intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan hệ hôn nhân tư pháp quốc tế

Xem 1-20 trên 46 kết quả Quan hệ hôn nhân tư pháp quốc tế
 • Chương 8 Quan hệ hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế nằm trong Bài giảng Tư pháp quốc tế trình bày khái quát chung về một quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài phát sinh sẽ kéo theo hiện tượng nhiều hệ thống pháp luật khác nhau cùng tham gia điều chỉnh mối quan hệ đó.

  pdf43p canon_12 27-03-2014 173 64   Download

 • Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 8: Quan hệ hôn nhân và gia đình trong Tư pháp quốc tế Việt Nam cung cấp cho người học các kiến thức:Khái niệm, nội dung của quan hệ hôn nhân và gia đình, phạm vi nghiên cứu của TPQT về quan hệ hôn nhân và gia đình.

  ppt13p kyniemchieumua_09 20-12-2017 140 21   Download

 • a. Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế Là quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài ( theo nghĩa rộng là bao gồm cả tố tụng dân sự). Bao gồm các quan hệ: hôn nhân gia đình, thừa kế, lao động, về hợp đồng kinh tế ngoại thương…

  doc87p vanthanh810 05-05-2011 924 349   Download

 • Là quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài ( theo nghĩa rộng là bao gồm cả tố tụng dân sự). Bao gồm các quan hệ: hôn nhân gia đình, thừa kế, lao động, về hợp đồng kinh tế ngoại thương…

  doc52p ha2006 22-09-2012 1281 307   Download

 • Khái niệm về tư pháp quốc tế và nguồn của tư pháp quốc tế. Câu 1: Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế a. Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế Là quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài ( theo nghĩa rộng là bao gồm cả tố tụng dân sự). Bao gồm các quan hệ: hôn nhân gia đình, thừa kế, lao động, về hợp đồng kinh tế ngoại thương… ...

  pdf85p print_12 23-08-2013 359 133   Download

 • Tư pháp quốc tế là một bộ môn khoa học pháp lý độc lập và là một ngành luật độc lập bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động và tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài.

  pdf32p print_12 23-08-2013 168 48   Download

 • Tư pháp quốc tế là một bộ môn khoa học pháp lý độc lập và là một ngành luật độc lập bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động và tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài.

  pdf24p print_12 23-08-2013 87 21   Download

 • Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình 2000 về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Nghị định 69/2006/NĐ-CP ngày 21/07/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2002/NĐ-CP quy định.

  pdf8p 123tien0o0 29-10-2013 219 20   Download

 • Quan hệ nuôi con nuôi trong tư pháp quốc tế Việt Nam là quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, tức là nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài – xét theo nghĩa hẹp. Tuy rằng Việt Nam chưa ban hành đạo luật riêng về tư pháp quốc tế để điều chỉnh tất cả các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài, trong đó có quan hệ nuôi con nuôi, song trên thực tế, các quan hệ này đã được điều chỉnh “lồng ghép” trong các văn bản pháp luật dân sự của Việt Nam.

  pdf5p nguaconbaynhay2 04-01-2020 40 1   Download

 • Trong sự phát triển của tiến bộ xã hội, tự do kết hôn đã trở thành một giá trị cơ bản của quyền con người. Chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam, trải qua 3 lần lập pháp, đều nhất quán khẳng định mục tiêu xây dựng chế độ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững làm nền tảng cho sự phát triển của tiến bộ xã hội.

  pdf6p nguaconbaynhay2 04-01-2020 8 0   Download

 • Đề cương chi tiết môn học Tư pháp quốc tế cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để chủ động hơn trong việc học tập và nghiên cứu.

  pdf7p trinhthamhodang6 08-07-2020 6 0   Download

 • CEDAW với pháp luật Việt Nam về vai trò bảo hộ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Nền tảng của văn hoá pháp luật theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh viết: “Văn hoá là sự tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.(...

