intTypePromotion=4
ADSENSE

Quản lý nhà nước đối với trường giáo dưỡng

Xem 1-20 trên 28 kết quả Quản lý nhà nước đối với trường giáo dưỡng
 • Đề tài "Quản lý nhà nước đối với các trường giáo dưỡng ở Việt Nam hiện nay" được thực hiện với mục đích nghiên cứu lý luận, thực tiễn quản lý nhà nước đối với các trường giáo dưỡng, tìm kiếm, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với trường giáo dưỡng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf217p sutihana 05-12-2016 48 10   Download

 • Luận văn "Quản lý nhà nước đối với đội ngũ giáo viên các trường trung học cơ sở công lập trên địa bàn huyện Núi Thành" được nghiên cứu với mục tiêu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả QLNN đối với đội ngũ giáo viên các trường THCS công lập trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

  pdf110p anhinhduyet000 01-07-2019 14 2   Download

 • Nội dung luận văn bao gồm ba chương được trình bày như sau: Cơ sở khoa học về QLNN đối với đội ngũ giáo viên các trường trung học cơ sở công lập; Thực trạng quản lý nhà nước đối với giáo viên các trường trung học cơ sở công lập trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; Định hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với giáo dục trung học cơ sở công lập trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 18 0   Download

 • Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm về sự nghiệp giáo dục. Người chỉ ra rằng: “Muốn giữ vững nền độc lập, muốn cho dân mạnh nước giàu, mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà mà trước hết phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ” [20, tr.3]. Người cũng chỉ cho chúng ta con đường thoát khỏi cảnh yếu hèn đó là con đường phát triển giáo dục: “Một dân...

  pdf81p dell1122 04-09-2012 80 22   Download

 • Để đáp ứng yêu cầu về con người và nguồn nhân lực với tư cách là nhân tố quyết định sự phát triển đất nước trong thời kỳ CNH-HĐH, cần tạo chuyển biến cơ bản toàn diện về giáo dục-đào tạo. Trong đó đổi mới quản lý giáo dục là một yêu cầu cấp bách hàng đầu của việc tiếp tục triển khai, điều chỉnh và nâng cao chất lượng cải cách giáo dục hiện nay.

  pdf126p carol123 29-07-2012 168 60   Download

 • Năm 1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng chính thức tuyên bố đường lối đổi mới, với nội dung cơ bản là chuyển nền kinh tế từ mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN; dân chủ hóa đời sống xã hội trên cơ sở xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân; mở cửa tăng cường giao lưu hợp tác với bên ngoài trên...

  doc9p phamtienmanh 04-05-2010 348 132   Download

 • Trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, vấn đề nguồn nhân lực có trí tuệ và tay nghề cao đã trở thành nhân tố quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp phát triển đất nước. Đảng và Nhà nước ta đã đề ra các chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục; thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ....

  doc62p hongha1980 23-06-2010 206 88   Download

 • “...Ngày nay, trong đời sống xã hội và giao lưu Quốc tế, chất lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ có một vai trò hết sức quan trọng và đang trở thành thách thức to lớn đối với tất cả các nước -Nhất là các nước đang phát triển trên con đường hội nhập vào nền kinh tế thị trường Quốc tế... ” Là một doanh nghiệp Nhà nước, công ty Xăng Dầu Hàng Không cũng gặp không ít khó khăn trong bối cảnh Nhà nước chuyển đổi cơ chế quản lý, chịu sức ép từ nhiều phía phía. Nhờ có sự nỗ...

  doc54p haiqtkdtm09 22-06-2011 105 43   Download

 • Cùng với sự phát triển không ngừng về mọi mặt của thế giới kể từ Đại hội VI của Đảng ta đến nay nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Đây là sự đổi mới hết sức quan trọng có tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh tế xã hội trong đó có vấn đề đào tạo và bồi dưỡng lực lượng lao động....

  pdf90p nokia_12 09-05-2013 60 17   Download

 • Sự chuyển biến của nền kinh tế đất nước, từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một bước ngoặt lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế ở nước ta. Với đường lối đổi mới về cơ chế quản lý kinh tế và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần của Đảng và Nhà nước đã tạo tiền đề cho sự khôi phục và phát triển của các thành phần kinh tế ngoài...

  pdf66p vaio1111 03-09-2012 72 16   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÓA, DỪNG THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI CÁC TRẠM THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN HỆ THỐNG QUỐC LỘ BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf3p xuanca_xuanca 23-02-2013 41 2   Download

