intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan điểm xây dựng chương trình

Xem 1-20 trên 386 kết quả Quan điểm xây dựng chương trình
 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chương trình ngữ văn CĐĐH, các mạch nội dung, quan điểm xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt21p hpnguyen13 31-05-2018 17 0   Download

 • Nội dung bài viết đề cập đến một số định hướng xây dựng chương trình môn Sinh học bao gồm đặc điểm môn học, quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu cần đạt, nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá môn học và một số định hướng bồi dưỡng giáo viên để thực hiện được chương trình.

  pdf5p vimessi2711 02-04-2019 27 0   Download

 • Bài giảng với các nội dung: đặc điểm môn Sinh học, quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chương trình, yêu cầu cần đạt, phương pháp giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục. Để nắm chi tiết nội dùn nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  ppt26p phamduythanhbtlc 18-08-2019 59 0   Download

 • Việc học tập ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu công tác của cán bộ ngành biên phòng là một trong những vấn đề quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, Chương trình tiếng Anh biên phòng 1 đã được nghiên cứu và xây dựng. Chương trình bao gồm các phần cơ bản sau: giới thiệu tổng quan về chương trình, quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, chuẩn đầu ra cần đạt, nội dung kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ, phương pháp và các hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá, giải thích triển khai thực hiện.

  pdf13p nguathienthan 04-10-2019 18 1   Download

 • Từ cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy học văn học địa phương trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam, bài viết đề xuất các quan điểm xây dựng chương trình và nội dung dạy học mảng văn học này ở các trường phổ thông sau năm 2015. Bên cạnh đó, tác giả cũng dự liệu một số giải pháp để hiện thực hóa ý tưởng trên.

  pdf7p nganga_01 04-09-2015 145 12   Download

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông chương trình tổng thể trình bày quan điểm xây dựng chương trình giáo dục phổ thông; mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông; yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực; kế hoạch giáo dục; định hướng về nội dung giáo dục; định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục; điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông

  pdf53p kequaidan4 21-04-2020 60 3   Download

 • Mục tiêu chương trình góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học với yêu cầu cần đạt: thực hiện được các thao tác tư duy ở mức độ đơn giản; đặt và trả lời câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề đơn giản; sử dụng được các phép toán và công thức số học để trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) được các nội dung, ý tưởng, cách thức giải quyết vấn đề; sử dụng ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường,...

  doc70p dfzdxgfxgdfg 13-07-2018 27 1   Download

 • Tài liệu "Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa Lí (Dự thảo ngày 19 tháng 01 năm 2018)" chia sẻ thông tin về: Đặc điểm môn học, quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục, giải thích và hướng dẫn thực hiện chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf57p hanh_tv16 13-02-2019 58 1   Download

 • "Tài liệu tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình môn Tin học (Trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018)" tìm hiểu đặc điểm và quan điểm xây dựng chương trình môn Tin học; mục tiêu của chương trình môn Tin học và yêu cầu đạt về phẩm chất năng lực; giáo dục môn Tin học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018; dạy học hình thành và phát triển năng lực theo môn học.

  pdf67p kethamoi11 02-04-2021 35 4   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, trên cơ sở khái quát một số nét mới trong chương trình môn Lịch sử sau 2018, chúng tôi đưa ra một số định hướng giúp sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học sau khi ra trường sẽ giảng dạy môn học này tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu của nhà trường Tiểu học.

  pdf10p vimoskva2711 02-01-2020 30 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của ngành xây dựng trong nền kinh tế quốc dân; Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành xây dựng; Đặc điểm của thị trường xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p mucnang222 26-04-2021 22 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương III: Cơ sở lý luận của kinh tế đầu tư, trình bày các kiến thức: khái niệm, phân loại hiệu quả và các quan điểm đánh giá dự án đầu tư, giá trị tiền tệ theo thời gian, nhận dạng chi phí và lợi ích, phân tích tài chính và dự án đầu tư. Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

  pdf67p mnhat91 06-04-2014 573 128   Download

 • Trong sự phát triển của khoa học cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, công nghệ thông tin hiện nay là ngành có tốc độ phát triển nhanh nhất. Công nghệ thông tin ở nước ta còn mới, song tốc độ phát triển của nó rất nhanh và mạnh, chiếm một vị trí quan trọng trong các ngành khoa học công nghệ. Một trong những lĩnh vực đang được ứng dụng tin học hóa rất phổ biến ở nước ta là lĩnh vực quản lý. Tin học hóa trong quản lý đã giúp cho các nhà quản lý điều...

  doc32p nguyenngocquang1992 07-01-2013 703 106   Download

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng chương 1: Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản trình bày nội dung về ngành xây dựng trong nền kinh tế quốc dân, đặc điểm kinh tế kỹ thuật ngành xây dựng, quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, quy chế quản lý đầu tư,.... Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết môn học.

  ppt32p lehanhtuyet 15-07-2014 244 50   Download

 •  Bài giảng "Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất – Chương 2: Chọn địa điểm xây dựng nhà máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò và tầm quan trọng của việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy, các nguyên tắc lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy, trình tự chọn địa điểm xây dựng nhà máy, các phương pháp đánh giá việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt66p doinhugiobay_08 23-12-2015 230 42   Download

 • Tài liệu gồm các phần chính: Quan điểm xây dựng chương trình giáo dục phổ thông; Mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông; Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực; Kế hoạch giáo dục; Định hướng về nội dung giáo dục; Định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục; Điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; Phát triển chương trình giáo dục phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf58p hpnguyen2 05-03-2018 93 7   Download

 • "Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 1: Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản" với các nội dung ngành Xây dựng trong nền kinh tế quốc dân; đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành Xây dựng; quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; quản lý dự án về đầu tư xây dựng công trình. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

  pdf21p hoangvietq2000 04-09-2020 25 3   Download

 • "Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 2: Một số cơ sở lý luận của kinh tế đầu tư" với các nội dung khái niệm, phân loại hiệu quả và các quan điểm đánh giá dự án đầu tư; phân loại hiệu quả dự án đầu tư về mặt định lượng; các quan điểm đánh giá dự án đầu tư; phân tích tài chính của dự án đầu tư; ý nghĩa của việc phân tích tài chính; nội dung của việc phân tích tài chính dự án đầu tư...

  pdf49p hoangvietq2000 04-09-2020 31 2   Download

 • Xây dựng là ngành có cai trò quan trọng và chiếm tỉ trọng lớn trong nền kinh tế quốc dân. Đặc điểm của sản phẩm xây dựng và sản xuất xây dựng có những đặc điểm khác biệt so với các ngành khác. Đó là việc sản xuất tiến hành ở ngoài trời nên phụ thuộc vào điều khiện thời tiết, sản xuất trong thời gian dài sản phẩm có tính cá biệt cao, có tính đồ sộ, được hình thành trước khi mua thông qua đấu thầu, khối lượng lượng xây dựng công trình thường rất lớn....

  pdf28p trannguyen1111 16-07-2010 577 316   Download

 • Mục tiêu trình bày trong chương 2 Quy hoạch xây dựng thuộc bài giảng Luật xây dựng nhằm trình bày về các quy định chung về quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quản lý quy hoạch xây dựng, các văn bản pháp luật liên quan.

  pdf44p loud_12 31-07-2014 277 63   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Quan điểm xây dựng chương trình
p_strCode=quandiemxaydungchuongtrinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2