intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tác động của ph

Xem 1-20 trên 326 kết quả Tác động của ph
 • Nghiên cứu này tập trung vào đánh giá một số tính chất đất như pH, thành phần cơ giới, dung tích trao đổi cation, hàm lượng chất hữu cơ và các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng (N, P, K) dưới ảnh hưởng của phương pháp canh tác và xói mòn đất với sự trợ giúp của phần mềm mã nguồn mở QGIS. Theo đó, các chức năng xây dựng dữ liệu và phân tích nội suy các đặc tính đất bằng phần mềm QGIS được khai thác và sử dụng.

  pdf11p viambani 18-06-2024 0 0   Download

 • Cuốn sách "Triết học - những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy" do tác giả Đức Doãn Đoàn và Đăng Sinh Trần biên soạn tập hợp những bài viết đã được công bố. Mỗi bài viết là một công trình khoa học ở một mức độ nhất định với những tìm tòi mới, những phát hiện riêng. Bên cạnh những nội dung cơ bản vốn đã quen thuộc với giới nghiên cứu triết học, như: Chủ nghĩa duy vật biện chứng, Chủ nghĩa duy vật lịch sử, những đóng góp của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin đối với sự phát triển triết học v.v..., rất nhiều những vấn đề mới đã được các tác giả đặt ra và giải quyết.

  pdf123p zizaybay1102 03-06-2024 1 0   Download

 • Tài liệu "C.Mác - Ph.Ăngghen - V.I.Lênin với báo chí" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và hoạt động báo chí; chức năng và đặc điểm của báo chí; Khuynh hướng chính trị xã hội của tác phẩm báo chí;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf136p virabbit 06-03-2024 2 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "C.Mác - Ph.Ăngghen - V.I.Lênin với báo chí" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Báo chí dưới chế độ tư bản; Báo chí của giai cấp vô sản; Sáng tác văn nghệ và báo chí của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về văn nghệ; Hồ Chí Minh tiếp nhận và vận dụng sáng tạo quan điểm báo chí của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin; Báo chí cách mạng Việt Nam theo đường lối của chủ nghĩa Mác - Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf140p virabbit 06-03-2024 1 0   Download

 • Cuốn sách "C. Mác - Ph. Ăngghen - V.I. Lênin với báo chí" là chuyên luận tìm hiểu những quan điểm về báo chí và những hoạt động báo chí của các nhà kinh điển. Đây là tài liệu tham khảo có giá trị cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là những người làm công tác báo chí những kiến thức hiểu biết cơ bản về báo chí và hoạt động báo chí của các nhà kinh điển cũng như của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần 1 cuốn sách gồm có 4 chương sau: Chương I: C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.

  pdf135p longtimenosee05 13-03-2024 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "C. Mác - Ph. Ăngghen - V.I. Lênin với báo chí" gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Chương V: Báo chí của giai cấp vô sản; Chương VI: Sáng tác văn nghệ và báo chí của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin bàn về văn nghệ; Chương VII: Hồ Chí Minh tiếp nhận và vận dụng sáng tạo quan điểm báo chí của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin; Chương VIII: Báo chí cách mạng Việt Nam theo đường lối của chủ nghĩa Mác – Lênin.

  pdf140p longtimenosee05 13-03-2024 2 0   Download

 • Giáo án Hóa học lớp 11 - Bài 2: Cân bằng trong dung dịch nước (Sách Chân trời sáng tạo) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được khái niệm sự điện li, chất điện li, chất không điện li; trình bày được thuyết Brønsted – Lowry về acid – base. Nêu được khái niệm và ý nghĩa của pH trong thực tiễn (liên hệ giá trị pH ở các bộ phận trong cơ thể với sức khỏe con người, pH của đất, nước tới sự phát triển của động thực vật,...). Nêu được nguyên tắc xác định nồng độ acid, base mạnh bằng phương pháp chuẩn độ...

  doc15p trieungocchan 07-09-2023 5 3   Download

 • Trong bài viết này, tác động môi trường do khai thác mỏ đá vôi Thung Đặng, tỉnh Hà Nam được nghiên cứu đánh giá. Kết quả nghiên cứu tại mỏ đá Thung Đặng cho thấy, chất lượng nước mặt, nước thải tại khu vực mỏ các chỉ tiêu pH, TSS, COD, BOD5 đều có hàm lượng nhỏ hơn giới hạn cho phép so với QCVN, cũng như các chỉ tiêu NO2 , CO, SO2 , bụi tổng số tại khu vực mỏ đều có hàm lượng nhỏ hơn giới hạn cho phép của QCVN.

  pdf4p kimphuong1123 18-08-2023 7 3   Download

 • Bài viết Vận dụng sáng tạo các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng Cộng sản theo tư tưởng C.Mác và Ph.Ăngghen trình bày những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản theo tư tưởng Ph.Ăngghen; Định hướng chung việc vận dụng các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng Cộng sản theo tư tưởng Ph.Ăngghen.

  pdf7p viantman 07-04-2023 13 3   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất" trình bày những nội dung sau: trích nội dung về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong các tác phẩm của C.mác và Ph.Ăngghen;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf302p langmongnhu 14-12-2022 15 7   Download

