Tài chính quản lý rủi ro

Xem 1-20 trên 833 kết quả Tài chính quản lý rủi ro
 • Dịch vụ tài chính quản lý rủi ro Định nghĩa: là dịch vụ tài chính cho phép các hộ gia đình đối phó tốt hơn với rủi ro hoặc các áp lực kinh tế

  pdf12p yeutrasua 26-11-2010 177 88   Download

 • Phân tích, đánh giá các sản phẩm tài chính quản lý rủi ro (bảo hiểm, tiết kiệm, cho vay nóng) hiện có ở Việt Nam đang phục vụ khách hàng có thu nhập thấp ở cả nông thôn và thành thị, đặc biệt là nhóm phụ nữ nghèo trong khu vực phi kết cấu. Đồng thời đề xuất các giải pháp điều chỉnh các sản phẩm chính chưa phục vụ người có thu nhập thập, có phục vụ họ trong tương lai nhằm giúp học đối phó với những rủi ro trong cuộc sống.......

  pdf47p minhhuy 14-03-2009 678 289   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ dự án của ILO " Mở rộng chương trình Bảo Hiểm và tài chính vi mô ( TCVM) cho lao động nữ trong khu vực phi kết cấu". Phụ nữ nghèo đăc biệt dễ bị tác đọng bởi những rủi ro vì họ thiếu khả năng tài chính và thiếu các tài sản khác. Một sự cố nhỏ như ốm đâu cũng có thể gây tác động bất lợi đến cuộc sống của họ. Vì vậy mục đích của dự án tại Việt Nam là xác định và thử nghiệm những sản phẩm...

  pdf6p quochung 20-07-2009 360 110   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Quản trị ngân hàng Chương 3 Quản lý rủi ro thị trường nhằm trình bày về vai trò cần thiết của chính sách quản lý rũi ro thị trường, khuân khổ quản lý rủi ro thị trường, nội dung cơ bản của ban quản lý rủi ro thị trường.

  pdf57p pink_12 26-05-2014 160 59   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn gồm: Làm rõ lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng; phân tích tình hình thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHCT Hoàng Mai; đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHCT Hoàng Mai.

  pdf85p nomoney4 01-03-2017 16 7   Download

 • Cùng tham khảo tài liệu "Đề cương cẩm nang quản lý rủi ro: Rủi ro tín dụng", tài liệu này sẽ giúp bạn nắm bắt 1 số nội dung như: Khung quản lý rủi ro tín dụng, trao đổi thông tin về chiến lược, phương hướng hoạt động, các hướng dẫn và các phương pháp về tín dụng,...

  doc35p digiworldhanoi 05-12-2009 1816 1411   Download

 • Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp Mỗi một doanh nghiệp khi thực thi những chiến lược hoạt động phát triển sản phẩm và dịch vụ của mình không thể không tránh khỏi việc đương đầu với những rủi ro có thể xảy ra trong kinh doanh. Đó có thể là rủi ro về tài chính, rủi ro về hoạt động, rủi ro về pháp luật...

  pdf4p cucai_trang 03-06-2010 1019 516   Download

 • Mục đích của quản lý tài chính là để tăng cường lợi nhuận của các ngân hàng và tăng giá trị của ngân hàng trên thị trường. Tuy nhiên, chiến lược nhằm vào mục đích tăng lợi nhuận cũng có nghĩa là phải chấp nhận nhiều rủi ro, vì vậy những nhà quản lý phải theo đuổi mục đích lợi nhuận theo cách thức phải đảm bảo khả năng thanh toán và hạn chế được những rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, và rủi ro về kinh doanh ngoại tệ.

  pdf7p kimtuyen 24-12-2009 775 515   Download

 • Những phương pháp đơn giản để quản lý rủi ro.

  pdf3p angola 23-05-2009 995 293   Download

 • Hệ thống hóa lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng. Phân tích, đánh giá đúng thực trạng hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng ngoại Thương Việt Nam. Bên cạnh đó, đề ra các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

  pdf100p lanlan38 03-04-2013 536 262   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam trình bày tổng quan về tín dụng NH, thực trạng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Quản lý rủi ro tín dụng.

  pdf102p lanlan38 03-04-2013 407 194   Download

 • Luận văn thạc sĩ kinh tế: Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trình bày lý luận chung về tín dụng và quản lý tín dụng, thực trạng hoạt động tín dụng và hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.

  pdf78p narrow_12 22-07-2014 255 157   Download

 • Đề tài nghiên cứu một cách khoa học những lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng. Tìm hiểu thực trạng về mức độ, phương pháp quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam, mức độ phù hợp và an toàn của các hệ thống quản lý rủi ro tín dụng này.

  pdf90p lanlan38 03-04-2013 238 119   Download

 • Bài giảng Quản lý rủi ro môi trường trình bày các nội dung chính: tổng quan về rủi ro môi trường, các nguyên tắc chung trong quản lý rủi ro, vai trò của quản lý rủi ro, hệ thống thiết lập các nhu cầu quản lý rủi ro, giải pháp giảm thiểu rủi ro, phương pháp giảm thiểu sự cố,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Môi trường.

  pdf33p mnhat91 14-04-2014 210 75   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý rủi ro lãi suất tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trình bày một số vấn đề lý thuyết về quản lý rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại, thực trạng quản lý rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2007-2009, giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường quản lý rủi ro lãi suất tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 88 41   Download

 • Tiểu luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông nhằm nghiên cứu vấn đề rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng. Phân tích thực trạng hoạt động, rủi ro tín dụng và công tác quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Phương Đông. Các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Phương Đông.

  pdf27p blue_12 09-05-2014 111 38   Download

 • Quản lý rủi ro (QLRR) được hiểu là việc ứng dụng có hệ thống các chính sách, thủ tục và thông lệ vào các lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan, nhằm tạo ra cơ chế hoạt động đồng bộ, hiệu quả trong việc phát hiện và xử lý các vi phạm; đồng thời tạo ra môi trường và các điều kiện cho việc tự nguyện tuân thủ, hạn chế tối thiểu các vi phạm pháp luật hải quan.

  pdf23p dontetvui 20-01-2013 110 35   Download

 • Bài 10 Phân tích và quản lý rủi ro tài chính nhằm trình bày về các loại rủi ro, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá. Phân tích nguồn gốc phát sinh, cách thức quản lý rủi ro.

  ppt26p top_12 21-04-2014 63 28   Download

 • Bài nghiên cứu: Kiệt quệ tài chính và quản trị rủi ro doanh nghiệp lý thuyết và chứng cứ nhằm phát triển lý thuyết quản lý rủi ro khi xuất hiện chi phí kiệt quệ tài chính và kiểm định tác động của nó bằng cách sử dụng tập dữ liệu toàn diện, chỉ ra rằng tốt nhất các cổ đông tham gia vào các hoạt động quản trị rủi ro ở thời kỳ sau (sau khi phát hành nợ), thậm chí khi không có thỏa thuận như thế trước đây.

  pdf45p orange_12 04-06-2014 100 23   Download

 • Đánh giá năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam. Phần 1 gồm chương 1 và chương 2, nội dung chính của hai chương này nói về chức năng của chính phủ trong quản lý giảm nhẹ thiên tai. Cụ thể là đề cập đến các trách nhiệm của cơ quan điều phối quản lý quản lý rủi ro thiên tai cấp cao nhất của chính phr trong việc thúc đẩy các yếu tố chung của hệ thống quản lý rủi ro thiên tai.

  pdf70p nhatrangyeuthuong 02-04-2014 67 22   Download

Đồng bộ tài khoản