intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

Xem 1-20 trên 182 kết quả Quản lý tổng hợp tài nguyên nước
 • Luận văn tập trung vào việc nghiên cứu một cách tổng quát về hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Qua đó có cơ sở lý thuyết để áp dụng cụ thể vào thực tế thông qua việc kết hợp với một thuật toán được lựa chọn để xây dựng một sơ đồ khối tính toán cho các bài toán hỗ trợ ra quyết định trong tổng hợp tài nguyên nước.

  pdf79p namhoang39 25-07-2015 136 41   Download

 • Mike basin là công cụ mô hình toán hữu hiệu định lượng các phương án khai thác tài nguyên nước, mô hình hỗ trợ các nhà quản lý và hoạch định chiến lược khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, góp phần vào tiến trình quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông. Bài báo "Ứng dụng mô hình mike basin trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Ba" trình bày việc ứng dụng mô hình này trong việc tính toán các phương án khai thác tài nguyên nước, các phương án phân bổ nước và chuyển nước cho lưu vực sông Ba.

  pdf8p thuyhuynh1702 03-12-2015 136 22   Download

 • Bài báo này trình bày tóm tắt cách tiếp cận xây dựng chương trình hỗ trợ ra quyết định quản lý tổng hợp tài nguyên nước (HTRQĐ) quy mô lưu vực hiện đang được nghiên cứu và ứng dụng trên thế giới. Trên cơ sở đó, một chương trình HTRQĐ được đóng gói dưới dạng phần mềm máy tính với giao diện tiếng Việt đã được xây dựng. Mời tham khảo.

  pdf8p namthangtinhlang_03 10-11-2015 57 13   Download

 • Bài báo này trình bày tóm tắt cách tiếp cận xây dựng chương trình hỗ trợ ra quyết định (HTRQĐ) quản lý tổng hợp tài nguyên nước quy mô lưu vực hiện đang được nghiên cứu và ứng dụng trên thế giới. Trên cơ sở đó, một chương trình HTRQĐ được đóng gói dưới dạng phần mềm máy tính với giao diện tiếng Việt đã được xây dựng.

  pdf10p nganga_05 25-09-2015 87 8   Download

 • Mục tiêu bài viết "Xây dựng hệ thống thông tin địa lý quản lý tổng hợp tài nguyên nước đồng bằng sông Cửu Long" là xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho công tác nghiên cứu, qui hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở đồng bằng sông Cửu Long. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p batocity 17-11-2015 67 6   Download

 • Trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội hiện nay, chúng ta cần phải đánh giá và xác định rõ giá trị của nước trong tất cả các ngành kinh tế cũng như trong đời sống để có biện pháp quản lý phân phối công bằng hợp lý nguồn nước nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên nước, vì vậy bài viết được thực hiện nhằm xác định giá nước hợp lý trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

  pdf4p hanh_tv24 29-03-2019 23 1   Download

 • Tham khảo bài viết "Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông" dưới đây để nắm bắt được một số tiêu chí cần được xem xét trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông, sông và phân loại lưu vực sông thep mục đích quản lý,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf9p tinhluong123 26-11-2015 111 20   Download

 • Những thuận lợi và thách thức trong phát triển kinh tế xã hội của vùng, quản lý tổng hợp tài nguyên nước, nội dung quản lý tổng hợp tài nguyên nước là những nội dung chính trong bài viết "Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Ba và sông Kone". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt thông tin chi tiết.

  pdf9p thuyhuynh1702 03-12-2015 80 14   Download

 • Bài viết trình bày một số đặc thù về tài nguyên nước lưu vực sông Ba; đề xuất một số nội dung chủ yếu cần lưu ý trong quản lý bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Ba dưới tác động của biến đổi khí hậu. Để nắm chi tiết hơn nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf10p vhuyenthao 03-08-2020 9 2   Download

 • Đánh giá liên ngành các chính sách quản lý tổng hợp tài nguyên nước là một trong các nội dung cơ bản của dự án quốc gia bảo tồn và sử dụng hữu ích các vùng đất ngập nước (ĐNN). Cho đến nay, hệ thống luật, nghị định hướng dẫn của Chính phủ, các quyết định của Chính phủ, quyết định của các Bộ chuyên ngành, thông tư liên Bộ liên quan đến tài nguyên nước là tương đối nhiều, tuy nhiên chưa có sự liên kết một cách “tổng hợp”....

  doc72p adam1979 03-05-2011 763 261   Download

 • Việc nghiên cứu quản lý tổng hợp tài nguyên nước nói chung và lưu vực sông Lô - Chảy nói riêng là vấn đề bức xúc hiện nay. Đây là một vấn đề mới và là một mục tiêu nước ta phải thực hiện trong thời gian tới nhằm quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước các lưu vực sông. Tham khảo bài viết "Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Lô – Chảy" để hiểu hơn về vấn đề trên.

