intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Qui định nhà nước

Xem 1-20 trên 801 kết quả Qui định nhà nước
 • Bài viết tập trung phân tích về phạm vi điều chỉnh của dự thảo “Luật Ban hành quyết định hành chính” và vấn đề ủy quyền ban hành quyết định hành chính được qui định trong dự luật. Trên cơ sở đó người viết nêu ra các quan điểm của mình về hai vấn đề nêu trên và đưa ra một số ý kiến, kiến nghị góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Ban hành quyết định hành theo tinh thần Hiến pháp 2013.

  pdf6p visystrom 22-11-2023 5 3   Download

 • Giáo trình Thực tập tốt nghiệp (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên thực hành bảo trì, lắp đặt, kiểm tra, thay thế các mạch điện tử, thiết bị điện tử đúng qui định kỹ thuật của nhà nước và doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc68p hoahogxanh01 04-10-2023 13 6   Download

 • Giáo trình Tổ chức quản lý sản xuất (Nghề: Công nghệ ôtô) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên sắp xếp được việc làm theo kế hoạch sản xuất của cơ sở một cách hợp lý và khoa học; bố trí được việc làm phù hợp với khả năng và trình độ của người lao động; tổ chức được kế hoạch sản xuất theo đúng qui định và tiến độ của cơ sở;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf116p cotieutieu 07-10-2023 7 4   Download

 • Giáo trình "Thực tập tốt nghiệp (Nghề Điện tử dân dụng - Trình độ: Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên ôn tập, tổng hợp các kiến thức, kỹ năng đã được học qua thực tiễn; đánh giá quá trình học tập của bản thân qua thực tiễn công việc; thực hành bảo trì, lắp đặt, kiểm tra, thay thế các mạch điện tử, thiết bị điện tử đúng qui định kỹ thuật của nhà nước và doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

  pdf65p kimphuong1126 12-09-2023 8 6   Download

 • Giáo trình "Thực tập tốt nghiệp (Nghề Điện tử dân dụng - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên ôn tập, tổng hợp các kiến thức, kỹ năng đã được học qua thực tiễn; đánh giá quá trình học tập của bản thân qua thực tiễn công việc; có kỹ năng thực hành bảo trì, lắp đặt, kiểm tra, thay thế các mạch điện tử, thiết bị điện tử đúng qui định kỹ thuật của nhà nước và doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

  pdf73p kimphuong1126 12-09-2023 6 5   Download

 • Giáo trình "Thực tập tốt nghiệp (Nghề: Điện tử dân dụng - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu giúp các em sinh viên ôn tập, tổng hợp các kiến thức, kỹ năng đã được học qua thực tiễn; đánh giá quá trình học tập của bản thân qua thực tiễn công việc; thực hành bảo trì, lắp đặt, kiểm tra, thay thế các mạch điện tử, thiết bị điện tử đúng qui định kỹ thuật của nhà nước và doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

  pdf58p kimphuong1122 23-08-2023 9 7   Download

 • Giáo trình "Thực tập tốt nghiệp (Nghề: Điện tử dân dụng - Trình độ: Cao đẳng hệ liên thông)" được biên soạn với mục tiêu giúp các em sinh viên ôn tập, tổng hợp các kiến thức, kỹ năng đã được học qua thực tiễn; đánh giá quá trình học tập của bản thân qua thực tiễn công việc; thực hành bảo trì, lắp đặt, kiểm tra, thay thế các mạch điện tử, thiết bị điện tử đúng qui định kỹ thuật của nhà nước và doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

  pdf58p kimphuong1122 23-08-2023 9 6   Download

 • Giáo trình "Thực tập tốt nghiệp (Nghề: Điện tử dân dụng - Trình độ: Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu giúp các em sinh viên ôn tập, tổng hợp các kiến thức, kỹ năng đã được học qua thực tiễn; đánh giá quá trình học tập của bản thân qua thực tiễn công việc; thực hành bảo trì, lắp đặt, kiểm tra, thay thế các mạch điện tử, thiết bị điện tử đúng qui định kỹ thuật của nhà nước và doanh nghiệp tuyển dụng lao động;...

  pdf54p kimphuong1122 23-08-2023 10 5   Download

 • Giáo trình "Thực tập tốt nghiệp (Nghề: Cơ điện tử - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên ôn tập, tổng hợp các kiến thức, kỹ năng đã được học qua thực tiễn; đánh giá quá trình học tập của bản thân qua thực tiễn công việc; thực hành bảo trì, lắp đặt, kiểm tra, thay thế các mạch điện tử, thiết bị điện tử đúng qui định kỹ thuật của nhà nước và doanh nghiệp tuyển dụng lao động;...

