intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị doanh nghiệ

Xem 1-20 trên 144 kết quả Quản trị doanh nghiệ
 • Bài thuyết trình "Chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp (Nhóm 4)" gồm các nội dung chính như sau: Những khái niệm cơ bản, lý thuyết của Modigliani và Miller, quan điểm truyền thống,.., Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt27p trangvuive00 05-12-2017 53 2   Download

 • Bài thuyết trình "Chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp (Nhóm 6)" với các nội dung chính được trình bày như sau: Tác động của đòn bẩy trong một nền kinh tế cạnh tranh không có thuế, tác động của đòn bẩy tài chính đến tỷ suất sinh lợi, quan điểm truyền thống,...

  ppt37p trangvuive00 05-12-2017 56 1   Download

 • Với các doanh nghiệp dệt may, nhân lực quản trị luôn có vai trò quan trọng. Để nâng cao chất lượng nhân lực quản trị doanh nghiệp dệt may trên cơ sở phân tích tổng quan, lựa chọn mô hình nghiên cứu, tác giả thực hiện thu thập thông tin từ 250 phiếu điều tra, sử dụng công cụ đánh giá Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích, nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy. Bài viết đề xuất một số gợi ý nhằm phát triển năng lực của nhà quản trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp dệt may tại Hưng Yên.

  pdf6p vikakashi2711 21-05-2019 45 0   Download

 • CHƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ 1.1. Quản trị và vai trò của quản trị 1.1.1. Khái niệm ? Quản trị là hoạt động cần thiết trong tổ chức. ? Quản trị là hoạt động để đạt mục tiêu tổ chức. ?Qua?n tri. ho.c l hồn thnh cơng vie^.c thơng qua con ngu+o+`i. ?L khoa ho.c nghin cu+'u phn tích ve^` cơng vie^.c trong to^? chu+'c, to^?ng ke^'t cc kinh nghie^.m thnh nguyn ta('c v lý thuye^'t p du.ng cho tình huo^'ng tu+o+ng tu+. ...

  pdf27p hivu69 05-08-2011 430 93   Download

 • Sản xuất và tác nghiệp theo thời gian đã có sự thay đổi nhanh chóng và sâu sắc bởi khoa học công nghệ với cuộc cách mạng công nghiệp số. Hơn nữa qua thực tiễn giảng dạy, các thầy cô trong nhóm Quản trị sản xuất và tác nghiệp và Bộ môn Quản trị doanh nghiệp cũng đã nhận thấy cần thiết phải biên soạn lại giáo trình ngày càng hoàn thiện và phù hợp với xu hướng vận động của khoa học này trên thế giới và những điều kiện hội nhập của Việt Nam....

  pdf15p insert_12 17-08-2013 177 22   Download

 • Quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp là một nội dung quan trọng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ Việt Nam hiện nay. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tự do tiếp cận thị trường để lựa chọn và quyết định chiến lược kinh doanh, liên doanh liên kết tiêu thụ sản phẩm. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay thì nhà nước giữ vai trò là người hướng dẫn các doanh nghiệp vào thị...

  doc22p nguyenhong675 11-05-2013 66 17   Download

 • Bài giảng Tổng quan về Văn hóa doanh nghiệp là một bài giảng hữu ích về văn hóa trong doanh nghiệp. Bài giảng có nội dung giới thiệu về: Đặc trưng của văn hóa, Văn hóa trong con người, Vai trò văn hóa trong doanh nghiệp, Hệ thống giá trị vật thể/phi vật thể, Các tiêu chí đánh giá văn hóa doanh nghiệp.

  pdf96p saga07 10-04-2014 100 13   Download

 • Đề tài nhằm phân tích thực trạng của hoạt động KTSTQ trong lĩnh vực trị giá tính thuế để thấy tầm quan trọng của hoạt động này cũng như các vấn đề tồn tại trong khâu tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất các biện pháp nhằm kiểm soát hành vi gian lận về trị giá khai báo hải quan của doanh nghiệp, nhằm tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính, đồng thời một phần nào đó cũng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hải quan.

  pdf83p queencongchua3 26-09-2019 23 6   Download

 • Hoàn thiện chế độ quản trị doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế ở Việt Nam

  pdf11p banhbeonhantom 29-07-2013 35 1   Download

 • 1) Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu tạo tiền đề cho sự xuất hiện của lý thuyết quản trị: a. Đúng b. Sai 2) Nghệ thuật quản trị đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị của Fayol: a. Đúng b. Sai 3) Taylor là người sáng lập ra trường phái quản trị khoa học: a. Đúng b. Sai 4) Lý thuyết quản trị cổ điển không còn đúng trong quản trị hiện đại: a. Đúng b. Sai 5) Ra quyết định là một nghệ thuật: a. Đúng b. Sai 6) Ra quyết định là một khoa...

