intTypePromotion=1
ADSENSE

Sự nghiệp phát triển của đất nước

Xem 1-20 trên 2266 kết quả Sự nghiệp phát triển của đất nước
 • Trong sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa của đất nước ta hiện nay và thời đại bùng nổ công nghệ thông tin trong bối cảnh toàn cầu thì ngoại ngữ có vị trí quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục , đào tạo và trong sự nghiệp phát triển của đất nước biết ngoại ngữ không những là yêu cầu tất yếu của lao động có kỹ thuật cao nhằm đáp ứng các quy trình công nghệ thường xuyên được đổi mới, mà còn là một năng lực cần thiết đối với người Việt Nam hiện đại. Vì...

  doc20p mat_den_trongveo 23-02-2012 166 58   Download

 • Tài liệu tham khảo Hướng tới sự phát triển của đất nước - Một số vấn đề lý thuyết và ứng dụng cung cấp cho người đọc các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện chiến lược phát triển trong nghiên cứu lý luận, phương pháp luận và ứng dụng vào việc xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - Xã hội nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 Tài liệu.

  pdf337p doinhugiobay_05 01-12-2015 60 25   Download

 • Bài viết Phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nông dân trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước làm rõ những thành tựu đạt được, những vấn đề đặt ra và giải pháp cho vấn đề này.

  pdf3p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 45 3   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: vai trò của doanh nghiệp ngoài quốc doanh với sự phát triển của nền kinh tế cũng như sự phát triển của đất nước', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p chopchop1122 19-03-2013 90 20   Download

 • Theo tiến trình phát triển của đất nước và xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo đất nước bắt tay vào một thời kì đổi mới toàn diện về nhận thức và định hướng phát triển kinh tế .Hệ thống kinh tế đã có sự chuyển hướng rõ rệt trong tất cả các lĩnh vực từ nông nghiệp đến công nghiệp, từ giao thông vận tải đến thương mại dịch vụ. Với định hướng đúng đắn...

  pdf28p minhtam 16-07-2009 333 130   Download

 • Một trong những vai trò quan trọng nhất của xuất nhập khẩu nói riêng và kinh tế đối ngoại nói chung là thông qua hoạt động buôn bán trao đổi với nước ngoài để tạo vốn cần thiết cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Việc tạo vốn và sử dụng nguồn vốn đó có hiệu quả trở thành mối quan tâm và ưu tiên hàng đầu đầu trong thời kì đầu công nghiệp hóa nói chung và trong chính sách kinh tế đối ngoại nói riêng....

  doc18p anhthangkaka 10-05-2011 1879 585   Download

 • Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật đòi hỏi nguồn nhân lực ngày càng tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng để đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước, tạo điều kiện để đất nước phát triển nhanh và bền vững . Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phải tiến hành đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chủ yếu là thông qua giáo dục....

  pdf29p chupchup1122 25-03-2013 523 238   Download

 • Kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập Bộ Giao thông công chính đến nay (28.8.1945), ngành GTVT Việt Nam đã trải qua gần 65 năm tồn tại và phát triển, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của đất nước với nhiều thời kỳ sôi nổi, hào hùng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì mọi việc dễ dàng.

  doc29p lohoagiay 02-01-2011 978 218   Download

 • Bài tiểu luận tìm hiểu về sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như vai trò của Đảng đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng có vai trò rất quan trọng, nhất là trong thời bình cần phải xây dựng Đảng vững chắc để góp phần bảo vệ, phát triển đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

  pdf27p bluesky_12 26-12-2012 451 123   Download

 • Theo tiến trình phát triển của đất nước và xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo đất nước bắt tay vào một thời kì đổi mới toàn diện về nhận thức và định hướng phát triển kinh tế .Hệ thống kinh tế đã có sự chuyển hướng rõ rệt trong tất cả các lĩnh vực từ nông nghiệp đến công nghiệp, từ giao thông vận tải đến thương mại dịch vụ. Với định hướng đúng đắn...

  pdf30p nhattruong 16-07-2009 273 108   Download

 • Giáo dục ngày nay được coi là nền móng của sự phát triển khoa học kỹ thuật và đem lại thịnh vượng cho sự phát triển của nền kinh t ế qu ốc dân.Vì lẽ đó, có thể coi phát triển giáo dục đồng nghĩa với sự phát triển của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng C ộng sản Vi ệt Nam đã quyết định đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Để thực...

  pdf34p nhokkeen 09-05-2013 249 89   Download

 • Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang trên đường đổi mới, chuyển đổi sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước và đã đạt được khá nhiều thành tựu đáng kể. Trong mấy năm gần đây nền kinh tế luôn tăng trưởng với tốc độ 6-7%/năm. Đặc biệt, xuất khẩu của Việt Nam đã có sự tăng trưởng mạnh và góp phần to lớn cho sự phát triển của đất nước. Kim ngạch xuất khẩu hàng năm ngày càng tăng. Kim ngạch xuất khẩu năm 2001 đạt 15 tỷ USD, năm 2002...