 • Bài viết Tổng hợp và xác định tính chất vi nang được tạo thành từ quá trình đồng keo tụ giữa Gum Arabic và Chitosan tải Sorafenib nghiên cứu tổng hợp vi nang Gum Arabic-Chitosan-tải Sor (GA-CS-Sor) thông qua quá trình đồng keo tụ. Để lựa chọn tỉ lệ khối lượng tại giá trị pH thích hợp cho quá trình phản ứng, nhóm tác giả đã đo giá trị thế zeta của hai dung dịch GA và CS.

  pdf4p vihermione 23-12-2022 10 4   Download

 • Bài viết "Khảo sát động học của enzyme alpha-amylase và glucoamylase thủy phân hóa chất chuẩn dùng làm cơ chất" nghiên cứu khảo sát các yếu tố (nhiệt độ, pH, nồng độ cơ chất) ảnh hưởng đến hoạt động của enzyme alpha-amylase và glucoamylase thủy phân hóa chất chuẩn dùng làm cơ chất được tiến hành tại phòng thí ngiệm Hóa - Công nghệ thực phẩm trường Đại học Cửu Long. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết tại đây.

  pdf9p phuongnhung205 21-10-2022 10 3   Download

 • Với mong muốn giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập thật tốt trong kì thi sắp tới. TaiLieu.VN xin gửi đến các bạn Đề thi kết thúc học phần học kì 2 môn Một số tác phẩm của C.Mác - Ph.Ănghen - V.I.LêNin về chủ nghĩa xã hội năm 2019-2020 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp. Vận dụng kiến thức và kỹ năng của bản thân để thử sức mình với đề thi nhé! Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi.

  pdf2p troinangxanh10 12-10-2022 5 3   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo giáo án "Các cuộc đại phát kiến địa lí" để giải thích được nguyên nhân và những yếu tố tác động đến các cuộc đại phát kiến địa lí. Mô tả được các cuộc đại phát kiến địa lí: C. Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ (1942 – 1502), cuộc thám hiểm của Ph. Ma-gien-lăng vòng quanh Trái Đất (1519 – 1522). Phân tích được những tác động của các cuộc đại phát kiến địa lí đối với tiến trình lịch sử.

  doc8p phuongyl2005 04-10-2022 10 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật "Nghiên cứu tác động của một số phụ gia hữu cơ cho dung dịch điện ly đến quá trình điện cực và hoạt động của ắc quy chì axit" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về ắc quy chì axit, các quá trình điện cực và các đặc tính của ắc quy chì axit; Trình bày các phƣơng pháp nghiên cứu, hóa chất, thiết bị, phương thức thực hiện nghiên cứu và tính toán.

  pdf168p vilandrover 05-10-2022 22 4   Download

 • Bài viết Mô hình số ổn định mái dốc bằng phƣơng pháp phần tử rời rạc phân tích sự ổn định mái dốc các công trình xây dựng luôn gặp khó khăn do phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hệ số mái, đặc tính của vật liệu, ngoại lực tác động,… đặc biệt trong trường hợp đập đá đổ phải sử dụng các nghiên cứu theo kinh nghiệm hay theo các công trình tương tự.

  pdf9p vikoenigsegg 26-09-2022 16 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường đến nuôi trồng thủy sản tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và đề xuất các giải pháp ứng phó để phát triển" là xác định được các yếu tố môi trường ảnh hưởng mạnh đến NTTS như xâm nhập mặn, gia tăng nhiệt độ, lượng mưa, pH và NH3 tại một số xã, phường TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; đánh giá được tác động của một số yếu tố môi trường như xâm nhập mặn, gia tăng nhiệt độ, lượng mưa, pH và NH3 đến NTTS tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; đề xuất các giải pháp NTTS hợp lí, thích ứng với tác động bất lợi của tự nhiên và con người.

  pdf77p unforgottennight02 20-08-2022 10 3   Download

 • Tập 10 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Giêng 1854 đến tháng Giêng 1855. Đó là thời kỳ những hiện tượng khủng hoảng đã bắt đầu bộc lộ trong nền kinh tế một số nước châu Âu, đặc biệt là nước Anh, và cuộc chiến tranh Crưm đã bùng nổ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ - Anh - Pháp - vương quốc Xác-đi-ni. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf467p vuhuyennhi 02-08-2022 19 6   Download

 • Tập 11 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Giêng 1855 đến tháng Tư 1856. Trong tập này, hai ông tiếp tục đi sâu phân tích và lý giải nguyên nhân của sự bùng nổ và thực chất của cuộc Chiến tranh Crưm (lúc này đang đi vào giai đoạn kết thúc) cũng như tác động của nó đối với thế giới.

  pdf487p vuhuyennhi 02-08-2022 26 5   Download

 • Tập 20 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" gồm hai tác phẩm lớn của Ph. Ăng-ghen "Chống Đuy-rinh" và "Biện chứng của tự nhiên", được viết vào thời kỳ từ năm 1873 đến năm 1886. Thời kỳ này chủ nghĩa tư bản đang chuyển từ giai đoạn cạnh tranh tự do sang giai đoạn độc quyền, phong trào công nhân đã trở thành một lực lượng thực tế, chủ nghĩa xã hội khoa học ngày càng được đông đảo công nhân tiên tiến tin theo, song cũng bị nhiều kẻ thù tư tưởng tấn công mạnh mẽ.

  pdf352p vuhuyennhi 02-08-2022 40 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2