Tài chính doan nghiệp

Xem 1-20 trên 2058 kết quả Tài chính doan nghiệp
 • "Bài tập nhóm môn Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phân tích tài chính công ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An" trình bày về phân tích về vấn đề tài chính của công ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An trên các phương diện như: cấu trúc tài sản, cân bằng tài chính, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, rủi ro kinh doanh, rủi ro phá sản và đánh giá thành quả doanh nghiệp thông qua Eva.

  doc30p tothesky 02-10-2014 443 207   Download

 • Tiểu luận Tài chính doanh nghiệp: Hoạch định chiến lược tài chính trình bày vai trò của chiến lược tài chính, tóm tắt các yếu tố của chiến lược tài chính, yếu tố quyết định chính sách cổ tức, chiến lược tài chính và các giai đoạn tăng trưởng tài chính của công ty.

  pdf29p orange_12 05-06-2014 105 41   Download

 • Bài tập Tài chính doanh nghiệp 2 do ThS. Đoàn thị Thu Trang biên soạn gồm giới thiệu tới người học 23 bài tập bám sát kiến thức từng chương phần trong môn học Tài chính doanh nghiệp 2. Tài liệu giúp các bạn ôn tập và hệ thống kiến thức đã học trên lớp.

  pdf15p thangnamvoiva19 13-09-2016 75 17   Download

 • Chương 4: Phân tích tài chính doanh nghiệp - Phân tích tài chính là tổng hợp các phương pháp phân tích dùng để phân tích và đánh giá tình hình tài chính đã qua và hiện tại, cũng như dự đoán tình hình tài chính trong tương lai giúp các đối tượng quan tâm đưa ra các quyết định hợp lý và phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm.

  pdf42p doremon_12 24-12-2013 70 14   Download

 • Bài tập Tài chính doanh nghiệp 1 do ThS. Đoàn thị Thu Trang biên soạn gồm 122 bài tập bám sát kiến thức từng chương phần trong môn học Tài chính doanh nghiệp 1. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu, học tập và ôn thi môn Tài chính doanh nghiệp 1.

  pdf12p thangnamvoiva19 13-09-2016 60 11   Download

 • Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp - TS. Đoàn Thị Ngọc Trai với mục tiêu thể hiện trách nhiệm của KTV là phải thu thập bằng chứng để chứng minh các xác nhận của nhà quản lý là có cơ sở, hay nói cách khác, báo cáo tài chính của doanh nghiệp là trung thực, hợp lý. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  ppt23p ngochuyen1234567 30-10-2015 41 8   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Đoàn bẩy hoạt động và phân tích hòa vốn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát chung và mối liên hệ với dòng tiền dự án và kế hoạch ngắn hạn; phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận; phân tích hòa vốn kế toán, hòa vốn tiền mặt hòa vốn tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf59p doinhugiobay_15 25-02-2016 44 7   Download

 • Chương 4 của bài giảng Tài chính doanh nghiệp giới thiệu về mô hình định giá tài sản vốn CAPM. Chương này trình bày 3 nội dung chính sau: Lý thuyết lựa chọn danh mục Markowitz, mô hình CAPM, mô hình nhân tố và lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá APT. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf52p namthangtinhlang_02 04-11-2015 27 5   Download

 • Chương 1 giới thiệu tổng quan về tài chính doanh nghiệp thông qua các nội dung cơ bản: Khái niệm về tài chính doanh nghiệp, mục tiêu của tài chính doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, báo cáo tài chính, thị trường tài chính, quản trị tài chính và vai trò của nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf39p namthangtinhlang_02 04-11-2015 29 3   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 11 trình bày các nội dung liên quan đến việc phân tích báo cáo tài chính. Chương này gồm có các nội dung như: Khái niệm, đối tượng, mục tiêu, ý nghĩa, hạn chế của phân tích báo cáo tài chính; dòng tiền và báo cáo tài chính; phân tích chỉ số;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf36p namthangtinhlang_02 04-11-2015 16 3   Download

 • Chương 7 của bài giảng Tài chính doanh nghiệp trình bày về đầu tư tài sản dài hạn. Chương này giúp người học phân biệt được các loại dự án khác nhau, mối quan hệ giữa các dự án; hiểu được thế nào là thẩm định dự án; biết cách thẩm định các dự án để đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả; biết phân biệt lãi kế toán và dòng tiền hoạt động.

  pdf36p namthangtinhlang_02 04-11-2015 19 2   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 - Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về tài chính doanh nghiệp, mục tiêu của tài chính doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, báo cáo tài chính, thị trường tài chính, quản trị tài chính và vai trò của nhà quản trị

  pdf16p thangnamvoiva19 13-09-2016 19 2   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1 - Chương 7: Đầu tư tài sản dài hạn cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể phân biệt được các loại dự án khác nhau, mối quan hệ giữa các dự án; hiểu được thế nào là thẩm định dự án; biết các thẩm định các dự án để đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả; phân biệt lãi kế toán và dòng tiền hoạt động. Mời các bạn tham khảo.

  pdf18p thangnamvoiva19 13-09-2016 8 2   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 - Chương 2: Giá trị tiền tệ theo thời gian cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm giá trị tiền tệ theo thời gian, lãi suất, giá trị hiện tại của tiền tệ, một số ứng dụng về xác định giá trị thời gian của tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p thangnamvoiva19 13-09-2016 13 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 - Chương 3: Quan hệ lợi nhuận và rủi ro được biên soạn nhằm giúp sinh viên có thể phân tích mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro trong hoạt động đầu tư chứng khoán; định lượng lợi nhuận và rủi ro của từng loại chứng khoán riêng lẻ và danh mục đầu tư.

  pdf18p thangnamvoiva19 13-09-2016 12 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 - Chương 4: Mô hình định giá tài sản vốn CAPM cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết lựa chọn danh mục Markowitz, mô hình CAPM, mô hình nhân tố và lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá APT. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p thangnamvoiva19 13-09-2016 15 1   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1 - Chương 5: Định giá chứng khoán cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể phân biệt được các loại trái phiếu, cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi; định giá các loại chứng khoán; phân tích tương quan giữa giá trị thực và giá thị trường của chứng khoán để đưa ra các quyết định nên hay không nên đầu tư. Mời các bạn tham khảo.

  pdf23p thangnamvoiva19 13-09-2016 13 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 - Chương 6: Chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chi phí sử dụng vốn, chi phí sử dụng vốn vay; chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi, chi phí sử dụng vốn cổ phần thường, chi phí sử dụng vốn bình quân. Mời các bạn tham khảo.

  pdf10p thangnamvoiva19 13-09-2016 14 1   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 8: Đoàn bẩy hoạt động và phân tích hòa vốn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung và mối liên hệ với dòng tiền dự án và kế hoạch ngắn hạn; phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng lợi nhuận; phân tích hòa vốn kế toán, hòa vốn tiền mặt, hòa vốn tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p thangnamvoiva19 13-09-2016 10 1   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 9: Quyết định thuê hay mua cung cấp các kiến thức giúp người học có thể biết được các thuật ngữ của thuê, biết được cần thiết của thuê, phân tích được thuê tài chính và thuê hoạt động, biết được các loại dòng tiền tăng thêm của thuê, có thể tính được hiện giá thuần của thuê.

  pdf10p thangnamvoiva19 13-09-2016 14 1   Download

Đồng bộ tài khoản