  pdf102p coxetuanloc 07-01-2013 138 71   Download

 • Trong những năm gần đây, Nhà nước và Chính phủ đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách kinh tế thông thoáng với mục tiêu đẩy nhanh tiến trình hội nhập toàn diện nền kinh tế Việt Nam.Pháp lệnh ngoại hối đã có hiệu lực theo hướng tự do hóa, thị trường ngoại hối được phát triển theo hướng mở cửa thì lượng kiều hối về Việt Nam đã tăng mạnh và tiếp tục là nguồn đầu tư giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển nền kinh tế đất nước. Theo...

  pdf86p truongphiphi 31-08-2013 148 51   Download

 • Ngành Ngân hàng Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những thành tựu quan trọng góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước. Những kết quả đó có sự đóng góp to lớn của các NHTM Việt nam. Khả năng tận dụng các cơ hội và đối phó với những thách thức trong hoạt động là yếu tố cơ bản cho sự tồn tại và phát triển bền vững của các NHTM Việt Nam

  doc91p vnzoomvn 17-06-2011 123 43   Download

 • Sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới sẽ tạo ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo của nước ta. Bối cảnh mới tạo cơ hội thuận lợi để giáo dục, đào tạo nước ta tiếp cận với các xu thế mới, những mô hình giáo dục hiện đại, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, tạo thời cơ để phát triển giáo dục, đào tạo; tạo điều kiện để đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, phương pháp và...

  pdf25p ctrl_12 08-07-2013 121 43   Download

 • Cùng với sự phát triển của đất nước, ngành xây dựng đường thủy ra đời. Cho đến nay, Tổng công ty xây dựng đường thủy (VINAWACO) là Tổng công ty chuyên ngành duy nhất, hàng đầu của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình cảng đường thủy, thủy công, nạo vét mới và duy tu luồng vận tải biển, sông, san lấp mặt bằng xây dựng các khu CN, khu chế xuất, khu đô thị, dự án cầu, đường bộ... Trong đó, Công ty công trình Đường Thủy (WACO) là một thành viên đóng góp...

  doc94p nhaquantritaiba 15-06-2011 131 40   Download

 • Trong quá trình toàn cầu hóa, nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Cùng với sự biến đổi của cả nước, ngành ngân hàng cũng đang tự khẳng định vị thế của mình với công cuộc phát triển của đất nước. Sau gần 2 thập kỷ đổi mới, hệ thống ngân hàng đã tạo lập được rất nhiều cơ sở vững chắc để tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng, cống hiến vào sự nghiệp chung của cả nước. Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần...

  pdf87p chipchip1122 16-03-2013 89 33   Download

 • ùng với sự phát triển của đất nước trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - tiền thân là trường Quốc gia Nông Lâm Mục Bảo Lộc - tới nay đã trải qua 50 năm xây dựng và phát triển.Đặc biệt trongn hững năm gần đây trường đã có những bước phát triển khá mạnh mẽ bới những sự thay đỗi lớn lao, trong những bước phát triển đó hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong những năm gần đây đã không ngừng phát triển. Với đặc thù lá 1 trường ĐH Nông Lâm nghiệp nên các...

  pdf64p myxaodon03 20-05-2011 107 28   Download

 • 2.1 Ý tưởng chung: - Khách hàng nước ngoài có nhu cầu lớn trong việc mua các tấm bưu thiếp, các đồ tặng phẩm về đất nước, bản sắc văn hóa và con người Việt Nam. Các tấm bưu thiếp của "THIẾP VÀNG" sẽ thể hiện cho du khách nước ngoài thấy tấm lòng mến khách, sự thân thiện về con người Việt Nam, cũng như bản sắc văn hóa bốn ngàn năm văn hiến của dân tộc, và đặc biệt là sự hòa bình và phát triển của đất nước ta trong thời kì đổi mới, tạo được ấn tượng...

  pdf34p abcdef_6 05-07-2011 79 24   Download

 • Sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới sẽ tạo ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo của nước ta. Bối cảnh mới tạo cơ hội thuận lợi để giáo dục, đào tạo nước ta tiếp cận với các xu thế mới, những mô hình giáo dục hiện đại, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, tạo thời cơ để phát triển giáo dục, đào tạo; tạo điều kiện để đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, phương pháp và...

  pdf26p ctrl_12 08-07-2013 68 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sự nghiệp phát triển của đất nước
p_strCode=sunghiepphattriencuadatnuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản