Quy định tỷ lệ phần trăm

Xem 1-20 trên 76 kết quả Quy định tỷ lệ phần trăm
 • "Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định tỷ lệ phần trăm phân chia một số khoản thu giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội" gồm 3 điều: Điều 1. Quy định về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia một số khoản thu giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội; Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố; Điều 3. Điều khoản thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf6p hpnguyen1 02-03-2018 2 0   Download

 • Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ kết quả đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawbds2 06-11-2009 63 6   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 3/12/2004; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006; Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng ngày 03/6/2008; Căn cứ Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp ngày 03/6/2008;

  pdf6p conchokon 24-09-2012 95 7   Download

 • TCVN 5465-25:2014 quy định phương pháp sử dụng axit tricloaxetic và clorofom để xác định tỷ lệ phần trăm của xơ polyeste sau khi loại bỏ các chất không phải là xơ, trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần là xơ polyeste với các xơ khác, trừ một loại của xơ aramit (polyamit imit), xơ polyamit, xơ clo, và xơ modacrylic.

  doc4p thangnamvoiva6 19-07-2016 2 1   Download

 • Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách giữa các cấp ngân sách được hưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2007 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf11p lawbmhc4 24-11-2009 51 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CÁC LOẠI TÀI SẢN ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

  pdf4p nuockhoangchanh 29-12-2011 16 1   Download

 • Quyết định 18/2013/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

  pdf2p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 30 1   Download

 • Quyết định 24/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đính chính nội dung đã ghi tại Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 05/01/2007 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách giữa các cấp ngân sách được hưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2007-2010

  pdf2p myngoc 13-08-2009 106 6   Download

 • Quyết định 02/2015/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

  pdf3p saoanhnovoicochong 31-01-2015 21 5   Download

 • Quyết định 01/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ kết quả đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  pdf2p mychau 18-08-2009 75 3   Download

 • Quyết định 16/2009/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

  pdf1p lawttnh10 12-11-2009 40 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA KHOẢN THU TỪ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP VÀ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

  pdf4p tymong_manh 21-11-2012 26 2   Download

 • Quyết định 23/2013/QĐ-UBND đính chính Quyết định 18/2013/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

  pdf2p thanhthienhoang23 19-05-2014 17 1   Download

 • Nghị quyết số: 177/2015/NQ-HĐND về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf3p ngochuyen2345 23-10-2015 13 1   Download

 • Quyết định số: 26/2014/NQ-HĐND về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô cho các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thị xã của tỉnh Ninh Bình; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 9 0   Download

 • Quyết định số: 37/2015/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf4p cuonghuyen0628 13-11-2015 3 0   Download

 • Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng.

  pdf35p sontratckh 10-12-2010 277 49   Download

 • Quyết định 52/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 - 2010

  pdf17p lythong 18-08-2009 345 38   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ DOANH THU TỐI THIỂU VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CHI PHÍ TIÊU HAO NHIÊN LIỆU TỐI ĐA SO VỚI DOANH THU CỦA TỪNG LOẠI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI Ô TÔ, MÁY THI CÔNG ĐỂ LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ PHẢI NỘP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf7p keodualadua 13-12-2012 43 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THU CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ, CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM TRÍCH LẠI CHO CÁC ĐƠN VỊ THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH THUỘC THẨM QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

  pdf66p quadau_haudau 28-01-2011 119 4   Download

Đồng bộ tài khoản