intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyền được pháp luật bảo hộ

Xem 1-20 trên 227 kết quả Quyền được pháp luật bảo hộ
 • Để phục vụ công tác giảng dạy đạt hiệu quả mới các bạn tham khảo bài giảng Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng thân thể sức khỏe danh dự và nhân phẩm. Bao gồm toàn bộ bài giảng hay được đưa vào bộ sưu tập giúp cho quý vị cùng các em học sinh tham khảo trước nội dung bài học, bên cạnh đó các em biết được nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân, có kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong các tình huống để bảo vệ tính mạng, thân thể, sức khẻo, danh dự và nhân phân phẩm.

  ppt20p aidiem22 27-03-2014 555 51   Download

 • Mời các bạn tham khảo qua những bài Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng thân thể sức khỏe danh dự và nhân phẩm để biên soạn và giảng dạy tốt hơn. Qua bài Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng thân thể sức khỏe danh dự và nhân phẩm giúp học sinh hiểu những quy định của pháp luật về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân. Hy vọng qua tài liệu này thầy cô giáo tham khảo giáo án này để nâng cao kiến thức và kĩ năng biên soạn đạt hiệu quả cao.

  doc13p phanchi2222 29-03-2014 841 40   Download

 • Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa của các quyền tự do cơ bản của công dân: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể ; Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng , sức khỏe , danh dự và nhân phẩm ; Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở; Quyền bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại , điện tín ; Quyền tự do ngôn luận. - Trình bày được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản...

  doc14p cobephuthuy 09-04-2011 678 91   Download

 • "Bài giảng Giáo dục công dân 12 - Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (Tiết 2)" tìm hiểu quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.

  pdf12p hoanggiaminh7791 19-01-2021 22 1   Download

 • Hướng tới mục đích chung của những bài giáo án trong bộ sưu tập là giúp cho các em học sinh biết được quyền bất khả xâm phạm về nhà ở của công dân. Với mong muốn giúp cho học sinh tìm hiểu sâu hơn qua bài học: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng thân thể sức khỏe danh dự và nhân phẩm thì chúng ta biết được những quy định của pháp luật về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, nhân phẩm. Đây là tài sản quý giá nhất của con người được bảo vệ và giữ gìn.

  doc9p phanchi2222 29-03-2014 470 30   Download

 • MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: - Hiểu những quy định của pháp luật về quyền được PL bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm, hiểu đó là tài sản quý nhất của con người cần phảI giữ gìn, bảo vệ. - Biết tự bảo vệ mình khi có nguy cơ bị xâm hại thân thể, danh dự, nhân phẩm, không xâm hại

  pdf5p abcdef_26 03-09-2011 190 13   Download

 • Quyền đẳng bình một trong các bản của làngười được cộngquyền cơ con đồng thế giới thừa nhận và được quy định trong luật quốc tế cũng như luật của các quốc gia. Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền ngày 10/12/1948 của Liên hợp quốc đã khẳng định: "Mọi người sinh ra đều bình đẳng về phẩm giá và các quyền, họ được phú cho lí trí và tương lai và phải đối xử với nhau trong tình anh em" và "mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ, không có bất kì...

  pdf10p dontetvui 23-01-2013 63 9   Download

 • Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 6: Công dân và các quyền tự do cơ bản (Tiết 1) tìm hiểu về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự của công dân,

  ppt35p dunghaiphong_hoaphuong 24-06-2020 22 2   Download

 • "Giáo án Giáo dục công dân 12 - Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (Tiết 1)" trình bày khái niệm, nội dung, ý nghĩa của các quyền tự do cơ bản của công dân: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể; Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng , sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở; Quyền bảo đảm an tồn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín; Quyền tự do ngôn luận.

  pdf4p jijijibaby 27-10-2020 13 0   Download

 • Bài viết này tìm hiểu về quyền được giúp đỡ và bảo hộ gia đình từ góc độ pháp lý, xã hội và kinh tế tại Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

  pdf19p vhuyenthao 24-12-2020 6 0   Download

 • Thông qua những bài soạn giáo án trên quý thầy cô và các em cùng tham khảo bộ sưu tập giáo án Giáo dục công dân 12 bài 6. Qua những bài soạn giáo án trên học sinh củng cố lại các kiến thức của bài học về: khái niệm, nội dung, ý nghĩa của các quyền tự do cơ bản của công dân được pháp luật bảo hộ. Đồng thời có ý thức bảo vệ quyền tự do cơ bản của mình, tôn trọng và không được tự ý xâm phạm các quyền tự do cơ bản của người khác...

  doc24p baobong2222 01-04-2014 1044 122   Download

 • Trong lĩnh vực bảo hộ sở hữu công nghiệp, công dân của bất kỳ nước thành viên nào cũng đều được hưởng các điều kiện thuận lợi như công dân của tất cả các nước thành viên khác mà luật tương ứng của các nước đó quy định hoặc sẽ quy định mà; hoàn toàn không ảnh hưởng đến các quyền được quy định riêng trong Công ước này. Do đó,họ được hưởng sự bảo hộ và công cụ bảo vệ pháp luật......

  pdf27p tuongvan 08-07-2009 265 84   Download

 • Con người được coi là vốn quý của xã hội, là đối tượng hàng đầu được pháp luật nói chung, luật hình sự nói riêng, bảo vệ. Bảo vệ con người trước hết là bảo vệ tính mạng, sức khỏe, bảo vệ nhân phẩm, danh dự của họ, vì đó là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu đối với con người. Điều 71 Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về...

  pdf123p cugiai1311 01-11-2012 139 50   Download

 • Ở một số nước, pháp luật hiện hành công nhận bảo hộ quyền tác giả đối với một số kiểu dáng nhất định, ví dụ, kiểu dáng của sản phẩm dệt may và vải. Ở nhiều nước, bạn có thể được sự bảo hộ đồng thời (cụ thể là bảo hộ quyền tác giả và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp) cùng tồn tại song song đối với cùng một kiểu dáng, trong khi ở một số nước khác, bạn chỉ được chọn một trong hai hình thức bảo hộ này. Trước khi quyết định hình thức bảo hộ...

  pdf4p bookmarks 08-04-2011 287 43   Download

 • 1. A. BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU 1. I. Khái niệm bảo vệ quyền sở hữu Quyền sở hữu là một chế định quan trọng trong pháp luật nói chung và pháp luật dân sự nói riêng. Việc nhà nước công nhận các quyền năng của chủ sở hữu đã tạo điều kiện cho các chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu hợp pháp được thực hiện các quyền năng của mình đối với tài sản thuộc sở hữu của mình, hay có thể nói là được pháp luật bảo hộ. Việc bảo vệ quyền sở hữu được đặt ra khi...

  pdf2p hoathietmoclan 17-09-2011 151 41   Download

 • 1. I. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển pháp luật thừa kế của Việt Nam 2. II. Các nguyên tắc của quyền thừa kế 3. 1. Pháp luật bảo hộ quyền thừa kế tài sản của cá nhân  Quyền hiến định và được cụ thể hóa trong BLDS 2005 (điều 631). Nội dung nguyên tắc: PL bảo đảm chuyển quyền định đoạt của cá nhân đối với tài sản sau khi cá nhân đó chết thông qua việc lập di chúc, nếu không lập di chúc để định đoạt tài sản của mình thì việc thừa kế...

  pdf3p hoathietmoclan 17-09-2011 123 34   Download

 • I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 2 bài 6 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. Giúp học sinh nêu được KN, ND, ý nghĩa của quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ danh dự, nhân phẩm của công dân. 2. Về kĩ năng. - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền tự do của công dân. - Biết bảo vệ mình trước các hành vi xâm phạm của người khác. 3. Về thái độ. - Có ý thức bảo vệ quyền tự...

  pdf5p abcdef_34 18-09-2011 227 16   Download

 • Bàn về việc xác định "hai phần ba xuất của một người thừa kế theo pháp luật" “Điều 18. Xét xử công khai Việc xét xử của toà án được tiến hành công khai, mọi người đều có quyền tham dự, trừ trường hợp do Bộ luật này quy định. Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong mĩ tục của dân tộc hoặc trường hợp cần bảo vệ an toàn, để giữ bí mật của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ thì toà án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên...

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 79 8   Download

 • Vấn đề văn hoá pháp luật ở nước ta trong giai đoạn hiện nay Văn phòng thừa phát lại được quyền thoả thuận để tống đạt các văn bản của Cơ quan thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan thi hành án dân sự quận, huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh; Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các toà án nhân dân quận, huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh

  pdf8p duongphuongtim 23-04-2013 52 7   Download

 • Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức hành nghề công chứng được pháp luật quy định chung không có sự phân biệt giữa phòng công chứng và văn phòng công chứng. Quy định này bảo đảm sự bình đẳng của các tổ chức hành nghề công chứng trong hoạt động công chứng và trong quản lí nhà nước về công chứng.

  pdf4p hoathinhbrave 04-05-2013 65 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Quyền được pháp luật bảo hộ
p_strCode=quyenduocphapluatbaoho

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2