intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý phát luật

Xem 1-20 trên 5805 kết quả Quản lý phát luật
 • Bài viết Đánh giá tổng kết 30 năm quy hoạch phát triển mô hình khu công nghiệp ở Việt Nam nghiên cứu thu thập số liệu của các KCN đã và đang được quy hoạch, xây dựng tại Việt Nam, phân tích và đánh giá chúng trong mối tương quan so sánh với sự phát triển có tính quy luật của các thế hệ Business Park trên thế giới qua các tiêu chí về quy mô, chức năng, sử dụng đất, giải pháp quy hoạch, sự liên kết.

  pdf13p visirius 18-01-2023 3 1   Download

 • Mục tiêu của luận án "Nghiên cứu đánh giá cảnh quan cho mục đích phát triển nông lâm nghiệp và du lịch huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La" là xác lập những cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên phục vụ phát triển nông lâm nghiệp và du lịch bền vững trên cơ sở nghiên cứu quy luật hình thành cấu trúc cảnh quan huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La.

  pdf206p caphe205 03-01-2023 7 2   Download

 • Mục tiêu của luận án "Nghiên cứu đánh giá cảnh quan cho mục đích phát triển nông lâm nghiệp và du lịch huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La" là xáclập những cơ sở khoa học cho sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp và du lịch bền vững trên cơ sở nghiên cứu quy luật hình thành cấu trúc cảnh quan huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La.

  pdf25p caphe205 03-01-2023 4 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu cảnh quan phục vụ mục đích sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc" là làm rõ những nhân tố tác động đến cảnh quan, các quy luật tự nhiên thành tạo cảnh quan và sự phân hóa cảnh quan tỉnh Vĩnh Phúc qua phân tích cấu trúc, chức năng, động lực cảnh quan.

  pdf27p caphe205 03-01-2023 12 2   Download

 • Bài viết "Chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn trong đô thị tại Việt Nam hiện nay" hệ thống các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn ở khu vực đô thị thành 03 nhóm: các chính sách sản xuất và tiêu dùng; các chính sách quản lý chất thải; và các chính sách phát triển chung kinh tế tuần hoàn tại khu vực đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p lieuyeuyeu18 23-12-2022 7 1   Download

 • (NB) Giáo trình Thị trường chứng khoán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước và chính sách pháp luật với thị trường chứng khoán; thực trạng thị trường chứng khoán ở Việt Nam và một số nước; định giá, đăng ký, thông tin và kinh doanh chứng khoán; những giải pháp cơ bản thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam.

  pdf95p trangxanh0906 27-12-2022 13 2   Download

 • Bài viết "Cơ sở pháp lý trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Bình Dương" giới thiệu khái niệm của UNESCO về di sản văn hóa phi vật, cách định danh di sản văn hóa phi vật của pháp luật hiện hành ở Việt Nam; tổng quan một số di sản văn hóa phi vật tiêu biểu của Bình Dương, giới thiệu những cơ sở pháp lý cơ bản trong công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật ở tỉnh Bình Dương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p lieuyeuyeu18 23-12-2022 13 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Nhà nước kiến tạo phát triển với đảng chính trị và các tổ chức xã hội (Nghiên cứu điển hình một số nước Đông Á và gợi mở cho Việt Nam)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: một số vấn đề lý luận nhà nước kiến tạo phát triển; mối quan hệ giữa nhà nước kiến tạo phát triển với đảng chính trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf111p langmongnhu 14-12-2022 7 2   Download

 • Mục đích của báo cáo là trên cơ sở những lý thuyết đã được học và quá trình thực tập công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch ở UBND phường 8, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bản thân nhận thấy cần phải nắm vững các kiến thức cơ bản về quy trình, thủ tục. Trang bị và hiểu biết nhiều hơn về luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật để xử lý tốt hơn các trường hợp, tình huống phát sinh.

  doc22p chuonghoang 27-12-2022 23 3   Download

 • Phần 1 của giáo trình "Vật lý phóng xạ" trình bày tổng quan về hiện tượng phân rã phóng xạ, các tính chất, quy luật và đặc trưng của các quá trình phân rã phóng xạ từ đơn giản (phóng xạ đơn) đến phức tạp (phóng xạ chuỗi), giới thiệu phương trình Bateman để giải quyết bài toán phóng xạ chuỗi; tổng quan về phóng xạ alpha, các phương pháp xác định năng lượng phóng xạ alpha bằng từ phổ kế, các phả hệ nhân phát alpha, hệ thống hóa năng lượng phóng xạ alpha;...