 • Bước sang thế kỷ XXI, thế giới đã có những biến đổi sâu sắc về Kinh tế - xã hội cùng với những thành tựu của công nghệ thông tin. Để xây dựng một nền móng vững chắc đáp ứng những biến đổi đó, giải pháp có ý nghĩa quyết định và cơ bản nhất của mọi quốc gia là tăng cường đầu tư cho nguồn lực con người.

  doc41p hongha1980 23-06-2010 726 237   Download

 • I. Định nghĩa và đặc điểm tâm lý của trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. 1. Định nghĩa. - Trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa và bị bỏ rơi là những trường hợp trẻ không có được sự chăm sóc, giáo dục của gia đình và người giám hộ như: + Sau khi sinh con, cha mẹ bỏ con, không chăm sóc, nuôi dưỡng. + Cha mẹ, người giám hộ để trẻ em cho người khác nuôi, cắt đứt quan hệ, không thực hiện nghĩa vụ đóng góp nuôi dưỡng trẻ em mặc dù có khả năng thực hiện nghĩa vụ (trừ...

  doc22p kimngoclam 30-01-2013 964 146   Download

 • Giáo dục tiểu học có một vị trí rất quan trọng trong chiến lược phát triển GD - ĐT thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Không còn con đường nào khác, chúng ta cần phải tiếp tục đổi mới về nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL nói chung, đội ngũ CBQL tiểu học nói riêng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QL, đáp ứng yêu cầu phát triển GDTH trong giai đoạn mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết.

  pdf71p nhokkeen 09-05-2013 453 118   Download

 • Trong những năm gần đây, thực hiện đường lối phát triển kinh tế do đại hội VIII(1996-2000) của Đảng đề ra là phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiêu thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Đối với nước ta trước đây, trong thời kỳ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trungthì mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phải thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước giao cho, do vậy mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp trong thời kỳ này...

  doc47p tiencuong 20-07-2009 222 91   Download

 • Đứng trước tình hình đó, nền kinh tế Việt Nam đang có cơ hội đầu tư, phát triển. Nhưng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngoài những cơ hội còn rất nhiều những thách thức, do quy mô vừa và nhỏ nên khả năng cạnh tranh thấp, có nguy cơ bị phá sản trước các doanh nghiệp lớn và trước các đối thủ nặng ký từ nước ngoài. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại đóng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, hàng năm góp phần lớn vào GDP của...

  pdf75p muaythai5 24-08-2011 93 25   Download

 • Trên cơ sở phân tích đạo đức nghề báo với tư cách là một lĩnh vực đạo đức nghề nghiệp, các chuẩn mực và thực trạng của đạo đức nghề báo ở Việt Nam, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao đạo đức nghề báo ở nước ta. Các giải pháp đó là: tự giáo dục, tự tu dưỡng đạo đức cách mạng; tăng cường công tác giáo dục, quản lý nhà báo; tạo môi trường thuận lợi cho đạo đức nghề báo phát triển; sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí và tăng tính quy định về đạo đức; tăng cường sự giám sát của xã hội.

  pdf10p thicrom300610 03-04-2018 161 18   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về giao thông đường thuỷ nội địa, CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động giao thông đường thủy nội địa; các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ nội địa đối với kết cấu hạ tầng, phương tiện và...

  pdf52p abcdef_42 01-11-2011 184 13   Download

 • Tóm tắt: Trong nền kinh tế thị trường với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay, các doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh nhằm mục đích nâng cao hiệu quả và tối đa hoá lợi nhuận. Một trong những giải pháp chủ động, hiệu quả nhất đó là giải pháp hợp lý hoá sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp. Hạch toán nội bộ là một phương thức tổ chức quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh trong nội...

  pdf3p thulanh2 06-09-2011 52 9   Download

 • Những đặc trưng của cơ chế kế hoạch hóa tập trung , quan liêu bao cấp : - Thứ nhất : Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính ( nhà nước giao chỉ tiêu, cấp vốn, vật tư, thu hồi sản phẩm ) - Thứ hai : Cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp không có quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh và cũng không chịu trách nhiệm đối với kết quả sản xuất kinh doanh - Thứ ba: Quan hệ hàng...

  ppt28p trinhvang 18-01-2013 72 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý nhà nước đối với trường giáo dưỡng
p_strCode=quanlynhanuocdoivoitruonggiaoduong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2