  pdf53p kimphuong1122 22-08-2023 7 4   Download

 • Giáo trình "Thực tập tốt nghiệp (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên ôn tập, tổng hợp các kiến thức, kỹ năng đã được học qua thực tiễn; đánh giá quá trình học tập của bản thân qua thực tiễn công việc; thực hành bảo trì, lắp đặt, kiểm tra, thay thế các mạch điện tử, thiết bị điện tử đúng qui định kỹ thuật của nhà nước và doanh nghiệp tuyển dụng lao động...

  pdf52p kimphuong1122 22-08-2023 7 5   Download

 • Giáo trình "Thực tập tốt nghiệp (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng hệ liên thông) được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên ôn tập, tổng hợp các kiến thức, kỹ năng đã được học qua thực tiễn; đánh giá quá trình học tập của bản thân qua thực tiễn công việc; thực hành bảo trì, lắp đặt, kiểm tra, thay thế các mạch điện tử, thiết bị điện tử đúng qui định kỹ thuật của nhà nước và doanh nghiệp tuyển dụng lao động...

  pdf52p kimphuong1122 22-08-2023 12 5   Download

 • Giáo trình "Thực tập tốt nghiệp (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên ôn tập, tổng hợp các kiến thức, kỹ năng đã được học qua thực tiễn; đánh giá quá trình học tập của bản thân qua thực tiễn công việc' thực hành bảo trì, lắp đặt, kiểm tra, thay thế các mạch điện tử, thiết bị điện tử đúng qui định kỹ thuật của nhà nước và doanh nghiệp tuyển dụng lao động...

  pdf46p kimphuong1122 22-08-2023 10 6   Download

 • Ebook Mấy vấn đề về quản lý nhà nước và củng cố pháp quyền trong lịch sử Việt Nam (Tập II): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Từ truyền thuyết qua thư tịch cổ, thử nhận định vài quan hệ luật tục thời đại Hùng Vương; Về cải cách của Hồ Quí Ly; Bộ máy đô hộ và hệ thống pháp luật của nhà Minh đặt ở nước ta dưới thời thuộc Minh (1407-1427); Chủ đích, phương châm xây dựng và thực thi pháp luật của Gia Long;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf90p viblackpanther 24-05-2023 3 1   Download

 • Bài viết "Hoàn thiện công tác đấu thầu xây lắp cho các công ty xây dựng tại Việt Nam" đánh giá tổng quan các nghiên cứu về đấu thầu cạnh tranh và phân tích kinh nghiệm của các công ty trong nước và trên thế giới và các qui định trong các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đề xuất các định hướng việc hoàn thiện công tác đấu thầu đối với các nhà thầu xây lắp.

  pdf5p chieuchieu03 25-04-2023 9 4   Download

 • Nội dung cuốn sách "Niên giám Thống kê tỉnh Hậu Giang 2018" được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt - Anh, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Những số liệu này đã được Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tiến hành thu thập, tính toán theo các phương pháp qui định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam và được biên soạn cho 5 năm (2014-2018), trong đó các số liệu từ 2017 trở về trước là số liệu chính thức, năm 2018 là số sơ bộ.

  pdf440p trangxanh0906 30-12-2022 11 3   Download

 • Nội dung cuốn sách "Niên giám Thống kê tỉnh Hậu Giang 2020" được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt - Anh, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Những số liệu này đã được Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tiến hành thu thập, tính toán, hiệu chỉnh lại dãy số liệu của năm 2016 theo các phương pháp qui định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Cuốn sách được biên soạn cho 5 năm (2016-2020), trong đó các số liệu từ 2019 trở về trước là số liệu chính thức; năm 2020 là số ước tính.

  pdf461p trangxanh0906 30-12-2022 10 3   Download

 • Luận văn "Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Huyện Ia Grai - Gia Lai" đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Huyện Ia Grai, đặc biệt từ khi thực hiện qui trình một cửa từ năm 2017; định hướng các giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Huyện Ia Grai.

  pdf111p unforgottennight04 14-09-2022 16 4   Download

 • Giáo trình Văn bản pháp qui cung cấp cho người học những kiến thức như: Những quy định chung về văn bản; văn bản pháp quy; văn bản hành chính; văn bản hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf45p dongcoxanh10 06-09-2022 27 7   Download

 • Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Bảo vệ và phát huy các giá trị của di sản văn hóa là trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng là điều đã được quy định trong các văn bản pháp luật của nhà nước, mời các bạn cùng tìm hiểu thêm về vấn đền này của phần 1 cuốn sách.

  pdf106p bakerboys04 16-05-2022 26 5   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu các đạo luật quy định hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf115p bakerboys04 16-05-2022 28 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2