intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy chuẩn chủ quan

Xem 1-20 trên 345 kết quả Quy chuẩn chủ quan
 • Tiêu chuẩn môi trường (TCMT) và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường (QCMT) được xem như là một trong các cơ sở cho các chủ thể căn cứ xem xét để có những hành động phù hợp với pháp luật môi trường khi tiến hành các hoạt động trong việc khai thác, quản lý và bảo vệ các yếu tố môi trường. Bài viết trình bày Quy chuẩn môi trường trong kiểm soát nguồn thải trong ngành công nghiệp khai khoáng ở Việt nam.

  pdf4p vishani2711 17-04-2020 16 0   Download

 • Chúng tôi giới thiệu với các bạn những bài giảng: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội dành cho bạn đọc tham khảo và sử dụng. Ngoài ra giáo viên giúp học sinh hoàn thiện khả năng tìm hiểu nội dung bài học và chuẩn bị cho tiết học thêm phần sinh động. Đồng thời nắm được cơ sở hình thành và phát triển của xã hội loài người, con người sáng tạo ra lịch sử dựa trên nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan. Hy vọng qua những bài giảng trên quý giáo viên tham khảo để học hỏi cách thức và kinh nghiệm thiết kế bài giảng của mình khi giảng dạy.

  ppt21p baobong2222 01-04-2014 553 73   Download

 • Quảng cáo banner : khó khăn do chưa theo quy chuẩn Quy chuẩn hóa trong kích thước đặt banner, và độ tin cậy của những số liệu thống kê từ phía các nhà cung cấp là chủ đề chính của buổi tọa đàm giữa các nhà điều hành cấp cao của các kênh truyền thông online, đại diện các nhà cung cấp và đại diện khách hàng mua dịch vụ quảng cáo số diễn ra ngày 16.9.2009 vừa qua.

  pdf5p robben1357 06-03-2011 73 12   Download

 • Việc thay đổi cơ quan chủ quản không làm thay đổi mô hình đào tạo của các trường cao đẳng hiện tại, tuy nhiên lại ảnh hưởng rất lớn đến chế độ làm việc của giảng viên về giờ chuẩn giảng dạy, quy đổi giờ chuẩn, nghiên cứu khoa học. Bài viết tập trung làm rõ những bất cập về chế độ làm việc của giảng viên các trường cao đẳng chuyên nghiệp khi chuyển đổi sang Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lí.

  pdf4p vicolor2711 10-07-2019 33 0   Download

 • Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng; áp dụng đối với chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, bảo hành và bảo trì, quản lý và sử dụng công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

  doc52p tuhuy 21-03-2009 10459 541   Download

 • Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua tích cực đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, việc tìm hiểu tư tưởng xây dựng con người trong bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị to lớn đối với phát huy nhân tố con người của Đảng ta hiện nay...

  doc5p caolaw 13-10-2009 1973 370   Download

 • Kaizen được ghép từ hai từ tiếng Nhật: Kai - "Thay đổi” và Zen - "Tốt hơn", nghĩa là "Thay đổi để tốt hơn" hoặc "Cải tiến liên tục". Xuất phát từ suy nghĩ rằng "trục trặc" có thể nảy sinh liên tục ở bất kỳ thời điểm nào, bộ phận nào của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, người Nhật đề ra triết lý quản lý Kaizen với nội dung 5S (năm nguyên tắc bắt đầu bằng chữ S trong tiếng Nhật) để khắc phục các "trục trặc" này......

  doc3p wanime 09-03-2009 684 314   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa đã để lại bản Di chúc lịch sử. Ngay sau khi Bác qua đời, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị về đợt sinh hoạt chính trị học tập và làm theo Di chúc của Người.

  doc5p caolaw 13-10-2009 382 136   Download

 • Để sản xuất một sản phẩm có chất lượng, chi phí để đạt được chất lượng đó phải được quản lý một cách có hiệu quả. Những chi phí đó chính là thước đo sự cố gắng về chất lượng. Sự cân bằng giữa hai nhân tố chất lượng và chi phí là mục tiêu chủ yếu của một ban lãnh đạo có trách nhiệm

  doc7p quocminh 02-03-2009 443 131   Download

 • Kết quả hoạt động công vụ phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng đội ngũ công chức. Chất lượng đội ngũ công chức được hình thành dựa trên cơ sở tiêu chuẩn công chức và chịu ảnh hưởng của các nội dung quy định trong tiêu chuẩn công chức.

  doc8p caolaw 13-10-2009 439 97   Download

 • MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông) BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ..........., ngày tháng năm BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QCVN/TCVN 1. Tên dự thảo QCVN/TCVN: Cơ quan/ban kỹ thuật biên soạn: Mã số đề tài (nếu thực hiện theo đề tài): Chủ trì đề tài (nếu thực...

  pdf3p quadau_haudau 28-01-2011 793 65   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về hoạt động bán hàng đa cấp và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

  doc13p kityco 16-12-2010 180 26   Download

 • Bài giảng Giới thiệu bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học nêu lên quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục tiểu học. Mời các bạn tham khảo.

