intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 25

Xem 1-20 trên 1572 kết quả Quyết định 25
 • Quyết định 25/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

  doc60p thienthan 19-08-2009 350 78   Download

 • Quyết định 25/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2008

  pdf30p nguyenchien 08-08-2009 355 71   Download

 • Quyết định 25/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành các mẫu văn bản; qui định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh...

  doc11p thienthan 19-08-2009 245 41   Download

 • Quyết định 25/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn trong xây dựng công trình giao thông

  doc6p thienthan 19-08-2009 200 27   Download

 • Quyết định 25/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821 - 960 MHz và 1710 - 2200 MHz

  pdf5p trangson 19-08-2009 145 18   Download

 • Quyết định 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành quy định về lĩnh vực, trình tự tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

  pdf15p lawttnh3 11-11-2009 92 17   Download

 • Quyết định 25/2004/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch về triển khai thi hành Luật Đất đai

  doc9p chanhson 19-08-2009 109 12   Download

 • Quyết định 25/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ điều hoà tiền mặt, xuất, nhập Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

  doc6p mychau 18-08-2009 79 9   Download

 • Quyết định 25/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ làm việc tại các cơ sở chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995

  doc2p vanson 19-08-2009 85 7   Download

 • Quyết định 25/2004/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch về triển khai thi hành Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  pdf8p lawqds2 09-12-2009 98 7   Download

 • Quyết định 25/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1133/2004/QĐ-NHNN ngày 09/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà n­ước

  doc2p trongthuy 18-08-2009 73 6   Download

 • Quyết định 25/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2006/QĐ-BTC ngày 28/2/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006 - 2013

  doc2p dieucomet 14-08-2009 97 5   Download

 • Quyết định 25/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành cước thuê kênh viễn thông nội hạt của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

  doc2p landai 14-08-2009 90 5   Download

 • Quyết định 25/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước

  doc1p mynuong 19-08-2009 69 4   Download

 • Quyết định 25/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành để bãi bỏ Quyết định số 32/2005/QĐ-UB ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về việc áp dụng chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  pdf2p lawttnh9 12-11-2009 65 4   Download

 • Quyết định 25/2013/QĐ-UBND về định mức chi, lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

  pdf4p nanghonghoang 27-03-2014 120 4   Download

 • Quyết định 25/2013/QĐ-UBND quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

  pdf6p nanghonghoang 28-03-2014 144 4   Download

 • Quyết định 25/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung Điểm 5 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc2p trongthuy 18-08-2009 101 3   Download

 • Quyết định 25/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia

  doc15p trongthuy 18-08-2009 116 3   Download

 • Quyết định 25/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng

  doc3p thienthan 19-08-2009 76 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định 25
p_strCode=quyetdinh25

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2