intTypePromotion=1
ADSENSE

Tác động của ph

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tác động của ph
 • Tập 10 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Giêng 1854 đến tháng Giêng 1855. Đó là thời kỳ những hiện tượng khủng hoảng đã bắt đầu bộc lộ trong nền kinh tế một số nước châu Âu, đặc biệt là nước Anh, và cuộc chiến tranh Crưm đã bùng nổ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ - Anh - Pháp - vương quốc Xác-đi-ni. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf467p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Tập 11 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Giêng 1855 đến tháng Tư 1856. Trong tập này, hai ông tiếp tục đi sâu phân tích và lý giải nguyên nhân của sự bùng nổ và thực chất của cuộc Chiến tranh Crưm (lúc này đang đi vào giai đoạn kết thúc) cũng như tác động của nó đối với thế giới.

  pdf487p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Tập 13 của bộ Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Giêng 1859 đến tháng Hai 1860. Mở đầu là tác phẩm "Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị", một trong những tác phẩm trong đó C.Mác đã cách mạng hóa khoa kinh tế chính trị, như V.I. Lê-nin đã nhận xét. Phần còn lại là những bài của hai ông phân tích tình hình kinh tế và chính trị của nhiều nước; phong trào giải phóng dân tộc tại các nước bị áp bức ở Trung Âu, Đông Âu và tại các thuộc địa; cuộc đấu tranh chống chế độ Bô-na-pác-tơ ở trong và ngoài nước Pháp;...

  pdf509p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Tập 15 của bộ "Toàn tập C. Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Giêng 1860 đến tháng Chín 1864. Đó là thời kỳ phong trào dân chủ tư sản được phục hồi và cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc đã dâng lên làm thay đổi cục diện chính trị ở châu Âu từ sau khi cách mạng 1848-1849 thất bại. Đấy cũng là thời kỳ giai cấp công nhân các nước châu Âu và châu Mỹ hoạt động chính trị sôi nổi, quyết tâm đấu tranh để giải phóng mình khỏi ảnh hưởng của giai cấp tư sản tự do.

  pdf536p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Tập 20 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" gồm hai tác phẩm lớn của Ph. Ăng-ghen "Chống Đuy-rinh" và "Biện chứng của tự nhiên", được viết vào thời kỳ từ năm 1873 đến năm 1886. Thời kỳ này chủ nghĩa tư bản đang chuyển từ giai đoạn cạnh tranh tự do sang giai đoạn độc quyền, phong trào công nhân đã trở thành một lực lượng thực tế, chủ nghĩa xã hội khoa học ngày càng được đông đảo công nhân tiên tiến tin theo, song cũng bị nhiều kẻ thù tư tưởng tấn công mạnh mẽ.

  pdf352p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Tập 21 của bộ "Toàn tập C. Mác và Ph. Ăng-ghen" gồm những tác phẩm của Ph. Ăng-ghen viết từ tháng Năm 1883 đến tháng Chạp 1889. Đây là thời kỳ phát triển tương đối “hòa bình” của chủ nghĩa tư bản, đồng thời cũng là thời kỳ giai cấp vô sản tập hợp lực lượng để chuẩn bị cho những cuộc cách mạng sắp tới, giữa lúc chủ nghĩa tư bản đang chuyển mạnh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf585p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Tập 38 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm những bức thư của Ph.Ăng-ghen viết cho những nhân vật khác nhau trong thời gian từ tháng Giêng 1891 đến tháng Chạp 1892. Những bức thư của Ph.Ăng-ghen trong thời gian này cho thấy rõ hoạt động toàn diện của ông trên các lĩnh vực chính trị và khoa học, vai trò to lớn của ông trong cuộc đấu tranh vì sự trong sáng của chủ nghĩa Mác và khẳng định những nguyên lý của chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân quốc tế, vì sự đoàn kết quốc tế các đảng xã hội chủ nghĩa.

  pdf482p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Tập 40 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm các tác phẩm của Mác viết chủ yếu trong thời gian 1835-1843. Đây là tập mở đầu xê-ri gồm 11 tập bổ sung cho 39 tập chính đã được cho ra mắt bạn đọc.Tập 40 đưa ta trở về điểm xuất phát trong sự phát triển tinh thần của Mác, khi ông phát biểu những tư tưởng sâu sắc và cao thượng về ý nghĩa của hoạt động của con người trong bài văn tốt nghiệp trung học lúc ông 17 tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf624p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Tập 8 trong bộ "C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập" bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Tám 1851 đến tháng Ba 1853. Đó là thời kỳ cách mạng thoái trào và các thế lực phản động hoành hành, chúng tiến hành các cuộc chính biến, đàn áp những người cách mạng, xóa bỏ dần những thành quả của dân chủ thời kỳ 1848-1849. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf442p britaikridanik 24-06-2022 13 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí "Nghiên cứu ảnh hưởng của góc xoay cánh công tác lên đặc tính xâm thực và hiệu suất thủy lực của bơm hướng trục với ns CAO (1000-1200 v/ph) trình bày nghiên cứu đánh giá mức độ ảnh hưởng của thông số góc xoay cánh đến hiệu suất và đặc tính xâm thực của bơm hướng trục ns cao (1000 – 1200 v/ph); Đưa ra các khuyến cáo cho việc tính toán thiết kế và lựa chọn bơm cho khai thác vận hành các trạm bơm lớn sử dụng bơm ns cao.

