intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định công trình xây dựng

Xem 1-20 trên 2881 kết quả Quy định công trình xây dựng
 • Trung tâm nghiên cứu đào tạo và phát triển kỹ năng Quản lý ----------------------------- Hồ sơ , tài liệu hoàn thành công trình xây dựng và bản vẽ hoàn công Người soạn : Lê Văn Thịnh Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Bộ Xây dựng I. Hồ sơ hoàn công 1. Hồ sơ hoàn công Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP thì Chủ đầu tư có trách nhiệm tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công...

  pdf29p ctnhukieu10 27-04-2011 2054 687   Download

 • Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng; áp dụng đối với chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, bảo hành và bảo trì, quản lý và sử dụng công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

  doc52p tuhuy 21-03-2009 10422 541   Download

 • QCVN 03 : 2009/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số: 33/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009. 1.1 Phạm vi điều chỉnh Qui chuẩn này qui định loại và cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm công trình xây mới và cải tạo sửa chữa. 1.2 Đối tượng áp dụng Qui chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng...

  doc33p thanhtuyenquang 01-06-2010 741 200   Download

 • Trong khoảng 10 năm lại đây, ở nước ta lĩnh vực đầu tư xây dựng được tập trung cao, thu hút nhiều nguồn vốn trong và ngoài nước. Công trình xây dựng (CTXD) tăng nhanh cả về số lượng, quy mô và giá trị đầu tư. Một tỉnh không lớn như Bắc Ninh, nhận định trên cũng được chứng minh khá rõ. Năm 1997, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng cơ bản chỉ chiếm 23,77% thì năm 2006 đã là 47,8%. Trong năm 2006, trên địa bàn tỉnh có gần 500 công trình đang thi công xây dựng, trong...

  pdf4p mualan_mualan 27-02-2013 417 170   Download

 • Bài giảng Lập dự án công trình xây dựng giao thông - Phần 2 cung cấp các khái niệm tổng quát, các giai đoạn thiết kế đối với dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Giới thiệu về tiêu chuẩn thiết kế cầu, các quy định của tiêu chuẩn hiện nay về tải trọng tính toán thiết kế cầu và các hệ số dùng trong tính toán. Phần này cũng hướng dẫn phân tích các tài liệu khi thiết kế các phương án cầu và phương pháp lập các phương án đối với tuyến đường, cầu, nút giao, hầm. Mời các bạn tham khảo.

  pdf24p allbymyself_07 01-02-2016 127 36   Download

 • Trình tự thực hiện: - Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng và kinh phí cấp GCN tại Sở XD. Nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian giao GCN, nếu không đủ giấy tờ thì hướng dẫn tổ chức nộp đủ giấy tờ theo quy định; - Sở XD kiểm tra hồ sơ, thể hiện các nội dung trên giấy chứng nhận và trình UBND cấp tỉnh ký (hoặc thực hiện ký trong trường hợp được uỷ...

  doc2p phihung 21-08-2009 130 26   Download

 • Trình tự thực hiện: - Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại UBND cấp huyện. Nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian giải quyết; - UBND cấp huyện ký cấp đổi giấy chứng nhận. Cơ quan cấp giấy chứng nhận phải thu hồi và cắt góc giấy chứng nhận cũ để lưu hồ sơ.

  doc2p phihung 21-08-2009 137 12   Download

 • Trình tự thực hiện: - Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận việc thay đổi tại UBND cấp xã (khu vực nông thôn), tại UBND cấp huyện (khu vực đô thị). Nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian giải quyết; - UBND cấp huyện xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận; cá nhân nhận giấy chứng nhận phải ký nhận vào số đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng. ...

  doc2p phihung 21-08-2009 108 10   Download

 • Trình tự thực hiện: - Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng tin cuối cùng trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc sau thời hạn niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở UBND cấp xã, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại UBND cấp huyện. Nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian giải quyết; - UBND cấp huyện ký cấp lại giấy chứng nhận và đóng dấu “cấp lại lần thứ…” theo...

  doc2p phihung 21-08-2009 145 7   Download

 • Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 53.3. Thành phần số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trong đó nêu rõ lý do mất giấy và cam đoan chịu trách nhiệm; - Giấy tờ xác nhận về việc mất giấy chứng nhận và biên lai xác nhận đã đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định về việc mất giấy chứng nhận. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) ...

  doc2p phihung 21-08-2009 174 5   Download

 • Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp đổi; - Giấy chứng nhận cũ đã được cấp theo quy định.

  doc2p phihung 21-08-2009 123 4   Download

 • Luận văn được kết cấu thành 3 chương, bao gồm các nội dung về lý luận, phương pháp luận và quá trình phân tích môi trường hoạt động bên ngoài, bên trong của Trung tâm từ đó lựa chọn các chiến lược phù hợp cho Trung tâm Quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ đến năm 2016.

  pdf2p nguyentienphong1802 29-05-2017 34 7   Download

 • Ngoài danh mục từ viết tắt, mục lục, lời mở đầu, phần A về tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết của đề tài, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, các Phụ lục, Phần B Nội dung luận án chia thành 3 chương như sau: Chương 1/ Cơ sở lý luận của trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra. Chương 2/ Thực trạng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra. Chương 3/ Thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra.

  pdf252p hanh_tv30 24-04-2019 50 9   Download

 • Công văn 1425/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc xử lý bù chênh lệch giá cáp điện từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2006 đối với các dự án, công trình xây dựng triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 51 2   Download

 • Bằng phương pháp so sánh, tổng hợp, phân tích các quy định pháp luật thực định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra, tác giả sẽ làm rõ những bất cập trong quy định của pháp luật, vướng mắc khi áp dụng. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật tương ứng cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng trong thực tiễn.

  pdf11p visatori2711 20-04-2019 40 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành" nhằm đề xuất được các giải pháp, kiến nghị có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM của các NHTM Việt Nam.

  pdf29p hanh_tv30 24-04-2019 19 0   Download

 • Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ các cơ sở lý luận cũng như các quy định của pháp luật về thế chấp công trình xây dựng tại Việt Nam; nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật và tình hình thực tiễn thi hành pháp luật về vấn đề này. Trên cơ sở đó, đưa ra những chỉ ra những những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật cũng như tăng cường các giải pháp để bảo đảm việc thực hiện thế chấp công trình xây dựng được thực hiện một cách có hiệu quả.

  pdf29p cotithanh321 06-08-2019 8 0   Download

 • Kiểm định chất lượng công trình xây dựng (viết tắt là kiểm định) là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm kết hợp với việc xem xét, đánh giá hiện trạng bằng trực quan.

  ppt89p anh525354 11-10-2012 289 143   Download

 • Nghị định của Chính phủ Về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

  doc52p fecucp 14-05-2010 182 34   Download

 • Công tác nghiên cứu khoa học được Viện KHCN Xây dựng xác định là nhiệm vụ hàng đầu, tập trung trên các lĩnh vực: đảm bảo hiệu quả, chất lượng sản phẩm công trình xây dựng; đồng bộ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và phục vụ công tác quản lý Nhà nước của ngành Xây dựng. Sản phẩm của các đề tài nghiên cứu của Viện là các tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật hoặc quy trình công nghệ áp dụng vào thực tế. Dưới đây là tóm lược...

  pdf5p mualan_mualan 27-02-2013 50 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định công trình xây dựng
p_strCode=quydinhcongtrinhxaydung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản