intTypePromotion=4
ADSENSE

Quyết định giáo dục hệ đại học

Xem 1-20 trên 123 kết quả Quyết định giáo dục hệ đại học
 • Quyết định số 1273/QĐ-HVTC Quyết định về việc ban hành quy định học phần thực tập tốt nghiệp của sinh viên hệ đại học chính qui theo hệ thống tín chỉ.

  pdf25p emvaolop1 21-10-2014 76 2   Download

 • Luận án tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh PTTH trên cơ sở trường hợp nghiên cứu ở Hà Nội. Từ kết quả nghiên cứu tổng quan chung và kết quả nghiên cứu thực tiễn ở các trường PTTH tại địa bàn Hà Nội, luận án sẽ cung cấp dẫn chứng làm cơ sở để đề xuất các chính sách nhằm giúp các trường đại học thu hút sinh viên.

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 6 4   Download

 • Trong xu thế hội nhập và phát triển, ngành giáo dục luôn được quan tâm hàng đầu, nhất là chất lượng giáo dục đại học (GDĐH). Để từng bước phát triển GDĐH theo chuẩn quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học. Trong thời gian qua, một số trường đã tiến hành xây dựng hệ thống chất lượng đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) và trong năm 2009 theo chủ trương của Bộ Giáo dục...

  pdf100p hinhanh83 03-08-2013 186 81   Download

 • Tài liệu tham khảo Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy của đại học Cần Thơ

  pdf13p frisgo 17-01-2011 102 8   Download

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (họp từ ngày 15-12-1986 đến ngày 18-12-1986) đã quyết định tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và các ấp ủy đảng có tài liệu học tập, nghiên cứu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập (Đại hội VI, VII, VIII, IX, X)....

  pdf857p muathu102 20-03-2013 544 188   Download

 • Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu trách nhiệm chăm sóc - giáo dục trẻ từ 0 - 6 tuổi. Đây là giai đoạn đặt nền móng đầu tiên quan trọng của nhân cách con người. Nếu không làm tốt việc chăm sóc - giáo dục trẻ trong những năm này thì việc giáo dục lại hết sức khó khăn, phức tạp. Vì vậy, Nghị quyết TW2, khoá VIII của Đảng cộng sản Việt Nam về "Định hướng chiến lược giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và...

  doc11p taonemay108 11-12-2010 637 139   Download

 • Khi nói về mục tiêu giáo dục, Bác Hồ đã chỉ rõ “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và cần thiết”. Người nhắc nhở: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Như vậy nguồn nhân lực là vốn quý giá nhất, có vai trò quyết định sự thành công của nền Công nghịêp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Để có nguồn nhân lực có hiệu quả thì vai trò của người thấy giáo trong...

  doc13p abcdeghiklmnouhgfsxv 04-05-2012 464 105   Download

 • Quyết định về việc ban hành "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ"

  doc16p hieudhsp24 21-12-2009 310 60   Download

 • Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf10p lawgd3 04-11-2009 436 50   Download

 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1. Quyết định này quy định chế độ ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị -...

  pdf2p tuongvan 20-07-2009 891 43   Download

 • Quyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

  doc3p tonynguyen 14-08-2009 387 34   Download

 • Đặt vấn đề Trong kỉ nguyên kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế sâu sắc về tất cả các lĩnh vực, yêu cầu về nguồn nhân lực có khả năng cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, quyết định sự thành bại của một quốc gia. Khả năng cạnh tranh của nguồn nhân lực phụ thuộc rất nhiều vào quá trình đào tạo của hệ thống giáo dục ĐH&CĐ của từng nước,

  pdf15p batman_1 09-01-2013 117 23   Download

 • Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số, học sinh người Kinh ở những xã đặc biệt khó khăn đi học đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

  pdf7p lawgd1 04-11-2009 129 19   Download

 • Tài liệu tham khảo Quy chế về tổ chức đào tạo , kiểm tra , thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính qui ban hành kèm theo quyết định số 04/1999/QĐ- BGD$ĐT

  doc13p phuctran399 30-10-2010 111 18   Download

 • Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT của BGD về mẫu biểu hồ sơ sổ sách hệ trung cấp và Cao đẳng

  doc2p trandaihieu 14-01-2010 113 13   Download

 • Quyết định số 36/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thực hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf14p lawgd5 04-11-2009 75 12   Download

 • Quyết định 04/1999/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf14p lawgd8 22-11-2009 96 11   Download

 • Quyết định số 24/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương chi tiết 11 môn học hệ dự bị đại học

  pdf89p lawgd3 04-11-2009 101 9   Download

 • Về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao dẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

  doc15p thoritruong 26-04-2011 104 9   Download

 • Quyết định số 42/2002/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf8p lawgd6 04-11-2009 80 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định giáo dục hệ đại học
p_strCode=quyetdinhgiaoduchedaihoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2