biên soạn theo chương trình mới mà nội dung của nó là những đơn vị tri thức chung, khái quát về những vấn đề chung của giáo dục học nghề nghiệp, lý luận giáo dục và lý luận dạy học.

  pdf168p mucnang222 24-04-2021 20 2   Download

 • Trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay, đặt ra nhiều vấn đề về đổi mới đồng bộ các yếu tố của quá trình giáo dục, đặc biệt chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, yêu cầu về dạy học phát triển năng lực ở người học và dạy học tích hợp cần được chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên.

  pdf9p vichaeng2711 04-05-2021 12 0   Download

 • Giáo dục thể chất (GDTC) là một nội dung quan trọng trong quá trình giáo dục, góp phần phát triển cả sức khỏe vật chất lẫn tinh thần cho học sinh. Tuy nhiên từ trước đến nay, giáo dục thể chất vẫn còn chưa thực sự đổi mới, chương trình giáo dục thể chất vẫn là các nội dung bắt buộc theo chương trình, trong khi đó tâm lý người học hiện nay luôn có nhu cầu được vận động theo nhu cầu năng lực và hứng thú.

  pdf5p vichaeng2711 04-05-2021 10 0   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Giáo dục học đại cương có nội dung giới thiệu về Lí luận giáo dục, công tác quản lí giáo dục trong nhà trường với các nội dung cụ thể trình bày về: quá trình giáo dục, quy luật và nguyên tắc giáo dục, nội dung phương pháp và các con đường giáo dục, công tác của người giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo dục tập thể học sinh.

  pdf46p couple 04-06-2014 571 242   Download

 • Theo tài liệu "Các góc chơi qui định trong chương trình giáo dục trẻ của Hàn quốc" thì chương trình giáo dục trẻ mầm non có thể được so sánh giống như “mạng nhện”. Trong mạng nhện đó trẻ thể hiện hứng thú của bản thân một cách rất tự nhiên không có sự sắp đặt, các góc chơi sẽ được kết hợp một cách vô thức trong toàn bộ hoạt động của trẻ. Đặc biệt, trong quá trình dạy, nội dung dạy cái gì? cho trẻ rất quan trọng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu hơn về khung phân loại các góc chơi được quy định trong chương trình giáo dục trẻ ở Hàn Quốc.

  pdf21p ferari 18-08-2010 540 174   Download

 • Giáo trình Giáo dục gia đình là một môn học nằm trong chương trình đào tạo của các trường sư phạm nhằm đào tạo giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường THCS và THPT. Nội dung giáo trình trình bày vai trò của gia đình, giáo dục trong gia đình truyền thống, các vấn đề về gia đình và xã hội... nhằm giúp sinh viên chủ động trong quá trình học tập.

  pdf51p mylan23 16-04-2013 579 131   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quá trình giáo dục
p_strCode=quatrinhgiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2