  pdf10p meo_den_de_thuong 11-06-2011 604 279   Download

 • Giúp doanh nghiệp tự đánh giá mình về mặt mạnh, mặt yếu để cùng củng cố , phát huy hay cần phải khắc phục cải tiến. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 2 của công ty TNHH một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long

  pdf85p kimth14 24-02-2013 374 121   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương i: cơ sở lý luận về công tác quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc31p tranthidinh28789 23-07-2011 245 73   Download

 • Chi phí của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của các phí tổn về vật chất, về lao động và tiền vốn liên quan, phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kì nhất định.

  doc26p dinhdung90na 05-01-2012 233 73   Download

 • Check list thăm quan và đánh giá văn hóa doanh nghiệp. Mục đích sử dụng: đánh giá tiêu chuẩn văn hóa doanh nghiệp. Phương pháp: Khảo sát trực tiếp DN và phỏng vấn ban lãnh đạo.

  doc3p ngocuyen 14-07-2009 313 65   Download

 • Chương 1 cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp cổ phần tư vấn xây dựng, chương 2 thực trạng chất lượng nhân lực và hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng nông nghiệp và cơ sở hạ tầng Hải Phòng, chương 3 biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng nông nghiệp và cơ sở hạ tầng Hải Phòng là những nội dung chính trong 3 chương của luận văn "Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và cơ sở hạ tầng Hải Phòn...

  doc86p lucha2001 07-09-2015 174 63   Download

 • Trong điều kiện nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay, để các doanh nghiệp có thể hoạt động có hiệu quả thì việc cổ phần hoá (CPH) doanh nghiệp là cần thiết. Năm 2006 là một năm đánh dấu bước phát triển của Thị trường chứng khoán ( TTCK) Việt Nam, TTCK đã đi vào hoạt đời sống người dân từng ngày từng giờ qua các phương tiện thông tin đại chúng như: báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, internet...Sự phát triển của TTCK kéo theo sự phát triển của quá trình CPH doanh nghiệp nhà...

  doc88p engolir 11-08-2011 122 45   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và một số giải pháp chủ yếu tăng cường hoạt động tiêu thụ tại công ty xăng dầu hà giang', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf77p kennybibo 14-07-2012 126 42   Download

 • Tiểu luận môn Đạo đức kinh doanh với đề tài "Tìm hiểu khái niệm đạo đức: Tính liêm chính" được thực hiện bởi nhóm sinh viên Quản trị kinh doanh. Đạo đức là một trong những vấn đề quan trọng trong kinh doanh và bài viết này đã đề cập đến vấn đề đạo đức kinh doanh của một số doanh nghiệp Việt Nam như Vedan, Tôn Hoa Sen. Nội dung tiểu luận gồm 2 phần: Cơ sở lý luận, Tính liêm chính trong kinh doanh.

  pdf16p saga07 10-04-2014 171 36   Download

 • Nội dung bài 6: Các quyết định về giá thuộc Bài giảng Kế toán quản trị giúp học viên xác định rõ vai trò quan trọng của giá bán sản phẩm trong quá trình thực hiện các chiến lược của doanh nghiệ, vận dụng các phương pháp định giá bán theo các tiêu thức khác nhau phù hợp với từng điều kiện cụ thể của thị trường khác nhau, vận dụng các phương pháp định giá bán nhằm đạt lợi nhuận mong muốn.

  ppt23p nhihoangpham 09-09-2014 110 30   Download

 • Trêng §H KTQD Hµ Néi Khoa Marketing Bé m«n Marketing..Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc..§Ò thi N¨m häc 2010 – 2011.M«n: Qu¶n trÞ Market1. Khi sản phẩm vào giai đoạn tăng trưởng, doanh nghiệp nên: a. Giảm chi phi cho hoạt động truyền thông b. Tập trung vào quảng cáo và khuyến mại để đẩy mạnh doanh số bán c. Tập trung các nỗ lực marketing nhằm kéo dài thời gian của giai đoạn tăng trưởng d. Tất cả các hoạt động trên 2. Câu nào dưới đây là sai: a. Việc nghiên cứu chu kỳ sống của sản phẩm giúp doanh nghiệp...

  doc3p tiendung_bh 25-05-2013 141 29   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản trị doanh nghiệ
p_strCode=quantridoanhnghie

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2