Tâm thần học trong xã hội

Xem 1-20 trên 366 kết quả Tâm thần học trong xã hội
 • Â Â tâm thần trong xã hội. Edited by Norman Sartorius, Wolfgang Gaebel, Juan Jose Lopez-Ibor và Mario Maj Copyright 2002 John Wiley & Sons Ltd ISBN: 0 ± 471 ± 49.682 ± 0 (bìa cứng); 0 ± 470 ± 84.648 ± 8 (điện tử)

  pdf30p meomap5 10-12-2011 32 5   Download

 • Khái niệm về bảo mật là trung tâm của bác sĩ bất kỳ ± bệnh nhân mối quan hệ, nhưng đặc biệt là trong tâm thần học, nơi bản chất của mối quan hệ hoàn tất công bố thông tin của các bệnh nhân của động cơ trong cùng của họ và các khu vực thân mật của cuộc sống.

  pdf30p meomap5 10-12-2011 30 5   Download

 • Sức khoẻ cho mọi người là mục tiêu lớn, mục tiêu chiến lược của tổ chức y tế thế giới (WHO), của nhiều quốc gia phát triển và của cả ngành y tế nước ta; và cũng là thước đo chung của mọi xã hội văn minh, nhân bản. - Không thể chia cắt sức khoẻ thể chất với sức khoẻ tâm thần xã hội và ngày càng phải khẳng định vai trò quan trọng của sức khoẻ tâm thần trong một nỗ lực chung để nâng cao chất lượng sống cho mọi người trong một xã hội phát...

  pdf6p thaythuocnhumehien 29-09-2010 179 68   Download

 • Ở nước ta trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, nền kinh tế đã có những chuyển biến mang tính chất bước ngoặt. Từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển nhanh sang nền kinh tế thị trường nhiều thành phần. Đi đôi với những mặt tích cực thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của các chỉ số thu nhập quốc nội, ổn định tốt hơn đời sống nhân dân, giữ gìn được an ninh chính trị xã hội là điều kiện để hoà nhập với các nước trong khu vực, ... ...

  pdf5p thaythuocnhumehien 29-09-2010 89 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'các thuốc sử dụng trong thực hành tâm thần học', khoa học xã hội, tâm lý học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p truongthiuyen19 08-08-2011 81 28   Download

 • Các nguyên nhân gây trầm cảm có thể xếp vào 3 nhóm chính[10]: Trầm cảm nội sinh (còn gọi là trầm cảm chưa rõ nguyên nhân): Có nhiều giả thuyết cho là do di truyền, miễn dịch, môi trường sống và yếu tố xã hội... nhưng chưa có giả thuyết nào có tính thuyết phục. Trầm cảm do stress: Chẳng hạn như khi mất việc làm, mâu thuẫn trong gia đình, con cái hư hỏng, bị trù dập ở nơi làm việc, làm ăn thua lỗ, bị phá sản hoặc có người thân chết đột ngột...

  pdf11p poseidon07 03-08-2011 74 25   Download

 • tìm thấy những người trẻ sẵn sàng làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần. Ở đây, sự tách biệt của bác sĩ tâm thần và nhân viên y tế tâm thần khác từ môi trường làm việc bảo vệ của một tổ chức chăm sóc sức khỏe nói chung dường như là một yếu tố quan trọng.

  pdf30p meomap5 10-12-2011 46 8   Download

 • Trường hợp có bằng chứng cho thấy comorbidity, lạm dụng thuốc và rối loạn hành vi dường như là tiền đề cho cả hai vô gia cư và những cơn loạn tâm thần ở hầu hết các trường hợp. Đối với các tác giả, những phát hiện này cho thấy một giới hạn trong phạm vi các dịch vụ tâm thần

  pdf30p meomap5 10-12-2011 34 6   Download

 • Tuy nhiên, áp lực xã hội đang phát triển sử dụng chất lượng cuộc sống conceptÐeven cơ quan quản lý có xu hướng đòi hỏi rằng một hợp chất hướng tâm thần mới cải thiện không chỉ triệu chứng mà còn chất lượng của lifeÐhas dẫn đến các phím tắt có vấn đề trong việc phát triển phương pháp đánh giá.

  pdf30p meomap5 10-12-2011 32 5   Download

 • Rối loạn điều chỉnh đã được quy định tại ICD-10 là trạng thái suy chủ quan và rối loạn cảm xúc, thường ảnh hưởng đến chức năng xã hội và hiệu suất, và phát sinh trong thời kỳ thích ứng với thay đổi cuộc sống có ý nghĩa hoặc những hậu quả của một sự kiện cuộc sống căng thẳng (bao gồm cả sự hiện diện khả năng của các bệnh lý

  pdf30p meomap5 10-12-2011 32 5   Download

 • Anh ngày càng bị các hậu quả của riêng mình: phát triển lâm nạn xã hội, cảnh thiếu thốn của giai cấp công nhân, dịch bệnh và tỷ lệ tử vong cao tại các trung tâm công nghiệp tàn nhẫn. Trong một thời gian dài,

  pdf30p meomap5 10-12-2011 29 4   Download

 • Trong thế giới tự nhiên, xã hội loài người là một hình thức tổ chức cao nhất, trong đó con người luôn đóng vai trò là nhân tố trung tâm của mọi hoạt động diễn ra trong xã hội và mọi hoạt động đó cũng không nằm ngoài mục đích nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho con người.

  pdf81p tiencuong 08-07-2009 833 235   Download

 • - Mối quan hệ trên đã được Đại hội lần thứ X nhấn mạnh: "Bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội" (Trích từ bài học lớn thứ hai được rút ra từ thực tiễn 20 năm đổi mới) và được tiếp tục khẳng định trong Đại hội lần thứ XI: “Gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn các nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then...

  doc3p ccctk22 01-03-2013 183 24   Download

 • Như vậy, trong các lĩnh vực ép cứng, chẳng hạn như nội tâm London, quá trình giảm giường cấp và thay thế các lựa chọn thay thế dựa vào cộng đồng có thể được thực hiện như xa như là khả thi, và có lẽ hơn nữa. Tuy nhiên, có là một đối số truy cập. CMHTs ít có khả năng thăm các bệnh nhân bị bệnh cấp tính

  pdf30p meomap5 10-12-2011 29 5   Download

 • Trong phát triển đương đại của nó, nó bắt nguồn từ Pháp và Đức trong thế kỷ 18 và 19. Tại Pháp, pháp điển hoá của pháp luật (ví dụ, việc thiết kế và giới thiệu các mã đề pháp luật như mã dân sự, thương mại, vv) dưới Napoleon trong những năm đầu thế kỷ 19

  pdf30p meomap5 10-12-2011 25 4   Download

 • Hiện tượng tập trung kinh doanh đã sáp nhập với toàn cầu hóa đề cập trước đó để tạo ra các nhóm quan trọng như Bertelsmann, Havas, Tin tức Tổng công ty, Pearson hoặc Kirch. Các nhóm này, trên tất cả các cổ phần kinh doanh,. Thông tin và giải trí là sản phẩm của họ.

  pdf28p meomap5 10-12-2011 30 4   Download

 • Bài viết đề cập kết quả khảo sát mặt thể hiện bản thân – một mặt của trí tuệ xã hội, của 577 sinh viên (SV) Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM). Kết quả nghiên cứu cho thấy biểu hiện thể hiện bản thân của SV Trường ĐHSP TPHCM không đồng đều, phần lớn tập trung ở mức trung bình. Bên cạnh đó, bài viết cũng đề xuất một số biện pháp nhằm giúp SV có ý thức rèn luyện khả năng thể hiện bản thân.

  pdf7p nganga_02 09-09-2015 24 2   Download

 • Các quan điểm lý thuyết tiếp cận con người trong quản lý: Quan điểm lợi ích kinh tế: Con người bị thúc đẩy = động cơ kinh tế, Hành vi con người là thụ động, Có thể giám sát hành vi bằng quy định của tổ chức. Quan điểm quan hệ xã hội: Con người được thúc đẩy bởi nhu cầu xã hội. Sự phù hợp tính cách, xu hướng… có vai trò thúc đẩy. mạnh hơn sự kiểm tra theo quản lý. Quan điểm tự thân vận động. Có 5 nhóm động cơ nằm theo hệ thống cấp bậc.

  ppt68p quantrinhansu 25-11-2010 646 267   Download

 • Xã hội dân sự hiện đang là vấn đề được cả giới nghiên cứu khoa học lẫn các nhà họach định chính sách quan tâm. Khái niệm "xã hội dân sự” xuất hiện khá sớm ở Châu Âu. Các đinh nghĩa phổ biến về "xã hội dân sự” hiện nay đều nhấn mạnh tới tinh thần tự nguyện của công dân trong việc bảo vệ các

  pdf7p ntgioi1204 14-10-2009 810 239   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới đã đi xa, nhưng để lại cho nhân dân ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả trong đó đặc biệt là tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của người.

  doc30p phamyenkt11 13-11-2012 694 214   Download

Đồng bộ tài khoản