  pdf59p langmongnhu 14-12-2022 7 2   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Vật lý phóng xạ" tổng quan về dịch chuyển phóng xạ gamma, các đặc trưng về tính đa cực, momen gốc của bức xạ, trình bày tính toán xác suất dịch chuyển gamma dựa trên điện động lực học lượng tử; giới thiệu về phân rã phóng xạ phát beta, bắt đầu từ việc quan sát sự vi phạm các định luật bảo toàn năng lượng, động lượng và spin đưa ra giả thuyết về neutrino, sử dụng thuyết phóng xạ beta của Fermi để tính toàn xác suất biến chuyển trong phân rã B-, B+ và bắt electron;...

  pdf72p langmongnhu 14-12-2022 8 2   Download

 • Bài viết Luật tục Ê-đê trong quản lý phát triển xã hội buôn làng trình bày những giá trị của luật tục của người Ê-đê trong quản lý, phát triển cộng đồng buôn làng. Đáng chú ý là mối quan hệ hai mặt: quan hệ cộng đồng buôn làng với người đầu làng; quan hệ hôn nhân, gia đình và các điều khoản liên quan đến tài sản, thừa kế, các trọng tội làm tổn hại đến lợi ích cộng đồng, vi phạm phong tục tập quán, đạo đức xã hội…

  pdf9p vifred 22-12-2022 6 1   Download

 • Phần 1 của cuốn "Hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng (Sách chuyên khảo)" trình bày những nội dung về: một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf92p langmongnhu 14-12-2022 17 4   Download

 • Bài viết Nghiên cứu, đánh giá công tác cho thuê đất và hiệu quả sử dụng đất thuê của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 2019-2021 được tiến hành nhằm tìm ra những thuận lợi, khó khăn từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cho thuê đất và hiệu quả sử dụng đất thuê.

  pdf6p viharry 15-12-2022 4 1   Download

 • Bài viết Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ nữ thuộc diện ban thường vụ cấp tỉnh quản lý nghiên cứu dưới góc độ là vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ nữ thuộc diện Ban thường vụ cấp tỉnh quản lý và đánh giá một số chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã tạo điều kiện cho cán bộ nữ phát huy vai trò của mình.

  pdf7p viharry 15-12-2022 9 1   Download

 • Sổ tay tình huống nghiệp vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật nhằm trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm và nâng cao nghiệp vụ cho công chức làm công tác kiểm tra, xử lý văn bản, đồng thời giúp cơ quan trực tiếp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhìn nhận, đánh giá, khắc phục những khiếm khuyết, hạn chế để hoàn thiện kỹ năng xây dựng pháp luật, với sự hỗ trợ của Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (NLD),

  pdf198p trangcam0906 15-12-2022 8 2   Download

 • Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật giúp các cơ quan, người làm công tác kiểm tra văn bản nâng cao nghiệp vụ, kiến thức và hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản, với sự hỗ trợ của Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (NLD). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf122p trangcam0906 15-12-2022 11 3   Download

 • Bài viết Quản lý phát triển du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội các địa phương miền núi, vùng cao trình bày những yêu cầu đặt ra đối với phát triển du lịch bền vững; Giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững gắn với trách nhiệm môi trường - xã hội ở các địa phương miền núi, vùng cao.

  pdf4p viharry 14-12-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Thị trường bất động sản cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản; pháp luật về bất động sản; quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản; phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf160p trangcam0906 12-12-2022 26 4   Download

 • Giáo trình “Công tác xã hội trong lĩnh vực sức khoẻ tâm thần” dành cho Cao đẳng nghề CTXH (công tác xã hội) được các tác giả biên soạn nhằm giúp các nhà quản lý CTXH từ trung ương đến địa phương; cán bộ các trung tâm CTXH, làng trẻ SOS; nhân viên CTXH tại bệnh viện tâm thần và tại cộng đồng trong việc quản lý và trợ giúp người rối nhiễu tâm trí.

  pdf173p trangcam0906 12-12-2022 7 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý phát luật
p_strCode=quanlyphatluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2