  ppt52p cocacola_05 30-10-2015 76 21   Download

 • Tượng cổ Việt Nam còn lại cơ bản là tượng ở trong các chùa, được chú ý nhiều là tượng Phật và các Bồ tát. Nghệ nhân xưa tạc tượng dù theo trực quan và kinh nghiệm làm nghề là chính, song càng về sau - nhất là ở thời Nguyễn, khi kinh sách về quy cách tạc tượng và những quy chuẩn về tượng Phật được nhập vào Việt Nam và được in ấn để phổ biến rộng, thì nếu có điều kiện vẫn là những sách tham khảo rất tốt cho các nghệ nhân tạc tượng. Ở...

  pdf20p moi_tim 27-09-2012 95 16   Download

 • Quản lý tổ chức sự kiện bao gồm quá trình hoạch định và kiểm soát về chi phí (cost), công việc (content) và rủi ro (risk) đi kèm với những ràng buộc về luật pháp (legal), văn hóa đạo đức (ethical) và những thay đổi không thể lường trước được ở bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. MộtEvent luôn phải trải qua những thủ tục cơ bản sau: 1.Hình thành chủ đề (theme) cho event: chủ đề này sẽ chịu sự ràng buộc và chi phối bởi nhiều vấn đề vĩ mô như luật (regulation), khu vực tổ...

  pdf3p bibocumi17 03-12-2012 148 15   Download

 • MARC (Machine-Readable Cataloging) MARC21 quản lý thông tin thư mục Các loại tài liêu: Sách. Ấn phẩm nhiều kỳ. Tệp máy tính. Bản đồ. Tác phẩm âm nhạc. Tài liệu nghe nhìn. Tài liệu hỗn hợp. Các tiêu chuẩn chủ yếu sử dụng: ISO2108: Số hiệu sách quốc tế ISBN.ISO3297: Số hiệu ấn phẩm nhiều kỳ quốc tế ISSN.ISO6392: Bảng mã ngôn ngữ.ISO3166: Bảng mã nước

  ppt61p hoangyen999 04-05-2013 68 12   Download

 • Nghiên cứu này sử dụng mô hình chấp nhận công nghệ (TAM – Technology Acceptance Model) thông qua mô hình kinh tế lượng cấu trúc tuyến tính (SEM – Structural Equotion Model) phân tích các yếu tố tác động đến ý định sử dụng mạng xã hội của nhóm khách hàng là sinh viên trong các trường đại học.Trong điều kiện kết quả khảo sát sinh viên các trường đại học tại Tp. Biên Hòa cho thấy các yếu tố tác động đến ý định sử dụng mạng xã hội của sinh viên gồm quy chuẩn chủ quan, thái độ sử dụng, và nhận thức kiểm soát hành vi.

  pdf5p cathydoll5 27-02-2019 92 12   Download

 • Ban hành văn bản là hoạt động đặc biệt quan trọng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Vì thế, có nhiều quy định liên quan tới việc ban hành... 1. Chương trình ban hành văn bản pháp luật Trong Hiến pháp năm 1946 mới chỉ có quy định về dự án ngân sách hàng năm (Điều 52); Hiến pháp năm 1959 có quy định thêm về “kế hoạch kinh tế nhà nước” (Điều 50) mà chưa có quy định về việc lập và phê chuẩn chương trình xây dựng pháp luật. Điều đó phù hợp...

  pdf10p bach_nhat 27-02-2012 90 7   Download

 • Khi lập quy trình, điều quan trọng là phải lập kế hoạch cẩn thận, chúng ta cần chú ý: phong cách viết của tổ chức cùng một vấn đề nhưng các tổ chức khác nhau nhấn mạnh nhiều hay ít tùy thuộc vào phong cách viết và báo cáo của tổ chức, kinh nghiệm và đặc điểm của người sử dụng quy trình, loại hình nhiệm vụ, ví dụ: quản trị, nhận thức, ra quyết định, nơi cần quy trình, phạm vi của quy trình, mức độ chi tiết, cách sử dụng từ, ví dụ: chủ động, phức tạp, các gạch đầu dòng, sự đóng góp của các chuyên gia về nội dung...

  pdf17p lottexylitol 08-07-2019 60 7   Download

 • Qua nghiên cứu, nhóm tác giả xác định các yếu tố quan trọng tác động đến khởi nghiệp của sinh viên đại học hiện nay tại TPHCM bao gồm: Nền tảng gia đình, xu hướng chấp nhận mạo hiểm, tư duy làm chủ, thái độ ham muốn kinh doanh, kinh nghiệm làm việc, giáo dục, quy chuẩn chủ quan và các yếu tố môi trường tác động. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp hiệu quả giải quyết vấn đề.

  pdf13p hanh_tv22 22-03-2019 58 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1003 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy chuẩn chủ quan
p_strCode=quychuanchuquan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2