  pdf8p hoathinhbrave 04-05-2013 65 7   Download

 • ư pháp quốc tế là một “ngành luật điều chỉnh các quan hệ có yếu tố nước ngoài về tư pháp như dân sự, hôn nhân gia đình, lao động hoặc có khách thể là vật tồn tại ở nước ngoài”(1). Nghiên cứu Tư pháp quốc tế là nghiên cứu các quy phạm pháp quy điều chỉnh những vấn đề liên quan đến quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

  pdf33p phalinh20 25-08-2011 142 29   Download

 • Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000, “nam từ hai hết, nói về cơ sở khoa học. Nam nữ xác lập quan hệ hôn nhân để thực hiện chức năng cơ bản của gia đình là sinh đẻ để duy trì nòi giống. Các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học đã chỉ ra rằng phải đạt đến độ tuổi này thì việc nam nữ xác lập quan hệ hôn nhân và sinh con mới đảm bảo được sự “ưu sinh”. Bởi vì, đến độ tuổi này, nam và nữ mới phát...

  pdf6p dontetvui 23-01-2013 163 17   Download

 • Bài viết nêu và phân tích những nguyên nhân từ các yếu tố lịch sử và văn hóa, từ cảnh quốc tế và khu vực, từ chính sách của hai chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc nhằm lý giải đầy đủ hơn, hoàn thiện hơn quan hệ của hai nước trong những năm gần đây. Đưa ra những vấn đề do sự phát triển nóng của quan hệ Việt – Hàn và đưa ra những biện pháp để phát triển nhanh, bền vững trong thời đại hội nhập và phát triển ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

  pdf9p anthachluu 20-07-2019 32 5   Download

 • Luật cũng cần xác định Bộ tư pháp là cơ quan quản lí nhà nước cao nhất về các hoạt động tư pháp sẽ ban hành mẫu sổ công chứng thống nhất cho các tổ chức hành nghề công chứng trong phạm vi toàn quốc. Luật cũng cần quy định sổ công chứng phải được tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ giống như hồ sơ công chứng, nếu tổ chức hành nghề công chứng bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động thì sổ công chứng sẽ được chuyển giao cho phòng công chứng hoặc văn phòng công...

  pdf6p hoathinhbrave 04-05-2013 43 3   Download

 • Chủ trương đổi mới và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần đã tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DNĐTNN) phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, chính sự phát triển này đã làm phát sinh những vấn đề phức tạp về quan hệ lao động - nội dung nhạy cảm nhất trong bất cứ hệ thống quản lý nào. Vai trò của người lao động ngày càng được khẳng định, đời sống tinh thần và vật chất được quan tâm hơn, nhưng những bức xúc mới trong quan...

  pdf221p nhanma1311 08-12-2012 378 122   Download

 • Các quốc gia trên thế giới ngày càng tiến sâu hơn vào xu thế hội nhập, toàn cầu hóa. Điều này đã làm cho các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, đặc biệt là thương mại quốc tế ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của một quốc gia. Nhận thức được điều đó, Việt Nam đã chủ trương mở cửa nền kinh tế, đẩy nhanh quá trình hội nhập nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế thông qua hoạt động...

  pdf92p nhanma1311 08-12-2012 168 75   Download

 • Luật đầu tư Quốc tế là lĩnh vực pháp luật bao gồm tổng thể các quy phạm pháp lý quốc tế điều chỉnh mối quan hệ giữa nước nhận đầu tư và đầu tư nước ngoài trong việc khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Luật đầu tư Quốc tế: Bài 1".

  pdf0p vietanha3bmt 31-05-2016 375 37   Download

 • Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt một chương mới trong lịch sử phát triển quan hệ hai nước: quan hệ của các đối tác chiến lược. Từ đó đến nay, nhân dân hai nước Việt Nam và LB Nga tích cực thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của quan hệ đối tác chiến lược được hàm chứa trong Tuyên bố chung. Những thành tựu đạt được trong hợp tác song phương Việt-Nga đã chứng minh rõ tính đúng đắn của những đường hướng chiến lược do lãnh đạo hai nước vạch ra cách đây hơn 10 năm. ...

  pdf12p butmaudo 19-08-2013 78 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quan hệ hôn nhân tư pháp quốc tế
p_strCode=quanhehonnhantuphapquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2