quyết định ngành thương mại

Xem 1-20 trên 249 kết quả quyết định ngành thương mại
 • Luật thương mại là cơ sở pháp lý để phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã

  doc66p dangduongntu 15-01-2011 661 413   Download

 • Luật thương mại là cơ sở pháp lý để phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế hợp tác xã là nền tảng của nền kinh tế quốc dân; phát triển thị trường hàng hoá và dịch vụ thương mại trên các vùng của đất nước; mở rộng giao lưu thương mại với nước ngoài; góp phần đẩy mạnh sản xuất.

  pdf52p abcdef_44 31-10-2011 270 111   Download

 • 1. Hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thoả thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng Luật này

  doc86p tryforget 16-10-2011 131 43   Download

 • Quyết định số 24/1998/QĐ-UB về việc ban hành "Quy định phân công trách nhiệm và phối hợp hợp quản lý chất lượng hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf7p lawtm10 22-11-2009 44 2   Download

 • Luật này quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động trọng tài; tổ chức và hoạt động của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, thi hành phán quyết trọng tài.

  doc41p vanthang122141 23-02-2011 390 165   Download

 • Những tổ chức phi chính phủ ở trên thế giới từ lâu đã hình thành, được nhiều nước công nhận trong việc cấp giấy chứng nhận về HACCP, về ISM Code, hay giấy chứng nhận phù hợp với ISO 9000 như TUV (Đức) ASTA, LOYD (Anh), BVQI (châu âu), AFAQ (Pháp), SGS (Thụy Sĩ)... Đó là các cơ quan kiểm tra chất lượng có uy tín trên thế giới đánh giá và cấp giấy chứng nhận chất lượng trong buôn bán. Nhờ giấy chứng nhận này, giao thương quốc tế đã ra đời.

  doc3p bahoang 08-03-2009 265 94   Download

 • Cục thương mại điện tử và Công nghệ thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Vụ chức năng và các Cục chuyên ngành:...

  pdf4p chanhthu 24-06-2009 206 43   Download

 • Quyết định số 584/2003/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành thương mại do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

  pdf2p manhquynh 10-10-2009 45 2   Download

 • Quyết định số 4084/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc1p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Là học phần bắt buộc trong chương trình, môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh trong hoạt động thương mại điện tử, những chế định về giao dịch điện tử, về hợp đồng thương mại điện tử và các phương thức giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh nói chung và trong thương mại điện tử nói riêng.

  doc4p thachoem88 02-12-2010 534 197   Download

 • - Đặt mua các ấn phẩm. (Nguồn: Ernst and Young, Internet shopping study (1998)) Người ta dự đoán rằng một số ngành chính có tăng trưởng về thương mại điện tử gồm truyền thông và giải trí, du lịch (kể cả khách sạn và dịch vụ bán vé máy bay), các dịch vụ chuyên ngành và tài chính, bảo hiểm và bán lẻ.

  pdf14p iiduongii1 06-03-2011 115 54   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hợp đồng kinh tế trong đàm phán', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc10p hoangkimphuc 20-10-2011 151 49   Download

 • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định việc phát hành, sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. BRANDCO LAWFIRM – Công ty Luật Brandco là công ty tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn đ ầu t

  doc8p 0907105519 21-05-2011 89 17   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

  pdf51p duanon 20-12-2011 55 7   Download

 • Quyết định số 04/2007/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng ngành Thương mại do Bộ Thương mại ban hành

  pdf33p lawvhxh8 16-11-2009 60 4   Download

 • Quyết định số 40/2006/QĐ-BTM về việc Ban hành Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành thương mại đến năm 2010 do Bộ Thương mại ban hành

  pdf5p phithanhvan 23-10-2009 35 2   Download

 • Quyết định 0161/2005/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Thương mại do Bộ Thương mại ban hành

  pdf11p khactrieu 23-10-2009 40 2   Download

 • Quyết định số 102/2003/QĐ-UB về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển ngành Thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf5p lawtm5 29-10-2009 44 2   Download

 • Quyết định 160/2003/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật và tối mật trong ngành thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawtm5 29-10-2009 44 2   Download

 • Quyết định số 1211/2000/QĐ-BTM về việc giao chức năng nhiệm vụ của Thanh tra chuyên ngành thương mại cho lực lượng quản lý thị trường do Bộ Thương mại ban hành

  pdf2p lawtm8 29-10-2009 52 2   Download

Đồng bộ tài khoản