Tài khoản quốc gia

Xem 1-20 trên 661 kết quả Tài khoản quốc gia
 • Đề tài nghiên cứu trình bày các nội dung: Phương pháp luận tính chuyển một số chỉ tiêu thuộc thống kê tài khoản quốc gia từ giá thực tế về giá so sánh năm gốc và từ một năm gốc sang một năm gốc khác, thực trạng về việc chuyển đổi năm gốc so sánh và tính theo giá so sánh đối với một số chỉ tiêu trong thống kê tài khoản quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf105p tsmttc_003 06-06-2015 28 7   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Vấn đề hạch toán môi trường trong tài khoản quốc gia" cung cấp cho người đọc các nội dung: Phương pháp luận về hạch toán môi trường trong tài khoản quốc gia, kinh nghiệp hạch toán môi trường ở một số nước trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf129p doinhugiobay_04 25-11-2015 36 6   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Vấn đề hạch toán môi trường trong tài khoản quốc gia", phần 2 cung cấp cho người đọc các khả năng áp dụng hạch toán môi trường và một số kiến nghị gắn kết hạch toán môi trường trong tài khoản quốc gia ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf104p doinhugiobay_04 25-11-2015 29 6   Download

 • Hệ thống tài khoản quốc gia hay Hệ thống hạch toán quốc gia (SNA) là một mô hình quản lý kinh tế vĩ mô của một quốc gia, hiện nay đã được áp dụng rộng rãi ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. So với nhiều nước đã áp dụng SNA qua 50-60 năm thì ở Việt nam việc áp dụng SNA vẫn còn khá mới mẻ. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết.

  pdf117p thuongdanguyetan10 09-03-2019 0 0   Download

 • Một số chỉ tiêu chủ yếu về Tμi khoản Quốc gia Key indicators on National Accounts 129 55 Tổng sản phẩm trong n−ớc theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế Gross domestic product at current prices by economic sector 130 56 Tổng sản phẩm trong n−ớc theo giá so sánh 1994 phân theo khu vực kinh tế Gross domestic product at constant 1994 prices by economic sector 131 57 Tổng sản phẩm trong n−ớc theo giá thực tế phân theo thμnh phần kinh tế vμ phân theo ngμnh kinh tế Gross domestic product at current prices...

  pdf26p tieutuvotam 08-09-2012 136 54   Download

 • Bài giảng Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia do tác giả Trần Thị Minh Ngọc biên soạn tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về đo lường sản lượng quốc gia; các chỉ tiêu đo lường sản lượng quốc gia trong hệ thống tài khoản quốc gia; các đồng nhất thức vĩ mô căn bản.

  pdf47p namthangcodon 26-05-2016 44 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Cách tính sản lượng quốc gia cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hai hệ thống tính sản lượng quốc gia, các chỉ tiêu trong trong hệ thống tài khoản quốc gia; vấn đề giá cả trong hệ thống tài khoản quốc gia (SNA), công thức tính GDP,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt51p nguyenhoainambd 29-05-2017 18 3   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày một số vấn đề cơ bản về các quan điểm sản xuất, hệ thống tài khoản quốc gia và các loại giá được sử dụng, các phương pháp tính sản lượng quốc gia, tổng sản phẩm quốc nội, các mô hình kinh tế, các chỉ tiêu trong hệ thống SNA, các đồng nhất thức vĩ mô căn bản trong nền kinh tế đơn giản và nền kinh tế mở.

  pdf11p kloikloi 12-10-2017 9 1   Download

 • Cán cân thanh toán quốc tế là một trong những tài khoản kinh tế vĩ mô quan trọng phản ánh hoạt động kinh tế đối ngoại của một nước với phần còn lại của thế giới. Nó có quan hệ chặt chẽ với các tài khoản kinh tế vĩ mô khác như bản cân đối ngân sách, cân đối tiền tệ, hệ thống tài khoản quốc gia.

  doc52p linkmiu1 14-04-2011 2081 1020   Download

 • Ngày 06 tháng 5 năm 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 61/SL thành lập Bộ Quốc dân Kinh tế bao gồm các phòng, ban và nha trực thuộc trong đó có Nha Thống kê Việt Nam. Những cán bộ đầu tiên làm thống kê cân đối, thống kê tài chính lúc này đồng thời kiêm nhiệm những nhiệm vụ khác.

