Tài nguyên di truyền thực vật

Xem 1-20 trên 137 kết quả Tài nguyên di truyền thực vật
 • Phần 1 cuốn sách "Đa dạng sinh học và tài nguyên di truyền thực vật" gồm nội dung 5 chương: Các nguyên lý về đa dạng sinh học, loài là đối tượng đa dạng sinh học, đa dạng phân loại, đa dạng hệ sinh thái, đa dạng di truyền.

  pdf126p uocvong11 02-11-2015 59 34   Download

 • Phần 1 cuốn sách “Tài nguyên di truyền thực vật ở Việt Nam” là “Tổng hợp các báo cáo tại hội thảo quốc gia về tăng cường chương trình tài nguyên di truyền thực vật ở Việt Nam” trình bày diễn văn khai mạc hội thảo, báo cáo của ban chủ nhiệm dự án, đối tượng TNDTTV cần bảo quản hay thành phần của đa dạng sinh học đề cập trong hội thảo này,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf213p tsmttc_003 25-05-2015 63 27   Download

 • Nối tiếp phần 1 cuốn sách “Tài nguyên di truyền thực vật ở Việt Nam”, phần 2 trình bày các nội dung: Sự đóng góp của quỹ gen cây trồng cạn đối với sản xuất lương thực ở Việt Nam, một số gợi ý về quản điểm xây dựng chương trình tài nguyên di truyền thực vật quốc gia Việt Nam, những vấn đề then chốt để xây dựng hệ thống mạng lưới tài nguyên di truyền thực vật có hiệu quả,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf100p tsmttc_003 01-06-2015 69 27   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Đa dạng sinh học và tài nguyên di truyền thực vật" gồm nội dung các chương: Giá trị của đa dạng sinh vật, những tác động đối với đa dạng sinh học, bảo tồn đa dạng sinh vật, đa dạng sinh vật ở Việt Nam, đa dạng di truyền và vấn đề bảo tồn.

  pdf98p uocvong11 02-11-2015 41 19   Download

 • Tài nguyên di truyền thực vật cho lương thực và nông nghiệp là rất quan trọng trong chăn nuôi trên thế giới dân số. Họ là những nguyên liệu mà nông dân và nhân giống cây trồng sử dụng để cải thiện chất lượng và năng suất của cây trồng. Việc bảo tồn bền vững và sử dụng các nhà máy di truyền tài nguyên trong một thành phần quan trọng để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.

  pdf5p leon_1 07-08-2013 29 5   Download

 • Quyết định số 10/2002/QĐ-BNN về trao đổi quốc tế tài nguyên di truyền thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  doc56p manhquynh 10-10-2009 63 10   Download

 • CHƢƠNG VIII. CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN THỰC VẬT – CÂY CHUYỂN GENE Kỹ thuật chuyển gene vào thực vật đã thành công ở nhiều loại cây trồng như ngô, lúa, đậu tương, bông,...

  pdf9p heoxinhkute13 27-04-2011 177 95   Download

 • Tóm tắt Việt Nam là một trung tâm đa dạng tài nguyên di truyền của thế giới, nhất là trung du miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên khá đa dạng tài nguyên tài nguyên cây lúa (995 mẫu giống ở đồng bằng sông Cửu Long, 291 mẫu giống ở Tây Nguyên), nhưng những năm gần đây, do nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan và áp lực từ thực trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội tài nguyên này ngày một xói mòn....

  pdf17p tuyetmuadong2013 24-04-2013 20 2   Download

 • Quá trình chọn lọc tự nhiên CHƯƠNG VII. CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN THỰC VẬT • Trao đổi vật liệu di truyền  tạo ra những tính trạng mong muốn  gia tăng sản lượng cây trồng. • Tính trạng chỉ được tạo ra từ những dòng hữu thụ. • Không loại trừ được những tính trạng không mong muốn.

  pdf13p heoxinhkute13 27-04-2011 88 39   Download

 • ADN là vật chất mang thông tin di truyền. Thực nghiệm trực tiếp chứng minh vật chất di truyền là ADN. a. Hiện tượng biến nạp Thí nghiệm của Griffith (1928): thí nghiệm trên vi khuẩn diplococcus pneumococcus.

  pdf11p meomayhu 24-06-2011 185 33   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sinh trưởng và phát triển. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf36p hpnguyen4 31-03-2018 0 0   Download

 • BẢO TỒN NỘI VI (In situ) V. Ramanatha Rao đã nêu những nguyên lý bảo tồn và sử dụng nguồn tài nguyên di truyền thực vật. Các thành phần nguồn tài nguuyên di truyền thực vật gồm các loài hoang dại, cây trồng và họ hàng hoang dại của chúng, vật liệu di truyền được thu thập dưới dạng cơ quan sinh dưỡng, cây, hạt, mô... và bảo tồn các quần thể này trong khu bảo tồn hay tự nhiên trong nông trại (Frankel và Soule,1981, Ramanatha Rao và cộng sự, 1997) là bảo tồn nội vi.

  pdf31p hoa_maudo 27-08-2011 161 65   Download

 • THU THẬP NGUỒN GEN THỰC VẬT 2.1 XÓI MÒN NGUỒN TÀI NGUYÊN DI TRUYỀN THỰC VẬT 2.1.1 Mức độ xói mòn nguồn gen thực vật Wilkes(1984) đưa ra ba mức đe dọa đến nguồn tài nguyên di truyền và đa dạng nguồn tài nguyên di truyền thực vật như sau: Xói mòn di truyền (Genetic erosion): Xói mòn di truyền là một quá trình làm hạn chế và thu nhỏ vốn gen của một loài thực vật hay động vật, ngay cả khi có hơn một cá thể trong quần thể bị mất không có cơ hội thu lại hay...

  pdf49p hoa_maudo 27-08-2011 112 57   Download

 • ĐA DẠNG SINH HỌC, ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ TÀI NGUYÊN DI TRUYỀN THỰC VẬT 1.1 ĐA DẠNG SINH HỌC Nhà địa lý người Ả Rập và một số tác giả khác của cuốn sách làm vườn thế kỷ thứ 10 sau công nguyên đã ghi nhận sự thay đổi có ý nghĩa của thế giới đạo hồi vùng nông thôn ở thời trung cổ (Watson 1983) liên quan đến đa dạng sinh học. Các cây trồng mới, hầu hết là cây lấy hạt, cây ăn quả, cây rau và một số cây trồng khác tạo nên sự đa dạng...

  pdf33p hoa_maudo 27-08-2011 90 36   Download

 • Mục tiêu: - Nắm được đặc điểm phương pháp phân tích di truyền để nghiên cứu bản chất di truyền của tính trạng ở mức cơ thể. - Cơ sở tế bào học, điều kiện nghiệm đúng, ý nghĩa của các quy luật menđen - Tương tác gen - Liên kết gen - Di truyên tế bào chất

  pdf23p meomayhu 24-06-2011 117 20   Download

 • Mã di truyền - 4 loại bazơ có thể sắp xếp theo trật tự bất kỳ tạo nên nhiều đơn vị khác nhau. Nếu mỗi đơn vị có 2 gốc bazơ: 42 =16 đơn vị. 3 gốc bazơ: 43 = 64 đơn vị. có 20 aa - đơn vị mã gồm 3 gốc bazơ. - Giải mã di truyền là xem bộ ba bazơ nào xác định 1 aa cụ thể.

  pdf20p meomayhu 24-06-2011 83 19   Download

 • Mục tiêu: - Phân loại. - Biết rõ nguyên nhân và cơ chế hình thành. - Ý nghĩa ứng dụng của biến dị trong phân tích di truyền và trong chọn giống. 5.1. Khái niệm biến dị, phân loại

  pdf18p meomayhu 24-06-2011 72 16   Download

 • Mục tiêu: Phân tích vật chất di truyền trong vòng sống cá thể khi nào lưỡng bội, khi nào đơn bội - thể hiện tính trạng lưỡng bội hay đơn bội là cơ sở quan trọng để nghiên cứu các quy luật di truyền.

  pdf4p meomayhu 24-06-2011 84 13   Download

 • Bài giảng Chọn tạo giống cây trồng ngắn ngày - Chương 2 trang bị cho người học những kiến thức về chọn tạo giống lúa. Thông qua chương này người học có những hiểu biết về: Vai trò của lúa gạo, tài nguyên di truyền cây lúa, đặc điểm thực vật học của cây lúa,...và một số nội dung chi tiết khác, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf106p allbymyself_07 01-02-2016 35 13   Download

 • Mục tiêu: - Khái quát môn học - Vị trí của các môn học trong các môn cơ sở - Ý nghĩa đối với chọn giống, nông nghiệp hiện đại. I. Đối tượng và nhiệm vụ của di truyền học, thế nào là di truyền học hiện đại - Di truyền học nghiên cứu hai tính chất cơ bản, gắn liền của cơ thể sống: tính di truyền và tính biến dị.

  pdf3p meomayhu 24-06-2011 54 8   Download

Đồng bộ tài khoản