intTypePromotion=3

Quản lý tuyến dân cư vượt lũ

Xem 1-8 trên 8 kết quả Quản lý tuyến dân cư vượt lũ
 • Công văn 10477/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thu tiền sử dụng đất đối với các hộ dân khi được giao đất trong cụm, tuyến dân cư vượt lũ

  pdf1p phuongtruc 16-08-2009 57 2   Download

 • Thông tư số 39/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn ngân sách Nhà nước và vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Tài chính ban hành

  pdf9p lawdn9 31-10-2009 69 2   Download

 • Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc11p sohucninh000 23-08-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 3333/2005/QĐ-UBND về việc ban hành Bản quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm-tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành

  pdf8p lawbds4 06-11-2009 70 3   Download

 • Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ trên địa bàn tỉnh An Giang

  pdf8p lawvhxh1 16-11-2009 92 3   Download

 • Thông tư 54/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 39/2002/TT-BTC ngày 26/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN và vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long

  doc2p quynhtrang 19-08-2009 68 2   Download

 • Thông tư số 54/2002/TT-BTC về vốn ngân sách Nhà nước và vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Tài chính ban hành, để bổ sung, sửa đổi Thông tư số 39/2002/TT-BTC ngày 26/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN và vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long...

  pdf2p lawdt7 02-12-2009 72 2   Download

 • Thông tư 39/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN và vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long

  doc9p quynhson 19-08-2009 59 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
676 lượt tải

p_strKeyword=Quản lý tuyến dân cư vượt lũ
p_strCode=quanlytuyendancuvuotlu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản