intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy luật quan hệ quốc tế

Xem 1-20 trên 400 kết quả Quy luật quan hệ quốc tế
 • Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là qui luật hết sức phổ biến trong công cuộc xây dựng đất nước của mỗi quốc gia. Sự mâu thuẫn hay phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất đều có ảnh hưởng rất lớn tơí nền kinh tế. Sự tổng hoà mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tạo nên một nền kinh tế có lực lượng sản xuất phát triển kéo theo một quan hệ sản...

  doc16p khoailangbore_3190 05-12-2009 1281 349   Download

 • Khái niệm Quy luật trong Quan hệ Quốc tế: Khái niệm chung. Quy luật phát triển xã hội. Quy luật trong QHQT. Những quan niệm khác nhau về Quy luật trong QHQT: Chủ nghĩa Mác-xít. Chủ nghĩa Hiện thực. Chủ nghĩa tự do. Một số điểm chung của các lý thuyết về tính quy luật trong Quan hệ quốc tế. Quan điểm của Đảng và nhà nước Việt Nam về tính quy luật của Quan hệ quốc tế.

  ppt21p dahoaquan2509 30-07-2013 152 40   Download

 • Quy luật: là một phạm trù triết học chỉ chiều hướng vận động và phát triển của thế giới vật chất và tinh thần.QHQT là một dạng đặc thù của quan hệ xã hội, do vậy những quy luật trong quan hệ xã hội cũng có tác dụng trong QHQT

  ppt14p chaen_12 10-12-2013 80 8   Download

 • Sau Đại hội toàn quốc lần thứ VIII, tiếp tục thực hiện đường lối được đề ra từ Đại hội VI của Đảng, giờ đây chúng ta bước vào thời kỳ phát triển mới- thời kỳ đẩy nhanh công nghhiệp hoá hiện đại hoá đất nước định hướng phát triển nhằm mục tiêu xây dựng nước ta thành một nước có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ câu kinh tế hợp lý quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của Lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh...

  pdf23p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 303 90   Download

 • Tranh chấp tồn tại phổ biến trong quan hệ quốc tế. Làm thế nào để giải quyết những tranh chấp này một cách có hiệu quả và phù hợp với các quy định của luật quốc tế?

  pdf14p chaen_12 10-12-2013 218 39   Download

 • Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là qui luật hết sức phổ biến trong công cuộc xây dựng đất nước của mỗi quốc gia. Sự mâu thuẫn hay phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất đều có ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế.

  doc12p duyphuc_tt 10-05-2011 163 34   Download

 • Ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào, pháp luật luôn đóng một vai trò rất quan trọng. Nó là tiêu chuẩn pháp lý cho mọi hoạt động trong đời sống xã hội. Trong hệ thống pháp luật đó có pháp luật về hợp đồng kinh tế, nó điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực hoạt động kinh tế. Hiện nay, khi đã chuyển đổi sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN thì pháp...

  pdf83p cugiai1311 01-11-2012 102 22   Download

 • Trên cơ sở trình bày và xem xét quá trình hình thành và phát triển của lý thuyết QHQT, bài viết đưa ra một số nhận xét như: Các lý thuyết QHQT đều ra đời từ phương Tây và phát triển cũng chủ yếu ở phương Tây; Việc xây dựng các lý thuyết QHQT đều được xây dựng trên cơ sở khoa học; Các lý thuyết QHQT đều có xu hướng phát triển theo hướng liên ngành, đa ngành; Việc xây dựng lý thuyết QHQT không chỉ nhằm giải thích quá khứ, hướng dẫn hành động trong hiện tại mà còn để dự báo tương lai; Hầu hết các lý thuyết QHQT ra đời trước năm 1945 đều dựa trên quan điểm duy vật và chú ý đến tính quy luật tro...

  pdf12p nguathienthan 04-10-2019 33 1   Download

 • Luật du lịch quốc tế là hệ thống những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội có yếu tố nước ngoài liên quan đến hoạt động du lịch. Được biểu hiện qua ba mối quan hệ cơ bản sau: Mối quan hệ giữa các quốc gia với nhau trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, xúc tiến phát triển về du lịch; Mối quan hệ giữa các tổ chức du lịch quốc tế (bao gồm các tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ), tổ chức kinh doanh du lịch du lịch quốc tế, khách du lịch quốc tế với quốc gia...

  doc21p phuongcau 05-08-2010 594 178   Download

 • Luật kinh doanh quốc tế do PGS TS Mai Hồng Quỳ biên soạn trình bày các vấn đề sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về luật thương mại quốc tế, một số định chế quan trọng của hệ thống thương mại quốc tế của WTO, hợp đồng thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf32p five_12 19-03-2014 744 176   Download

 • Luật đầu tư Quốc tế là lĩnh vực pháp luật bao gồm tổng thể các quy phạm pháp lý quốc tế điều chỉnh mối quan hệ giữa nước nhận đầu tư và đầu tư nước ngoài trong việc khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Luật đầu tư Quốc tế: Bài 1".

  pdf0p vietanha3bmt 31-05-2016 392 38   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam theo quy định của Hiệp định TRIPS/WTO, giúp có một cái nhìn đúng đắn và cơ bản về sở hữu trí tuệ.

  pdf17p truongtien_05 28-03-2018 73 11   Download

 • Trong bối cảnh Việt Nam chưa có đạo luật Tư pháp quốc tế, Bộ luật Dân sự 2015 vẫn đóng vai trò là luật chung trong việc điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Bài viết cũng đánh giá một số bất cập trong các quy định về hợp đồng của Điều 683 Bộ luật Dân sự 2015.

  pdf11p vicoachella2711 22-10-2020 11 3   Download

 • Nội dung tài liệu trình bày những quy định chung, phòng, chống và khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường, quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, quan hệ quốc tế về bảo vệ môi trường và điều khoản thi hành của Luật Bảo vệ môi trường 1993.

  pdf13p roongkloi10 11-08-2017 73 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu về luật tố tụng quốc tế và các quan hệ tố tụng liên quan đến thủ tục tố tụng quốc tế minh chứng thủ tục tố tụng quốc tế có xuất phát điểm dự trên các quy phạm giống nhau về nội dung được áp dụng trước hết trong thủ tục tố tụng quốc gia và dần dần trở thành một lĩnh vực hợp tác quốc tế độc lập được điều chỉnh bằng các quy phạm luật tố tụng quốc tế.

  pdf12p truongtien_09 10-04-2018 25 1   Download

 • Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là qui luật hết sức phổ biến trong công cuộc xây dựng đất nước của mỗi quốc gia. Sự mâu thuẫn hay phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất đều có ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế.

  pdf12p trungtri 09-07-2009 10153 1207   Download

 • Tiểu luận: Quy luật vận động của nền kinh tế phù hợp với sự phát triển của Lực lượng sản xuất 1 Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là qui luật hết sức phổ biến trong công cuộc xây dựng đất nước của mỗi quốc gia. Sự mâu thuẫn hay phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất đều có ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế. Sự tổng hoà mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ...

  pdf5p ctnhukieu10 13-05-2011 378 81   Download

 • Hiện nay, tình hình quan hệ quốc tế càng trở nên phức tạp. Nhiều tranh chấp về biên giới lãnh thổ, biển đông, môi trường hay vấn đề tôn giáo sác tộc càng khiến cho quan hệ quốc tế ngày càng nhiều mâu thuẫn. Lúc này, để giải quyết nhưng tranh chấp cũng như các vấn đề liên quan đến Luật quốc tế bằng biện pháp hòa bình là biện pháp hiệu quả và tránh những hậu quả đáng tiếc. Tòa án công lý quốc tế là một trong sáu cơ quan chuyên môn chính của LHQ có nhiệm vụ...

  pdf10p cugiai1311 01-11-2012 265 42   Download

 • Người bán có trách nhiệm đưa hàng đến địa điểm quy định để giao cho người vận tải. Người mua có trách nhiệm thuê phương tiện và trả tiền chặng đường vận tải chính. Áp dụng cho mọi phương tiện vận tải. người mua chịu chi phí bốc xếp hàng lên phương tiện vận tải. người mua chịu chi phí vận chuyển đến vị trí đó. Người mua chịu mọi chi phí, rủi ro để làm thủ tục nhập khẩu. Giao hàng tại xưởng Giao tại vị trí trung chuyển do người bán chỉ định...

  ppt16p daihocmarketing7 07-08-2012 150 39   Download

 • Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành xu thế khách quan chi phối sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia và quan hệ quốc tế, bắt nguồn từ quy luật phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động quốc tế. Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Trong bối cảnh hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ đơn thuần giới hạn trong phạm vi cắt giảm thuế quan mà đã được mở rộng ra tất cả lĩnh vực liên quan...

  doc18p meoconxhh178 05-04-2013 117 33   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy luật quan hệ quốc tế
p_strCode=quyluatquanhequocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2