intTypePromotion=1
ADSENSE

So sánh hai trung bình

Xem 1-20 trên 70 kết quả So sánh hai trung bình
 • Mục tiêu của bài giảng là giúp sinh viên có thể: Tính khoảng tin cậy của hiệu số hai trung bình, kiểm định giả thuyết hai trung bình là bằng nhau theo phép kiểm t và phép kiểm z, trình bày được các giả định của 2 phép kiểm t và phép kiểm z.

  doc10p binhminh1208 05-04-2017 46 8   Download

 • Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức về so sánh các tham số. Nội dung chính trong chương này gồm có: So sánh hai trung bình và mở rộng, so sánh hai phương sai và mở rộng, đánh giá tính độc lập của các dấu hiệu định tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p hihihaha2 03-12-2016 58 6   Download

 • Phân tích ph-ơng sai hai hay ba nhân tố thì có nhiều giả thiết ứng với các trung bình khác nhau (trung bình của nhân tố 1, trung bình của nhân tố 2, trung bình của t-ơng tác, . . .). Sau khi phân tích ph-ơng sai và kết luận “Các trung bình của các mức khác nhau” thì vấn đề đặt ra là cần so sánh các trung bình để biết cụ thể các trung bình nào bằng nhau, các trung bình nào khác nhau.

  pdf7p banglang_1523 22-07-2012 124 15   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng và kiểm định giả thiết, kiểm định giá trị trung bình, so sánh hai trung bình của hai biến chuẩn,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf13p hpnguyen15 20-06-2018 36 6   Download

 • Chương 5. Phân tích dữ liệu định lượng, kiểm định trung bình - Trong trường hợp cần so sánh trị trung bình về một chỉ tiêu nghiên cứu nào đó giữa hai đối tượng ta quan tâm, chúng ta dùng kiểm định trung bình. Để thực hiện kiểm định trung bình, chúng ta cần có hai biến: 1 biến định lượng để tính trung bình, 1 biến định tính dùng để chia nhóm ra so sánh.

  ppt5p ktouch_12 20-06-2013 229 24   Download

 • Nhập 0.37 cho tỷ lệ ước lượng P của quần thể, và 0.27 cho ε, độ tin cậy tương đối cần thiết. Cỡ mẫu cần thiết để đạt độ tin cậy này là chính xác như đã tính toán ở trên với độ tin cậy tuyệt đối là 10%. 5.4.1.3 So sánh hai trung bình giữa hai nhóm Giả thuyết 5 trong chương 3 có liên quan đến việc so sánh trung bình giữa hai nhóm, kiểm định giả thuyết này là kiểm định rằng không có sự khác biệt về điểm chất ...

  pdf20p xingau7 19-08-2011 75 16   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - Kiểm định giả thuyết thống kê sau đây để bổ sung thêm kiến thức về một số khái niệm; kiểm định giả thuyết thống kê (GTTK) về so sánh trung bình với một giá trị; kiểm định GTTK về so sánh tỷ lệ với một giá trị; kiểm định GTTK về so sánh phương sai với một giá trị; kiểm định GTTK về so sánh hai trung bình; kiểm định GTTK về so sánh hai tỷ lệ; kiểm định GTTK về so sánh hai phương sai.

  ppt20p cocacola_10 07-12-2015 81 10   Download

 • Chương 5 cung cấp kiến thức về kiểm định giả thiết thống kê. Một số nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Bài toán kiểm định trung bình, bài toán so sánh hai trung bình, bài toán kiểm định tỷ lệ, bài toán so sánh hai tỷ lệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p tangtuy20 27-07-2016 27 3   Download

 • CHƯƠNG 4: KIỂM ÐỊNH PHI THAM SỐ (Nonparametric Tests) I. II. III. KIỂM ĐỊNH WILCOXON KIỂM ĐỊNH MANN-WHITNEY KIỂM ĐỊNH SỰ PHÙ HỢP 1. Kiểm định sự phù hợp trong trường hợp giả định đã biết các tham số của tổng thể 2. Kiểm định sự phù hợp trong trường hợp các tham số tổng thể chưa biết BẢNG TIẾP LIÊN IV. Trong chương 3, chúng ta kiểm định sự bằng nhau của hai trung bình tổng thể nhưng phân phối của tổng thể được giả sử có phân phối chuẩn. Trong chương này, kiểm định được phát triển thêm một bước,...

  pdf12p ctnhukieu6 30-04-2011 429 71   Download

 • Kiểm định thống kê đã được tính. Giá trị trung bình ở đây là 58,0 được so sánh với trung bình quần thể chung là 50. kiểm định thống kê là sẽ kiểm tra kết quả 58,0 có cao hơn một cách có ý nghiã thống kê hay không?. Kiểm định thống kê, t= 42,8 và giá trị p là 0,000 với độ chính xác là ba số 0 sau dấu phẩy (cột Sig. Column là giá trị p), dạng ngầm định của spps là kiểm định hai phía.

  pdf17p xingau7 19-08-2011 122 19   Download

 • Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả tiến hành so sánh đối chiếu câu hỏi trong hai thứ tiếng nhằm tìm hiểu những tương đồng và khác biệt trên bình diện ngữ dụng và mối liên hệ giữa cấu trúc hình thức và giá trị ngữ dụng trong hai thứ tiếng.

  pdf14p nganga_05 25-09-2015 89 7   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Vấn đề so sánh các mẫu dữ liệu thống kê - Sự nối khớp giữa dạy học xác suất thống kê với đào tạo cử nhân kinh tế bao gồm những nội dung về so sánh các mẫu dữ liệu thống kê trong hai giáo trình chuyên ngành, so sánh các mẫu dữ liệu thống kê trong giáo trình XS - TK, nghiên cứu thực nghiệm.

  pdf85p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 36 6   Download

 • Bài giảng Phân tích và xử lý dữ liệu trong kinh doanh, chương 3 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ước lượng và kiểm định giả thuyết. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Ước lượng, kiểm định giả thuyết, so sánh hai tổng thể.

  ppt66p nhanmotchut_1 04-10-2016 55 4   Download

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Phân tích phương sai, so sánh và kiểm định bao gồm những nội dung về phân tích phương sai, kiểm định sự bằng nhau của hai mẫu, so sánh trung bình. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung cụ thể.

  pdf32p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 84 3   Download

 • Bài giảng "Thiết kế thí nghiệm (Phần thực hành)" trình bày các nội dung: Một số thao tác cơ bản và nhập dữ liệu, xử lý số liệu thí nghiệm (Tóm tắt, trình bày dữ liệu; ước lượng, kiểm định một giá trị trung bình và so sánh hai giá trị trung bình của hai biến chuẩn,...). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf185p doinhugiobay_10 08-01-2016 296 41   Download

 • Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 7: Kiểm định giả thiết" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm chung, kiểm định giả thuyết về trung bình tổng thể, kiểm định giả thuyết về tỷ lệ tổng thể, kiểm định giả thuyết về phương sai tổng thể,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf27p doinhugiobay_14 16-02-2016 71 9   Download

 • Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 7: Kiểm định giả thiết" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm chung, kiểm định giả thuyết về trung bình tổng thể, kiểm định giả thuyết về tỷ lệ tổng thể, kiểm định giả thuyết về phương sai tổng thể,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf27p doinhugiobay_14 16-02-2016 157 4   Download

 • Đề tài này được tiến hành nhằm so sánh các chỉ số khúc xạ bằng khúc xạ tự động với khúc xạ chủ quan (không liệt điều tiết) và javal kế. Nghiên cứu tiến hành đo tật khúc xạ và công suất giác mạc ở 110 bệnh nhân (220 mắt). Bệnh nhân có tuổi trung bình 12±0,4. một người kỹ thuật viên đo khúc xạ chủ quan và một người khác đo khúc xạ tự động. Chỉ số công suất giác mạc ở hai kinh tuyến được lấy từ hai máy khúc xạ tự động và từ javal kế.

  pdf5p hanh_tv12 18-01-2019 12 2   Download

 • Nghiên cứu so sánh hiệu quả của hai phương pháp chuẩn bị tinh trùng thang nồng độ Percoll và Swim-up được tiến hành từ tháng 9/2003 đến tháng 9/2004 tại bệnh viện Từ Dũ. Kết quả cho thấy dối với nhóm tinh trùng bình thường không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai phương pháp. Đối với nhóm tinh trùng dưới mức bình thường thì phương pháp thang nồng độ Percoll có độ thu hồi tinh trùng cao hơn phương pháp Swim-up sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê.

  pdf5p tunanh2502 18-04-2019 13 0   Download

 • CHƯƠNG 2: ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG TIN CẬY (Confidence Interval Estimation) I. II. III. IV. V. VI. VII. KHÁI NIỆM ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG TIN CẬY CHO TRUNG BÌNH TỔNG THỂ (KHI BIẾT PHƯƠNG SAI) ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG TIN CẬY CỦA TRUNG BÌNH TỔNG THỂ (KHI CHƯA BIẾT PHƯƠNG SAI TỔNG THỂ) ƯỚC LƯỢNG KHOÀNG TIN CẬY CHO TỶ LỆ P TỔNG THỂ: TRƯỜNG HỢP MẪU LỚN ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG TIN CẬY CHO SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TRUNG BÌNH CỦA HAI TỔNG THỂ 1. Ước lượng khoảng tin cậy dựa trên sự phối hợp từng cặp 2. Ước lượng khoảng tin cậy dựa vào mẫu...

  pdf11p ctnhukieu6 30-04-2011 1407 89   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=So sánh hai trung bình
p_strCode=sosanhhaitrungbinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2