  pdf7p tinhluong123 24-11-2015 139 24   Download

 • Nước là loại tài nguyên quý giá, là một trong những yếu tố cơ bản đảm bảo sự sống trên hành tinh chúng ta. Nước là động lực chủ yếu chi phối mọi hoạt động dân sinh kinh tế của con người.

  pdf44p anhtaic2 27-03-2014 247 83   Download

 • Lưu vực là phần lớn diện tích bề mặt trong tự nhiên mà mọi lượng nước mưa khi rơi xuống sẽ tập trung lại và thoát ra một cửa duy nhấtQuản lý tổng hợp lưu vực sông và quản lý tổng hợp tài nguyên nước được khẳng định là một phương pháp tiên tiến. Hiện các nước trên thế giới và trong khu vực đã thành lập các tổ chức quản lý và quy hoạch tài nguyên nước theo lưu vực sông. Ở Việt Nam, nhìn chung công tác quản lý tổng hợp lưu vực và quản lý tổng hợp tài...

  ppt30p nguyentainang1610 24-12-2010 754 223   Download

 • Trong những thập kỷ gần đây, ở Việt Nam nói chung và ở Tây Nguyên nói riêng đang phải đối mặt với những thách thức to lớn trong phát triển kinh tế xã hội. Do áp lực gia tăng dân số và tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên - đặc biệt là tài nguyên nước - đã bị con người sử dụng không hợp lý. Báo cáo Phát triển kinh tế xã hội nông thôn Tây Nguyên giai đoạn 1996-2000 và năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông...

  pdf296p lanlan38 01-04-2013 134 39   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là: Đưa ra phương pháp luận phân bổ nguồn nước cho các ngành sử dạng nước có tiêu hao trên lưu vực sông Cầu đưa ra phương pháp luận là giá trị kinh tế các ngành sử dụng nước làm căn cứu luận chứng lựa chọn phương án, kịch bản quy hoạch phân bổ nguồn nước trên lưu vực.

  pdf128p cumeo5000 06-08-2018 22 4   Download

 • Nhu cầu sử dụng thông tin vệ tinh viễn thám trong nghiên cứu, quản lý tổng hợp đới ven biển và hải đảo ngày càng cao. Trong khi Việt Nam chưa có hệ thống vệ tinh viễn thám riêng, các tư liệu viễn thám đều do nước ngoài cung cấp. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Ứng dụng thông tin viễn thám và GIS trong nghiên cứu, quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường ở vùng ven biển và hải đảo" dưới đây.

  pdf7p tinhluong123 21-11-2015 120 28   Download

 • Những vấn đề về tổ chức và phát triển quản lý tổng hợp tài nguyên nước sông Sài Gòn Edsel E. Sajor và Nguyen Minh Thu Viện Công nghệ Châu Á, Băng Cốc, Thái Lan Bản báo cáo tập trung vào những vấn đề về công tác tổ chức liên quan đến tài nguyên nước, thách thức và cơ hội để phát triển khả năng quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh luật pháp chính sách, mục tiêu phát triển hiện tại và quá trình cải cách đổi mới, lấy sông...

  pdf21p banhukute 24-06-2013 61 9   Download

 • Bài viết tập trung vào đánh giá hiện tại tình trạng, lý do chính cho sự hạn hán của đồng bằng sông Hồng và đề xuất một số giải pháp để ngăn ngừa và giảm hậu quả của hạn hán, tập trung vào các vấn đề như sau: Quản lý tổng hợp tài nguyên nước, kế hoạch khai thác tổng hợp, phân phối hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước.

  pdf5p mat_vang1 21-01-2019 30 0   Download

 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 662/2016 trình bày các nội dung sau: Nghiên cứu chỉ số gió mùa mùa hè cho khu vực Việt Nam, hiện tượng xói lở - bồi tụ bất thường lòng sông Đồng Nai khu vực thành phố Biên Hòa, đánh giá năng lực thích ứng của nông dân tỉnh Trà Vinh dưới tác động của xâm nhập mặn, xác định giá nước hợp lý trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết tạp chí.

  pdf67p vineptune2711 04-11-2019 13 0   Download

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 11A năm 2017 cung cấp đến các bạn một số bài viết: Giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phòng chống thiên tai vùng đồng bằng sông Cửu Long; NATIF chủ động đồng hành và tháo gỡ khó khăn cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Thúc đẩy chuyển giao, khai thác sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch...

  pdf68p nguathienthan1 24-11-2019 17 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý tổng hợp tài nguyên nước
p_strCode=quanlytonghoptainguyennuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2