intTypePromotion=4
ADSENSE

Rà soát đánh giá thủ tục hành chính

Xem 1-13 trên 13 kết quả Rà soát đánh giá thủ tục hành chính
 • Mẫu báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính giúp các bạn biết cách trình bày một văn bản hành chính nói chung và giấy báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nói riêng.

  doc6p ngoclan234 08-10-2014 524 24   Download

 • Bài giảng Hướng dẫn đánh giá tác động và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính bao gồm hai nội dung chính đó là hướng dẫn đánh giá tác động về thủ tục hành chính và hướng dẫn rà soát, đánh giá thủ tục hành chính. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt70p cocacola_09 24-11-2015 93 16   Download

 • Bài giảng Giới thiệu và hướng dẫn điền biểu mẫu đánh giá thủ tục hành chính bao gồm những nội dung về tổng quan rà soát đơn lẻ quy định, TTHC; thông tin, thống kê quy định về TTHC; biểu mẫu đánh giá TTHC; biểu mẫu đánh giá mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; biểu mẫu đánh giá yêu cầu, điều kiện.

  ppt48p cocacola_09 24-11-2015 48 4   Download

 • Quyết định số 3025/QĐ-UBND ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc16p mattroibecon_06 07-04-2018 17 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu những vấn đề chung nhất về TTHC và cải cách TTHC; nghiên cứu rà soát các văn bản pháp luật làm cơ sở thực hiện cải cách TTHC của Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội; phân tích đánh giá thực trạng, những nhân tố ảnh hưởng tới cải cách TTHC của Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc29p vophongvouu 12-04-2017 37 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀO KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  pdf3p meodomayman 26-07-2012 37 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  pdf8p 2namsau 28-05-2012 26 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2013 CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  pdf12p thanlorax 17-04-2013 55 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn...

  pdf11p minhtri2205 04-06-2013 27 1   Download

 • Kiểm toán viên chịu trách nhiệm về các công việc: thực hiện công tác kiểm toán cụ thể theo quy định và chính sách của ngân hàng và các hướng dẫn của KTNB, tham gia các cuộc kiểm toán theo phân công của Trưởng phòng KTNB hoặc KTV Trưởng nhóm, tham gia thực hiện các cuộc kiểm toán đặc biệt theo yêu cầu của ban kiểm soát và lãnh đạo phòng... Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự, mời các bạn cùng tham khảo 2p vrohtovitamin 21-06-2019 19 0   Download

 • Phó phòng Kiểm toán cần chịu trách nhiệm về các công việc như: hỗ trợ lập kế hoạch năm của Ban kiểm toán nội bộ theo phân công của Trưởng phòng, hỗ trợ xây dựng nội dung, lịch công tác kiểm toán của Ban Kiểm toán nội bộ theo sự phân công của Trưởng phòng, kiểm tra, đánh giá tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm tra sự tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính, kế toán... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự qua 2p vrohtovitamin 21-06-2019 15 1   Download

 • trên báo cáo trách nhiệm quỹ;c. đánh giá rủi ro cố hữu và kiểm soát vật liệu không tuân thủ có thể xảy ra cho các yêu cầu tuân thủ được liệt kê trong 1.a. ở trên, xác định bản chất, thời gian và mức độ của các bước kiểm toán và thủ tục để kiểm tra lỗi, gian lận, và các hành vi vi phạm pháp luật cung cấp đảm bảo hợp lý phát hiện cả hai trường hợp cố ý và không chủ ý không tuân thủ với các điều khoản thỏa thuận nhỏ gọn và có liên...

  pdf10p meobu4 12-01-2012 48 7   Download

 • Kiểm toán nội bộ (KTNB) là một bộ phận độc lập được thiết lập trong đơn vị tiến hành công việc kiểm tra, đánh giá và đưa ra các đề xuất về chất lượng hoạt động cần được kiểm toán phục vụ yêu cầu quản trị nội bộ đơn vị.

  pdf4p blackwidow123 15-06-2018 55 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Rà soát đánh giá thủ tục hành chính
p_strCode=rasoatdanhgiathutuchanhchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2