  doc7p dungln2406 25-04-2010 164 37   Download

 •  An toàn tài chính quốc gia trong quá trình tự do hóa tài khoản vãng lai và tài khoản vốn do ThS. Trần Việt Hà viết, đăng trên Tạp chí Thương mại số 20. Bài viết nêu lên những đảm bảo an toàn tài chính quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế - vấn đề ưu tiên hàng đầu trong quản lý kinh tế vĩ mô hiện nay.

  pdf3p bongphongquynh 29-07-2015 37 4   Download

 • Phần 1 của cuốn sách Niên giám thống kê 2014 sẽ giới thiệu đến các bạn những nội dung chính như sau: Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu; dân số và lao động; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; đầu tư và xây dựng; doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể; nông nghệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf155p pechi1412 23-11-2015 94 44   Download

 • Quyết định 183-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống tài khoản quốc gia

  doc1p nguyetnga 19-08-2009 121 21   Download

 • Mời các bạn tham khảo ebook Niên giám thống kê 2010: Phần 1 do Tổng cục Thống kê Việt Nam thực hiện để nắm bắt được những số liệu về đơn vị hành chính và khí hậu, dân số và lao động, tài khoản quốc gia và ngân sách Nhà nước, đầu tư, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, nông - lâm nghiệp - thủy sản của nước ta trong năm 2010.

  pdf413p thuytrang_6 12-08-2015 56 16   Download

 • Chương 2 Đo lường sản lượng quốc gia trình bày các nội dung về đo lường sản lượng quốc gia. Các chỉ tiêu đo lường sản lượng quốc gia trong hệ thống tài khoản quốc gia. Các đồng nhất thức vĩ mô cơ bản. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.

  pdf47p seven_12 10-03-2014 67 7   Download

 • Bài giảng Hạch toán thu nhập quốc gia nhằm trình bày các nội dung chính: một số khái niệm về thu nhập quốc gia, các phương pháp tính sản lượng quốc gia, các chỉ tiêu trong hệ thống tài khoản quốc gia, các đồng nhất thức vĩ mô cơ bản. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf9p acc_12 01-04-2014 48 2   Download

 • Nội dung chính của cuốn sách gồm 100 câu hỏi và trả lời về SNA. Thông qua những câu hỏi và trả lời, bạn đọc sẽ được cập nhật nhiều điều mới về SNA. Bên cạch đó, cuốn sách cũng chỉ ra những hạn chế khi ứng dụng SNA ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf120p thuongdanguyetan10 09-03-2019 0 0   Download

 • Cán cân thanh toán quốc tế là một trong những tài khoản kinh tế vĩ mô quan trọng phản ánh hoạt động kinh tế đối ngoại của một nước với phần còn lại của thế giới. Nó có quan hệ chặt chẽ với các tài khoản kinh tế vĩ mô khác như bảng cân đối ngân sách, cân đối tiền tệ, hệ thống tài khoản quốc gia.

  doc43p sunflower1509 17-01-2013 152 71   Download

 • Diện tích đất là chỉ tiêu đánh giá hiện trạng sử dụng đất phục vụ việc quy hoạch và xây dựng kế hoạch sử dụng đất trên phạm vi cả nước và từng địa phương cấp hành chính phục vụ việc xây dựng chính sách pháp luật về đất đai; là mẫu số để tính các chỉ tiêu thống kê như: mật độ dân số; thu nhập bình quân hiệu quả trên một đơn vị diện tích, hoặc đơn vị đất … Cơ cấu đất nhằm đánh giá tỉ trọng các loại đất theo mục đích sử dụng ...

  doc477p gacontihon2806 30-09-2013 73 24   Download

 • Ebook Niên giám thống kê 2009: Phần 1 cung cấp cho các bạn những số liệu trên các lĩnh vực đơn vị hành chính và khí hậu, dân số và lao động, tài khoản quốc gia và ngân sách Nhà nước, đầu tư, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, nông - lâm nghiệp - thủy sản của nước ta năm 2009. Mời các bạn tham khảo ebook để nắm bắt các số liệu này một cách cụ thể.

  pdf340p thuytrang_6 12-08-2015 61 17   Download

Đồng bộ tài khoản