intTypePromotion=1
ADSENSE

Tái cấu trúc vốn

Xem 1-20 trên 951 kết quả Tái cấu trúc vốn
 • Luận án tổng hợp, hệ thống hoá, góp phần làm rõ thêm những luận cứ khoa học về tái cấu trúc vốn doanh nghiệp để làm căn cứ đi sâu phân tích đánh giá làm rõ những bất hợp lý trong cấu trúc vốn của doanh nghiệp dệt may Việt Nam, xác định rõ những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó, từ đó đề xuất giải pháp tái cấu trúc vốn doanh nghiệp dệt may trong thời gian tới, nhằm đạt được cấu trúc vốn hợp lý, giúp cho hoạt động của ngành dệt may đạt kết quả cao hơn cả về mục tiêu kinh tế, thu hút lao động, việc làm.

  pdf24p change04 08-06-2016 58 8   Download

 • Bài viết Tái cấu trúc vốn chủ sở hữu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trình bày mối quan hệ giữa vốn chủ sở hữu và an toàn hoạt động ngân hàng; làm rõ thực trạng quy mô, cấu trúc của VCSH tại các ngân hàng thương mại Việt Nam; đưa ra những giải pháp cho vấn đề này.

  pdf10p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 51 4   Download

 • Bài viết Tái cấu trúc vốn là nội dung quan trọng để tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp làm rõ tái cơ cấu tài chính trước tiên phải tái cấu trúc các khoản nợ phải trả; một số đề xuất về tái cấu trúc vốn và tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp.

  pdf4p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 55 4   Download

 • Luận án được kết cấu bao gồm 4 chương: Chương 1 - Tổng quan nghiên cứu. Chương 2 - Những vấn đề lý luận về cấu trúc vốn và tái cấu trúc vốn của doanh nghiệp trong Tập đoàn kinh tế Chương 3 - Thực trạng cấu trúc vốn tại TĐDKQGVN. Chương 4 - Các giải pháp thực hiện tái cấu trúc vốn tại TĐDKQGVN. Mời các bạn tham khảo!

  pdf20p fennik 14-11-2019 11 2   Download

 • Nội dung đề tài: Cấu trúc vốn trong thực tiễn của các công ty cổ phần ngành BĐS niêm yết trên HOSE nêu tổng quan về cấu trúc vốn và đặc điểm ngành BĐS, tác động của đặc điểm ngành tới chiến lược tài trợ của các doanh nghiệp và chiến lược tài trợ của các doanh nghiệp ngành BĐS đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

  pdf49p wave_12 08-04-2014 148 38   Download

 • Luận án đánh giá thực trạng cấu trúc vốn tại các doanh nghiệp thuộc TĐDKQGVN, chỉ ra những hạn chế của cấu trúc vốn hiện nay tại các doanh nghiệp (cấu trúc vốn chưa tối ưu thể hiện ở hiệu quả hoạt động của nhiều doanh nghiệp thuộc TĐDKQGVN thấp, không tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của Tập đoàn), cũng như các nguyên nhân của những hạn chế đó.

  pdf182p change05 14-06-2016 61 15   Download

 • Luận án đánh giá thực trạng cấu trúc vốn tại các doanh nghiệp thuộc TĐDKQGVN, chỉ ra những hạn chế của cấu trúc vốn hiện nay tại các doanh nghiệp (cấu trúc vốn chưa tối ưu thể hiện ở hiệu quả hoạt động của nhiều doanh nghiệp thuộc TĐDKQGVN thấp, không tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của Tập đoàn), cũng như các nguyên nhân của những hạn chế đó. 

  pdf18p change05 14-06-2016 37 6   Download

 • Bài viết phân tích đánh giá về thực trạng cấu trúc vốn tại công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên. Qua đó tác giả đưa ra đề xuất một số giải pháp tái cấu trúc vốn tại công ty nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được phát triển ổn định và vững chắc.

  pdf6p thanhtrieung 06-09-2018 14 1   Download

 • Đề tài Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp bằng chứng thực nghiệm tại nigeria ứng dụng tại Việt Nam trình bày lý thuyết về vốn chủ sở hữu và giá trị doanh nghiệp, nợ dài hạn và giá trị doanh nghiệp, ứng dụng tại Việt Nam. Bài nghiên cứu này tìm kiếm để cung cấp bằng chứng về sự ảnh hưởng của cấu trúc vốn lên giá trị của một doanh nghiệp.

  pdf18p wave_12 08-04-2014 85 16   Download

 • Bài viết Tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam trước yêu cầu mới nêu lên các doanh nghiệp đang đối mặt với không ít khó khăn; các doanh nghiệp cần nhanh chóng tái cấu trúc để tiếp tục phát triển; giải pháp cần thực hiện trong quá trình tái cấu trúc.

  pdf4p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 69 13   Download

 • Nghiên cứu này tìm hiểu quá trình điều chỉnh cấu trúc vốn thông qua mô hình cấu trúc vốn động, theo đó cấu trúc vốn của doanh nghiệp được điều chỉnh theo thời gian tiến về cấu trúc vốn tối ưu, và chi phí tái cấu trúc vốn là yếu tố ảnh hưởng lên tốc độ điều chỉnh động của cấu trúc vốn.

  pdf14p vioregon2711 19-02-2021 3 0   Download

 • Đề tài: Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới trình bày cơ sở lý luận về cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp, thực trạng về cấu trúc vốn chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới, từ đó đưa ra giải pháp về cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn.

  doc68p myduyhuynh 02-12-2009 4399 2139   Download

 • Một trong những vấn đề làm đau đầu các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp là xây dựng cấu trúc vốn của doanh nghiệp như thế nào, vốn chủ sở hữu bao nhiêu, vay ngân hàng bao nhiêu để có thể tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, hay còn gọi là xây dựng cấu trúc vốn tối ưu. Đây là một vấn đề khá thú vị cả trong nghiên cứu lý luận lẫn áp dụng trong thực tiễn. Một cấu trúc vốn tối ưu được định nghĩa là một cấu trúc vốn trong đó chi phí sử dụng......

  doc0p badkid 10-03-2009 1322 583   Download

 • + Số lượng nợ trong cấu trúc vốn tối ưu của doanh nghiệp được gọi là khả năng vay nợ của doanh nghiệp. + Cấu trúc vốn tối ưu và khả năng vay nợ của một doanh nghiệp được xác định bởi các yếu tố

  pdf0p ntgioi120404 09-11-2009 828 347   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấu trúc vốn tối ưu và nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn tối ưu', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p sting1209 26-01-2011 598 314   Download

 • Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọn giữa vốn chủ sở hữu (VCSH) và nợ không liên quan đến giá trị của công ty. Nói một cách khác, học thuyết này chỉ ra một hướng là các giả thuyết về cấu trúc vốn nên tốt hơn bằng cách nào, cho thấy dưới điều kiện nào thì cấu trúc vốn không liên quan đến giá trị doanh nghiệp. Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại được...

  pdf12p phuonghoangnho 22-04-2010 648 279   Download

 • Cấu trúc vốn là sự kết hợp số lượng nợ ngắn hạn thường xuyên, nợ dài hạn, cổ phần ưu đãi và vốn cổ phần thường được dùng để tài trợ cho quyết định đầu tư của một doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra ở đây là liệu một Công ty nào đó có thể tác động đến giá trị và chi phí sử dụng vốn của nó bằng cách thay đổi cấu trúc vốn hay không? Và quyết định đầu tư hay không đầu tư vào một dự án nào đó có thay đổi không và thu nhập của...

  pdf4p phuonghoangnho 21-04-2010 547 270   Download

 • Trong mỗi doanh nghiệp, cấu trúc vốn và hiệu quả sử dụng vốn là yếu tố rất quan trọng, quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như sự sống còn của doanh nghiệp. Vì thế, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và tìm ra một cấu trúc vốn tối ưu cho mỗi đơn vị là rất cần thiết và có ý nghĩa trong quản trị tài chính doanh nghiệp. Việc này, đòi hỏi phải đánh giá một cách toàn diện, để từ đó tìm ra những nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu...

  doc74p thanhtuyen902010 17-05-2012 553 251   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấu trúc vốn & những tác động của nó.', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p phuonghoangnho 22-04-2010 446 241   Download

 • Giá trị của doanh nghiệp phụ thuộc vào dòng tiền mà doanh nghiệp tạo ra được trong tương lai, hay thu nhập mà các cổ đông nhận được (cổ tức). Làm thế nào để tối đa hóa giá trị của mỗi cổ phần là hay tối đa hóa lợi ích của cổ đông là một bài toán khó đối với các giám đốc tài chính. Một trong những yếu tố tác động đến giá trị của doanh nghiệp đó chính là cấu trúc vốn. Cấu trúc vốn là sự kết hợp các loại chứng khoán khác nhau của doanh nghiệp...

  pdf15p phuonghoangnho 22-04-2010 424 229   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tái cấu trúc vốn
p_strCode=taicautrucvon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2