intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định của UBND Cần Thơ

Xem 1-20 trên 239 kết quả Quyết định của UBND Cần Thơ
 • Quyết định số: 280/QĐ-UBND Cần Thơ có nội dung trình bày về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p lapduandautu 01-06-2018 64 4   Download

 • Quyết định số: 3679/QĐ-UBND Cần Thơ có nội dung trình bày về quyết định chủ trương đầu tư Dự án khu xử lý chất thải rắn tại huyện Thới Lai, Cần Thơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf7p lapduandautu 01-06-2018 19 1   Download

 • Quyết định số: 06/2015/QĐ-UBND quy định khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà để kinh doanh, thuê nhà để ở, mặt bằng và nhà xưởng; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf3p codon_02 27-11-2015 31 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf61p inoneyear2 24-03-2010 401 30   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP CỦA NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, ẤP, KHU VỰC; PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM CHỨC DANH VÀ KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHO CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CẤP XÃ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf6p daumeoduoicop 26-03-2010 304 22   Download

 • Quyết định 15/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Cần thơ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  pdf2p lawttnh11 13-11-2009 143 14   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÍ ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf6p inoneyear2 24-03-2010 131 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf7p inoneyear2 24-03-2010 164 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2009/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf2p caucathadieu 27-04-2010 136 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 76/2005/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2006 - 2010 THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf3p inoneyear 06-04-2010 112 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf8p inoneyear 09-04-2010 126 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP CỦA NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, ẤP, KHU VỰC; PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM CHỨC DANH VÀ KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHO CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CẤP XÃ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf6p haihoabatbuom 20-04-2010 71 6   Download

 • Quyết định 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh

  pdf5p lawttnh12 13-11-2009 61 5   Download

 • Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND về quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành để bổ sung một số Quy định tại Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008

  pdf3p lawbds2 06-11-2009 65 4   Download

 • Quyết định 25/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành để bãi bỏ Quyết định số 32/2005/QĐ-UB ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về việc áp dụng chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  pdf2p lawttnh9 12-11-2009 67 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 79/2006/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf3p inoneyear2 22-03-2010 103 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

  pdf4p daumeoduoicop 30-03-2010 121 4   Download

 • Quyết định số: 12/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;...

  pdf4p cuonghuyen0628 13-11-2015 162 4   Download

 • Quyết định 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

  pdf7p lawdn1 31-10-2009 61 3   Download

 • Quyết định 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

  pdf9p lawbds1 06-11-2009 69 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định của UBND Cần Thơ
p_strCode=quyetdinhcuaubndcantho

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2