  pdf147p viabigailjohnson 10-06-2022 42 3   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của việc trồng điên điển mấu (Sesbania rostrata L.) vào mùa lũ để cải thiện độ phì đất canh tác lúa trong đê tại huyện Tri Tôn - tỉnh An Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cả chỉ tiêu pH, CHC, có xu hướng gia tăng từ vụ Hè u sang vụ Đông Xuân ở cả hai mô hình “lúa + ngập + lúa” và “lúa + ngập - điên điển + lúa”.

  pdf6p viabigailjohnson 10-06-2022 32 1   Download

 • Vận dụng những kiến thức đã tiếp thu đƣợc và một số hiểu biết trong Marketing trực tuyến, tác giả nghiên cứu, tìm hiểu tổng quát về công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Phƣơng Tùng, tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh của công ty. Từ đó lập kế hoạch marketing trực tuyến cho công ty TNHH Công nghệ tin học Phương Tùng góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty thông qua Marketing trực tuyến.

  pdf90p bakerboys03 02-05-2022 20 4   Download

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của quản lý nước mặt ruộng đến phát thải khí N2O trên đất phù sa sông Hồng không được bồi hàng năm trồng lúa ở tỉnh Hưng Yên được nghiên cứu thực nghiệm trên quy mô 50,2 ha tại xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên trong 3 năm (2015 ÷ 2017). Kết quả đã xác định được đất vùng nghiên cứu có tính khử mạnh (Eh < -100 mV), pH trung tính là môi trường thuận lợi cho sự hình thành và phát thải khí N2O, lớn nhất trong khoảng giá trị Eh từ -100 mv đến - 200 mV và pH 6 ÷ 8.

  pdf14p vinikolatesla 25-03-2022 7 0   Download

 • Mục đích của đề tài là nghiên cứu các quy định của pháp luật về căn cứ xác định tài sản của vợ chồng, nguyên tắc chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn và cơ sở áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp tài sản của vợ chồng khi ly hôn; tìm hiểu thực tiễn áp dụng pháp luật để giải quyết vấn đề tài sản của vợ chồng khi ly hôn tại địa phƣơng thông qua hoạt động xét xử của TAND huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

  pdf123p badbuddy08 16-03-2022 15 4   Download

 • Mục đích của luận văn là cung cấp một cái nhìn tổng thể và chi tiết về thực trạng công tác PCMBN ở tỉnh Thanh Hóa, qua đó đề xuất những quan điểm và giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả pháp luật về PCMBN của tỉnh, đồng thời cũng là những gợi ý cho việc nâng cao hiệu quả công tác PCMBN ở các địa phƣơng khác trên cả nƣớc.

  pdf129p badbuddy03 22-02-2022 8 0   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu một vài điểm bất cấp của Luật Nuôi con nuôi trong vấn đề nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: nguyên nh n, biểu hiện, đặc điểm của nó. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện vấn đề nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và ph n tích đánh giá những tác động, điều kiện áp dụng của các giải pháp này trên bình diện pháp lý.

  pdf83p badbuddy01 29-01-2022 9 0   Download

 • Bài viết này khảo sát các yếu tố tác động đến quá trình hấp phụ ion Pb(II) và Cu(II) trên vật liệu than sinh học điều chế từ mùn cưa. Các yếu tố khảo sát bao gồm: giá trị pH (2,0-6,0), nồng độ ion kim loại (5-200 mg‧L-1 ), thời gian hấp phụ (5-1440 phút), khối lượng than sinh học (0,05-0,10g).

  pdf16p viericschmid 07-01-2022 14 0   Download

 • Luận văn sẽ đƣa ra những đánh giá, nhận xét về ƣu và nhƣợc điểm (thực trạng) của Báo và Đài địa phƣơng trong việc thực hiện chức năng của mình để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của Huế. Đồng thời đƣa ra những kiến nghị và giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lƣợng và hiệu quả của Báo và Đài PT – TH Thừa Thiên Huế trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của Huế trong các giai đoạn tiếp theo.

  pdf141p guitaracoustic05 15-12-2021 13 4   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng việc làm, nhu cầu chuyển đổi việc làm của thanh niên nông thôn vùng Tây Nam Bộ và các yếu tố tác động, đề tài nhằm góp phần làm sáng tỏ vấn đề này trên cả hai phƣơng diện lý luận và thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf201p guitaracoustic03 11-12-2021 46 7   Download

 • Nghiên cứu này dựa trên chương trình tập huấn gốc của Anna Lau, thử nghiệm trên nhiều nhóm PH nhỏ, được đo cùng các thang đo trên 3 lần, mỗi lần cách nhau 3 tháng. Các thang đo được sử dụng là CBCL (child behavior checklist), CRPBI (Child’s Report of Parental Behavior), PSS (Parental Stress Scale), PICS (Parent Child Interaction System). Kết quả cho thấy kỹ năng làm cha mẹ tích cực có ảnh hưởng tốt đến sự thay đổi hành vi của trẻ.

  pdf13p mudbound 06-12-2021 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tác động của ph
p_strCode=tacdongcuaph

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2