intTypePromotion=3
ADSENSE

Quản trị tiền mặt và tồn kho

Xem 1-20 trên 42 kết quả Quản trị tiền mặt và tồn kho
 • Tiền là vật ngang giá chung có tính thanh khoản cao nhất dùng để trao đổi lấy hàng hóa và dịch vụ nhằm thỏa mãn bản thân và mang tính dễ thu nhận (nghĩa là mọi người đều sẵn sàng chấp nhận sử dụng) và thường được Nhà nước phát hành bảo đảm giá trị bởi các tài sản khác như vàng, kim loại quý, trái phiếu, ngoại tệ... Tiền là một chuẩn mực chung để có thể so sánh giá trị của các hàng hóa và dịch vụ. Thông qua việc chứng thực các giá trị này dưới dạng...

  pdf18p chuoi_cathegioi 17-10-2012 234 76   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài 11: quản trị tiền mặt và tồn kho', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p condaucon 26-07-2011 52 7   Download

 • Bài giảng Bài 7: Quyết định tồn quỹ tiền mặt và tồn kho hướng đến trình bày các vấn đề cơ bản về lý do công ty giữ tiền mặt; quyết định tồn quỹ tiền mặt tối ưu; quản trị thu chi tiền mặt; mô hình quyết định tồn kho;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  ppt40p codon_06 22-01-2016 121 13   Download

 • Quản trị tiền mặt: Lý do công ty giữ tiền mặt, Quyết định tồn quỹ tiền mặt tối ưu, Quản trị thu chi tiền mặt, Đầu tư tiền mặt tạm thời nhàn rỗi, Quản trị tồn kho, Mô hình quyết định tồn kho, Xác điểm đặt hàng

  pdf20p ziwan 10-03-2009 1118 383   Download

 • Chương 3 Quản trị vốn lưu động thuộc bài giảng Quản trị tài chính trình bày về các nội dung tổng quan về quản trị vốn lưu động, quản trị tiền mặt và chứng khoán thanh khoản cao, quản trị khoản phải thu và tồn kho và cuối cùng là bài tập ôn tập kiến thức đã học.

  pdf29p cheap_12 09-07-2014 177 58   Download

 • Khái niệm về vốn luân chuyển, quản trị tiền mặt và đầu tư chứng khoán ngắn hạn, quản trị các khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho là những nội dung chính trong chương 4 của bài giảng "Quản trị vốn luân chuyển". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf36p silentlovect 30-09-2015 169 25   Download

 • Trong chương 16 Quản trị vốn lưu động nằm trong bài giảng phân tích tài chính nhằm trình bày về các chính sách vốn lưu động, quản trị tiền mặt, quản trị hàng tồn kho và khoản phải thu, tín dụng thương mại và nợ vay ngân hàng. Sau khi học xong bài học sinh viên hiểu sâu hơn về công tác quản trị vốn lưu động.

  pdf19p yellow_12 02-06-2014 205 38   Download

 • Nội dung cơ bản của bài 7 Quyết định tồn quỹ tiền mặt và tồn kho trong bài giảng Quản trị tài chính nhằm nêu quyết định tồn quỹ tiền mặt, lý do công ty giữ tiền mặt, quyết định tồn quỹ tiền mặt tối ưu, quản trị thu chi tiền mặt, đầu tư tiền mặt tạm thời nhàn rỗi.

  ppt40p top_12 21-04-2014 289 71   Download

 • Trong bài giảng này người học sẽ được nghiên cứu tìm hiểu kiến thức về các chính sách vốn lưu động, quản trị tiền mặt, quản trị hàng tồn kho và khoản phải thu, tín dụng thương mại, nợ vay ngân hàng.

  pdf10p vcnhutuy 04-04-2014 89 14   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị vốn lưu động, kiến thức về vốn lưu động và đặc điểm, quản trị tiền mặt và chứng khoán có giá, quản trị các khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho, chính sách vốn lưu động. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt27p hpnguyen9 30-04-2018 123 17   Download

 • Chương này thảo luận các yếu tố liên quan đến việc quản trị tiền mặt quốc tế, các khoản phải Fourth quản thu, hàng tồn kho và lựa chọn phương ánEdition trị các tài sản lưu động thích hợp để tối đa hóa EUN / RESNICK giá trị của MNCs. QUẢN TRỊ TIỀN MẶT QUỐC TẾ QUẢ TRỊ TIỀN MẶT QUỐC TẾ Lý do dự trữ tiền mặt Động cơ giao dịch.

  pdf16p muaythai4 26-10-2011 136 33   Download

 • Nội dung của chương 8 Quản trị vốn lưu động nằm trong bài giảng quản trị tài chính nhằm trình bày về các chính sách vốn lưu động, quản trị tài sản lưu động, nguồn tài trợ ngắn hạn. Quản trị vốn lưu động – kiểm soát tiền mặt, hàng tồn kho, khoản phải thu, và quản lý nợ ngắn hạn.

  pdf83p navy_12 21-05-2014 212 30   Download

 • Chương 30 Quản trị hàng tồn kho và tiền mặt thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Tổng quan, quản trị hàng tồn kho, quản trị tiền mặt.

  ppt40p tienthanhcong7892 28-05-2014 100 24   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 30: Quản trị hàng tồn kho và tiền mặt cung cấp cho bạn những kiến thức về tồn kho nguyên vật liệu, tồn kho sản phẩm dở dang, tồn kho thành phẩm, cũng như các chi phí liên quan đến tồn kho, bên cạnh đó bài giảng còn giới thiệu tới bạn về mô hình quản lý hàng tồn kho EOQ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thêm nội dung chi tiết.

  pdf0p nomoney3 10-02-2017 84 10   Download

 • Chương 10 - Quản trị tài sản ngắn hạn giúp sinh viên hiểu được mục đích và nội dung của quản trị khoản phải thu, quản trị tồn kho, quản trị tiền mặt; hiểu được các điều kiện để thực hiện các quyết định quản trị khoản phải thu, tồn kho, tiền mặt; biết được các mô hình quản trị hàng tồn kho và tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf98p namthangtinhlang_02 04-11-2015 66 7   Download

 • Mời các bạn tham khảo những kiến thức về: Quản trị sản xuất và dịch vụ, dự báo trong quản trị sản xuất, quyết định về sản phẩm và công suất, hoạch định tổng hợp, quản trị tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư, lựa chọn vị trí của doanh nghiệp, bố trí mặt bằng, ứng dụng lý thuyết xếp hàng để bố trí nhân lực và phương tiện thông qua Giáo trình Quản trị sản xuất sau đây.

  pdf146p tienquy12a1 05-11-2010 1310 812   Download

 • Bài 11: Quản trị tiền mặt và tồn kho - Từ bài 11 này, chúng ta chúng ta sẽ tập trung phân tích xem các quyết định về quản lý tài sản, đặc biệt là tài sản lưu động, được thực hiện như thế nào. Bài này chỉ xem xét quản trị tiềm mặt và tồn kho.

  pdf18p thanh_trieu 24-12-2009 869 705   Download

 • Quản lý vốn luân chuyển (hàng hoá tồn kho, các khoản phải thu và tiền mặt) có ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng và thời gian luận chuyển của tiền mặt. Quản lý vốn luân chuyển và quản lý dòng tiền được hợp thành một thể thống nhất. Chúng được thảo luận đầu tiên trước khi tập trung vào quản lý tiền mặt.

  pdf153p one_12 24-01-2014 161 16   Download

 • Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Phương pháp hồi quy tương quan (OLS) với dữ liệu thu thập từ 27 doanh nghiệp lớn trong ngành thực phẩm - đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.trong giai đoạn 2009-2013 cho thấy mối quan hệ có ý nghĩa về mặt thống kê giữa hoạt động quản trị vốn lưu động, được đo lường thông qua các biến số kỳ thu tiền bình quân, kỳ trả tiền bình quân, số ngày tồn kho bình quân, chu kỳ chuyển hóa tiền mặt, và khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

  pdf13p hanh_tv32 02-05-2019 27 1   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Quản trị vốn luân chuyển được biên soạn nhằm giúp sinh viên có thể nắm vững và hiểu rõ các chính sách cơ bản của quản trị vốn luân chuyển bao gồm các quyết định về quy mô, cơ cấu tài sản và các biện pháp khai thác nguồn tài trợ cho vốn luân chuyển, quản trị các yếu tố cấu thành của vốn luân chuyển bao gồm tiền mặt, khoản phải thu và tồn kho, các biện pháp tài trợ ngắn hạn.

  pdf48p vixuka2711 13-06-2019 46 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản trị tiền mặt và tồn kho
p_strCode=quantritienmatvatonkho

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản