intTypePromotion=3

Sử dụng tiền thuế tndn

Xem 1-6 trên 6 kết quả Sử dụng tiền thuế tndn
 • Công văn 3103/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng tiền thuế TNDN được miễn giảm

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 86 3   Download

 • Thu nhập khác là các khoản thu nhập khác ngoài các khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính của cơ sở kinh doanh (đã trừ thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp) và thu nhập từ hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ tính thuế.

  ppt28p kidkalovely 24-06-2013 93 22   Download

 • Bài giảng Pháp luật về thuế trình bày về hệ thống thuế Việt Nam như: thuế môn bài (MB); thuế giá trị gia tăng (GTGT); thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB); thuế tài nguyên (TNg); thuế thu nhập cá nhân (TNCN); thuế nhà đất (NĐ); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (PNN); tiền thuê đất (TĐ); tiền sử dụng đất (SDD); phí, lệ phí (PLP); xuất nhập khẩu (XNK); luật quản lý thuế (QLT).

  pdf161p daihocquocgia32 18-07-2014 162 53   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán thuế TNDN trong các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính cho các đối tượng sử dụng thông tin.

  pdf27p sohucninh321 09-07-2019 4 1   Download

 • Mẫu số: 02/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC (Ngày......tháng..... năm .........) - Tên doanh nghiệp:.................................................... Mã số thuế: . - Địa chỉ:.. - Tên chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh:..- Địa chỉ thuê:..

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 191 7   Download

 • KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)… KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …. Phụ biểu số 01/KNKT Đơn vị tính: Đồng Chi tiết các khoản tăng thu nội địa TT Đơn vị được kiểm toán Tổng số Cộng 4=4.1+…+ 4.7 GTGT 4.1 TNDN 4.2 TTĐB 4.3 Thuế nhà đất 4.4 TNCN 4.5 Thuế tài nguyên 4.6 Tăng thu Thu khác về thuế XNK thuế 4.

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 58 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Sử dụng tiền thuế tndn
p_strCode=sudungtienthuetndn

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản