intTypePromotion=1
ADSENSE

Số liệu định lượng

Xem 1-20 trên 5231 kết quả Số liệu định lượng
 • Tham khảo sách 'thống kê ii - phân tích số liệu định lượng', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf176p 124357689 14-06-2012 240 85   Download

 • Bài giảng "Các phương pháp Thu thập số liệu định lượng" giới thiệu một số phương pháp thu thập số liệu định lượng và các điểm cân nhắc khi lựa chọn các phương pháp thu thập số liệu định lượng. Đây là tài liệu phục vụ cho các bạn thuộc chuyên ngành Xã hội học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này. Mời tham khảo.

  pdf40p nganga_09 26-10-2015 133 13   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý và phân tích số liệu định lượng do ThS, Nguyễn Ngọc Anh biên soạn cung cấp cho sinh viên các kiến thức về quy trình xử lý các thông tin, số liệu và phân tích các số liệu định lượng đã thu thập được trong quá trình nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p nhasinhaoanh_05 31-10-2015 109 10   Download

 • MỤC TIÊU CỦA KHOÁ HỌC 4 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ........................... 5 1.1. Mục tiêu Các bước tiến hành nghiên cứu 5 1.3. Câu hỏi nghiên cứu.7 1.4. Các thiết kế nghiên cứu định lượng cơ bản

  pdf17p xingau7 19-08-2011 215 80   Download

 • Chào mừng các bạn đến với Thống kê y tế II_ Phân tích số liệu Cũng như tiêu đề của khoá học đề cập, khoá học này sẽ tổng kết lại các thống kê cơ bản mà bạn đã được học trong Thống Kê y tế II, và khoá học này cũng cung cấp cho các bạn cách để ứng dụng các loại kiểm định thống kê khác nhau vào bộ số liệu điều tra thực. Bạn sẽ được học cách để thực hiện phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS cũng như cách mà bạn phiên giải số liệu và viêt báo cáo...

  doc176p holongtuong 16-04-2012 410 65   Download

 • Bài giảng Phân tích số liệu định lượng nêu các giả thuyết, loại thiết kế, định nghĩa đơn vị quan sát và các quan sát, xác định các nguồn sai số. Ai sẽ là người sử dụng các báo cáo nghiên cứu.

  pdf36p xuanlan_12 25-04-2014 82 16   Download

 • Chương 6. Phân tích dữ liệu định lượng – phân tích phương sai (ANOVA): Khi sử dụng kiểm định t đối với hai mẫu độc lập, trường hợp biến phân lọai có 3 nhóm, chúng ta có thể thực hiện 3 cặp so sánh (1-2,1-3,2-3). Nếu biến phân loại có 4 nhóm, chúng ta có thể phải thực hiện 6 cặp so sánh (1-2,1-3,1-4,2-3,2-4,3-4).

  ppt5p ktouch_12 20-06-2013 656 99   Download

 • dùng ở bất kỳ vị trí nào khác trong tên cột). Nếu bạn thiết kế bộ câu hỏi một cách đúng đắn, hầu hết các bản câu hỏi sẽ dễ dàng có thể được mã bằng chữ số. Mặc dù bạn chỉ được sử dụng tên cột không nhiều hơn 8 ký tự, hầu hết các phần mềm thống kê bao gồm cả SPSS đều cho phép bạn gán “nhãn” cho tên cột. Nhãn này có thể dài bao nhiêu tuỳ theo bạn muốn và sẽ xuất hiện thay vào tên cột trong phần kết quả của SPSS....

  pdf17p xingau7 19-08-2011 109 36   Download

 • Chương 5. Phân tích dữ liệu định lượng, kiểm định trung bình - Trong trường hợp cần so sánh trị trung bình về một chỉ tiêu nghiên cứu nào đó giữa hai đối tượng ta quan tâm, chúng ta dùng kiểm định trung bình. Để thực hiện kiểm định trung bình, chúng ta cần có hai biến: 1 biến định lượng để tính trung bình, 1 biến định tính dùng để chia nhóm ra so sánh.

  ppt5p ktouch_12 20-06-2013 259 24   Download

 • Mối tương quan được tóm tắt như số lượng và các tỷ lệ. Bảng giả Số lượng QoL trước khi bị chấn thương QoL sau khi chấn thương Xác định các kiểm định thống kê có thể dùng Sử dụng bảng 3.2 khi biến phụ thuộc là định danh, kiểm định thống kê là khi bình phương McNemar. Quyết định kiểm định thống kê cuối cùng Các giả định được kiểm tra như phần tại 4.8. Các giả định không thỏa mãn. Thực hiện kiểm định khi bình phương McNemar. Viết báo cáo phương pháp Phần các phương pháp của...

  pdf17p xingau7 19-08-2011 141 22   Download

 • kế hoạch phân tích cho kiểm định giả thuyết thống kê này có dạng như sau: Mô tả các biến • Biến phụ thuộc là điểm chất lượng cuộc sống, biến liên tục. • Biến độc lập là số ngày nằm viện, biến liên tục. Mô tả mối quan hệ Dùng biểu đồ chấm điểm để mô tả mối quan hệ giữa hai biến để xác định hướng. Xác định các kiểm định thống kê Các kiểm định trong bảng 3.1 có thể dùng là • • Tương quan ...

  pdf19p xingau7 19-08-2011 93 21   Download

 • Kiểm định thống kê đã được tính. Giá trị trung bình ở đây là 58,0 được so sánh với trung bình quần thể chung là 50. kiểm định thống kê là sẽ kiểm tra kết quả 58,0 có cao hơn một cách có ý nghiã thống kê hay không?. Kiểm định thống kê, t= 42,8 và giá trị p là 0,000 với độ chính xác là ba số 0 sau dấu phẩy (cột Sig. Column là giá trị p), dạng ngầm định của spps là kiểm định hai phía.

  pdf17p xingau7 19-08-2011 137 19   Download

 • (Tính các tần số, các tỷ lệ và các biểu đồ cột cho biến giới tính, trình dộ học vấn, nghề nghiệp. Kiểm tra xem tuổi có phân bố chuẩn hay không Nếu tuổi là phân bố chuẩn, thì sử dụng giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, biểu đồ Box-and-Whisker, nếu không Nếu tuổi không là phân bố chuẩn, sử dụng gía trị trung vị, cực tiểu, cực đại và biểu đồ Box-and Whisker.

  pdf17p xingau7 19-08-2011 94 17   Download

 • Nhập 0.37 cho tỷ lệ ước lượng P của quần thể, và 0.27 cho ε, độ tin cậy tương đối cần thiết. Cỡ mẫu cần thiết để đạt độ tin cậy này là chính xác như đã tính toán ở trên với độ tin cậy tuyệt đối là 10%. 5.4.1.3 So sánh hai trung bình giữa hai nhóm Giả thuyết 5 trong chương 3 có liên quan đến việc so sánh trung bình giữa hai nhóm, kiểm định giả thuyết này là kiểm định rằng không có sự khác biệt về điểm chất ...

  pdf20p xingau7 19-08-2011 84 16   Download

 • của các phương sai là 1 (không có sự khác nhau). Tham khảo thống kê sinh y tế I để có thêm thông tin về kiểm định F. Không giống như giả định về phân bố chuẩn ở phần 4.5.1.2, giả định mà chỉ cần phân bố xấp xỉ chuẩn, tính đồng nhất của phương sai giữa các nhóm so sánh rất quan trọng. Các kiểm định thực hiện rất nhạy cảm với việc không thoả mãn giả định này, bạn có thể có những kết ...

  pdf19p xingau7 19-08-2011 98 13   Download

 • Bài giảng Các kỹ thuật và công cụ thu thập số liệu định lượng nhằm mô tả được các kỹ thuật thu thập số liệu định lượng và nêu được ưu nhược điểm của mỗi kỹ thuật này. Xác định được các kỹ thuật thu thập số liệu thích hợp cho nghiên cứu cụ thể.

  pdf42p xuanlan_12 25-04-2014 75 13   Download

 • Mục đích của chương 8 Phân tích số liệu thuộc bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học là phải đưa ra cách thể hiện đơn giản về việc phân tích số liệu như thế nào, đáp ứng mục tiêu trên, các nội dung trình bày trong chương này bao gồm: mã hóa và lưu giữ các quan sát, phân tích một biến, lập bảng chéo trong phân tích số liệu, phân tích hồi quy tuyến tính đơn, phân tích hồi quy đa biến, các biến giả trong phân tích hồi quy, giới thiệu quy trình xử lý số liệu định lượng trong nghiên cứu xây dựng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (CPI).

  pdf47p orange_12 03-06-2014 278 63   Download

 • Dùng SPSS vẽ biểu đồ BOXPLOTS trong các phân nhóm 1. Từ thực đơn dọc chọn: Graph/Boxplot , chọn Simple, và Summaries for Groups of Cases/Define 2. Từ danh sách các biến trong màn hình tiếp theo, chọn biến ageround (tuổi) và chuyển vào trong hộp Boxes Represent bằng cách nhấp chuột lên 3. Từ danh sách biến trogn màn hình tiếp theo, chọn biến region và

  pdf16p xingau7 19-08-2011 137 27   Download

 • Kiểm tra những mã không phù hợp cho các biến danh mục Bên cạnh việc kiểm tra những giá trị bất thường, đây cũng là một trong những kiểm tra quan

  pdf17p xingau7 19-08-2011 95 22   Download

 • Bài giảng Thống kê y học - Bài 6: Thống kê, biến số và phân phối giúp người học có thể trình bày định nghĩa của thống kê, số liệu, thông tin và biến số; phân biệt được các loại biến số 0 định lượng và định tính trong có có biến số nhị giá, danh định hay thứ tự;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc21p binhminh1208 05-04-2017 151 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1076 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Số liệu định lượng
p_strCode=solieudinhluong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2