Quy định mức giá

Xem 1-20 trên 2775 kết quả Quy định mức giá
 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf41p bupbebagsu 16-01-2013 17 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf5p hoamai_do 01-02-2013 39 2   Download

 • Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng Giai đoạn 2015-2016; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf3p ngochuyen2345 23-10-2015 19 0   Download

 • Quyết định số 946/QĐ-UBND quy định mức giá cước của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí đối với báo Quảng Ngãi. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc2p nghqcp 09-11-2017 1 0   Download

 • Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, mô tô, ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  pdf4p 0162987154 16-11-2017 5 0   Download

 • "Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người bị bệnh phong trên địa bàn thành phố Hà Nội" gồm 2 điều chính: Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người bị bệnh phong trên địa bàn thành phố Hà Nội; Điều 2. Điều khoản thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  doc3p hpnguyen1 02-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND triển khai thực hiện nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  doc2p daovanmanh_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Bình Định.

  doc94p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 13

  pdf4p daumeoduoicop 26-03-2010 169 7   Download

 • Quyết định 12/2013/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf16p buitubt 05-03-2014 15 1   Download

 • Thông tư số 04/2016/TT-BTTTT về việc quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí, căn cứ Nghị định số 177/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP, căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p tranghihui 08-04-2016 27 0   Download

 • Nghị quyết số 52/2017/NQ-­HĐND quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

  doc2p nghiquyet01 20-11-2017 1 0   Download

 • Nghị quyết số 58/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh.

  doc44p nghiquyet01 20-11-2017 1 0   Download

 • Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và áp giá, mức giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 8 0   Download

 • Nghị quyết số 71/2017/NQ-­HĐND quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  doc120p nghiquyet0910 22-11-2017 2 0   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở CÔNG TY, DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC CỦA VIỆT NAM CÓ THUÊ MƯỚN LAO ĐỘNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một...

  pdf12p vienthieu 31-12-2010 205 77   Download

 • Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

  doc10p hkquoc 29-11-2010 276 74   Download

 • Nghị định 167/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

  doc3p hoangchau 19-08-2009 289 23   Download

 • Giá thay đổi thường xuyên CS giá không rõ ràng khi giải thích cho khách hàng Quyết định về giá đưa ra không dựa trên NCTT Giá không phù hợp với TT mục tiêu Doanh nghiệp gặp vấn đề đối với những quy định về giá

  pdf22p meomay_12 26-12-2013 57 13   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC VÀ CÂY TRỒNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf20p chuon-chuon 18-01-2012 73 8   Download

Đồng bộ tài khoản